Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2013 m. kovas

 ARTINKIMĖS PRIE DIEVO

„Kuris įsakymas yra visų pirmiausias?“

„Kuris įsakymas yra visų pirmiausias?“

Ko Dievas iš mūsų tikisi? Gal jis yra nustatęs daugybę taisyklių, kurių turime laikytis? Tikrai ne. Pasak Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus, tai, ko Dievas iš mūsų reikalauja, galima apibendrinti vienu žodžiu. (Perskaitykite Morkaus 12:28-31.)

Iš pradžių aptarkime šios ištraukos kontekstą. Yra nisano 11-oji, kelios dienos iki Jėzaus mirties. Jo priešininkai suktais klausimais visaip stengiasi sugauti jį kalboje, tačiau išgirdę atsakymą kaskart nebeturi ką pasakyti. Tada vienas jų paklausia: „Koks įsakymas yra visų pirmiausias?“ (28 eilutė)

Tai intriguojantis klausimas. Kai kurie žydai ginčydavosi, kuris iš daugiau nei 600 Mozės įstatymo įsakymų yra pirmiausias, arba didžiausias. Kiti, regis, tvirtindavo, kad visi įsakymai vienodai svarbūs ir kad kurį nors laikyti svarbesniu nevalia. Koks bus Jėzaus atsakymas?

Jėzus pamini ne vieną, o du įsakymus. Pirma, jis sako: „Mylėk Jehovą, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela, visu savo protu ir visomis savo jėgomis“ (30 eilutė; Pakartoto Įstatymo 6:5). Žodžiai „širdis“, „protas“, „siela“ ir „jėgos“ čia turi ne skirtingą, o panašią reikšmę. * Įsakymo esmė tokia: mylėti Jehovą reikia visu savo vidumi, visomis išgalėmis. Kaip rašoma viename Biblijos žinyne, „meilė Dievui turi būti visa apimanti, absoliuti“. Jeigu mylime Dievą, kiekvieną dieną stengiamės gyventi taip, kad jį džiugintume (1 Jono 5:3).

Antra, Jėzus sako: „Mylėk savo artimą kaip save patį“ (31 eilutė; Kunigų 19:18). Meilė Dievui ir meilė artimui — neatsiejamos. Antroji išplaukia iš pirmosios (1 Jono 4:20, 21). Jeigu kitus mylime kaip save, tai visa, ko norime, kad jie mums darytų, ir mes jiems darome (Mato 7:12). Taip parodome, kad mylime Dievą, kuris ir mus, ir juos sukūrė pagal savo paveikslą (Pradžios 1:26).

Visa, ko Jehova iš mūsų tikisi, galima išreikšti vienu žodžiu: meilė.

Kiek svarbūs tie du įsakymai — mylėti Dievą ir artimą? „Nėra kito įsakymo, didesnio už šiuodu“, — paaiškino Jėzus (31 eilutė). Paraleliniame pasakojime Jėzus kalbėjo, kad šiais dviem įsakymais remiasi visi kiti įsakymai (Mato 22:40).

Įgyti Dievo palankumą nesunku. Visa, ko jis iš mūsų tikisi, galima išreikšti vienu žodžiu: meilė. Tai visada buvo ir bus teisingojo garbinimo pagrindas. Tačiau nepakanka meilę tik jausti ar apie ją kalbėti; ją reikia rodyti darbais (1 Jono 3:18). Gal nuspręsite pasidomėti, kaip galėtumėte ugdytis ir rodyti meilę Jehovai — Dievui, kuris „yra meilė“? (1 Jono 4:8)

Siūloma Biblijos ištrauka kovą:

Morkaus 9Luko 6 skyriai

^ pstr. 6 Biblijoje žodis „siela“ nurodo visą asmenį. Ši sąvoka apima ir širdį, ir protą, ir jėgas.