Kokia mintis jums ateina į galvą, kai išgirstate Mozės vardą? Gal įsivaizduojate...

  • kūdikį, kurį motina paguldžiusi į pintinę paslėpė Nilo upėje?
  • berniuką, kuris įsūnytas faraono dukters augo Egipto prabangoje, tačiau niekada neužmiršo esąs izraelitas?
  • vyrą, piemenavusį Midjane 40 metų?
  • žmogų, kalbėjusį su Jehova * prie degančio krūmo?
  • drąsuolį, nepabūgusį Egipto karaliaus paprašyti išleisti izraelitus iš vergijos?
  • vyrą, kuris Dievo lieptas paskelbė Egiptui dešimt bausmių, kai faraonas paniekino tikrąjį Dievą?
  • iš Egipto oriai išeinančių izraelitų vedlį?
  • asmenį, kuris perskyrė Raudonąją jūrą?
  • Dešimt Dievo įsakymų izraelitams perdavusį žmogų?

MOZĖS gyvenime iš tikrųjų įvyko visa tai ir dar daugiau. Nenuostabu, kad jį labai gerbia tiek krikščionys, tiek judėjai, tiek musulmonai.

Be abejonės, Mozė buvo pranašas, pasižymėjęs „pagarbią baimę keliančiais darbais“ (Pakartoto Įstatymo 34:10-12). Jis sutiko būti galingu įrankiu Dievo rankose. Tačiau šiaip Mozė buvo paprastas mirtingasis. Kaip ir kiti pranašai, jis „buvo žmogus kaip ir mes, turintis tokius pat jausmus“ (Jokūbo 5:17; Mato 17:1-9). Nors patyrė nemažai mums pažįstamų problemų, Mozė niekada nepasidavė.

Ar norėtumėte žinoti, kaip jam tai pavyko? Patyrinėkime, kokias tris vertybes Mozė puoselėjo, ir pažiūrėkime, ko galime pasimokyti iš jo pavyzdžio.

^ pstr. 7 Biblijoje Jehova — Dievo vardas.