Ar mirtis stipresnė už Dievą? Žinoma, ne! Nei mirtis, nei joks kitas priešas negali būti stipresnis už Visagalį (1 Korintiečiams 15:26; Išėjimo 6:3). Dievas pajėgia atitaisyti mirties padarytą žalą — prikelti mirusiuosius, ir jis yra pažadėjęs, jog taip ir bus naujajame pasaulyje. * Vilties, kad tas pažadas išsipildys, galime semtis iš paties Dievo Sūnaus Jėzaus pasakytų žodžių. (Perskaitykite Mato 22:31, 32.)

Kalbėdamas su sadukiejais, netikinčiais prikėlimu, Jėzus tarė: „O dėl mirusiųjų prisikėlimo, ar nesate skaitę, ką Dievas jums kalbėjo: ‘Aš esu Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas’? Jis yra ne mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų.“ Čia Jėzus užsiminė apie Dievo pokalbį su Moze prie degančio krūmo, įvykusį maždaug 1514 m. p. m. e. (Išėjimo 3:1-6). Anot Jėzaus, Mozei pasakytus Jehovos žodžius „aš esu Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas“ galime laikyti patikimu pažadu prikelti mirusiuosius. Kodėl?

Pažvelkime į kontekstą. Kai Jehova kalbėjo su Moze, patriarchai Abraomas, Izaokas ir Jokūbas jau seniai buvo mirę: atitinkamai prieš 329, 224 ir 197 metus. Tačiau Jehova pasakė „aš esu“, o ne „aš buvau“ jų Dievas. Kodėl apie tuos tris mirusius patriarchus Jehova kalbėjo taip, tarsi jie tebebūtų gyvi?

Jėzus paaiškino: „Jis [Jehova] yra ne mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų.“ Stabtelėkime ir pamąstykime apie šių žodžių prasmę. Jeigu prikėlimo nebūtų, tai Abraomas, Izaokas ir Jokūbas visiems laikams liktų mirties gniaužtuose. Taigi Jehova būtų mirusiųjų Dievas. O kartu tai reikštų, kad mirtis stipresnė už Jehovą, — atrodytų, jog jis bejėgis išvaduoti savo ištikimus tarnus iš mirties vergijos.

Tad kokią išvadą galime padaryti dėl Abraomo, Izaoko, Jokūbo ir visų ištikimų Jehovos tarnų, kurie yra mirę? Jėzus sakė: „Jam visi jie gyvena“ (Luko 20:38). Taip, Jehova nė kiek neabejoja savo ištikimus tarnus prikelsiąs iš mirties, todėl juos laiko gyvais (Romiečiams 4:16, 17). Visus tokius žmones Jehova saugos savo beribėje atmintyje, iki ateis nustatytas metas grąžinti jiems gyvybę.

Jehova yra daug stipresnis už mirtį.

Ar galimybė ateityje susitikti su artimaisiais, kurių esate netekęs, jus žavi? Jei taip, prisiminkite, kad Jehova yra daug stipresnis už mirtį. Niekas negali jam sutrukdyti ištesėti savo pažadą prikelti mirusiuosius. Tad ar nevertėtų pasigilinti į prikėlimo pažadą ir geriau pažinti Dievą, kuris jį davė? Taip tikrai suartėsite su Jehova — gyvųjų Dievu.

Siūloma Biblijos ištrauka vasarį:

Mato 22Morkaus 8 skyriai

^ pstr. 3 Plačiau apie Dievo pažadą grąžinti mirusiuosius į gyvenimą teisingame naujajame pasaulyje rašoma Jehovos liudytojų išleistos knygos Ko iš tikrųjų moko Biblija? 7 skyriuje.