Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2013 m. sausis

 NUMERIO TEMA: AR REIKIA BIJOTI PASAULIO PABAIGOS?

Ar reikia bijoti pasaulio pabaigos?

Ar reikia bijoti pasaulio pabaigos?

Koks jausmas jus apima pagalvojus apie 2012 metų gruodžio 21-ąją, kurią pastaruoju metu nemažai žmonių, remdamiesi majų kalendoriumi, nurodydavo kaip drastiškų pasaulinių permainų datą? Lūkesčių būta įvairių, tad dabar galbūt jaučiate palengvėjimą, nusivylimą arba apatiją. Gal padarėte išvadą, kad apskritai visos pranašystės apie pasaulio pabaigą yra klaidingos?

O ką galima pasakyti apie „pasaulio pabaigą“, minimą Biblijoje — Šventajame Rašte? (Mato 24:3, Č. Kavaliausko vertimas) Vienus ima baimė, ar tik žemė nesudegs. Kitiems įvairūs pasaulio pabaigos scenarijai kelia susidomėjimą. Tretiems perspėjimai, kad pabaiga arti, jau įgriso iki gyvo kaulo. Ko iš tikrųjų tikėtis ateityje?

Gali būti, kad tai, kas Biblijoje sakoma apie pasaulio pabaigą, jus nustebins. Joje paaiškinama, kodėl turime jos labai laukti, taip pat pripažįstama, kad kai kuriems tas laukimas gali net prailgti. Dabar aptarkime Biblijoje randamus atsakymus į keletą dažnai užduodamų klausimų apie pasaulio pabaigą.

 Ar žemė sudegs?

ATSAKYMAS IŠ BIBLIJOS: „Tu [Dieve] įkūrei žemę tvirtai ant jos pamatų, ir ji ten stovės amžinai“ (PSALMYNO 104:5).

Žemė nebus sunaikinta nei ugnimi, nei kaip nors kitaip. Biblija moko, kad ši planeta yra amžini žmonijos namai. Psalmyno 37:29 (Brb) skaitome: „Teisieji paveldės žemę ir gyvens joje amžinai“ (Psalmyno 115:16; Izaijo 45:18).

Sukūręs žemę Dievas pasakė, kad viskas „buvo labai gera“; jo nuomonė apie žemę nepasikeitė iki pat šiol (Pradžios 1:31). Jos naikinti Kūrėjas neketina. Atvirkščiai, jis net pažadėjo „sunaikinti tuos, kurie niokoja žemę“, ir taip mūsų planetą apsaugoti nuo žlugimo (Apreiškimo 11:18).

Bet gal abejonių kelia žodžiai, užrašyti 2 Petro 3:7: „Dabartiniai dangūs ir žemė [...] laikomi ugniai“? Argi tai nerodo, kad žemė turi sudegti? Ne. Biblijoje žodžiai „dangūs“, „žemė“ ir „ugnis“ kartais vartojami perkeltine prasme. Pavyzdžiui, Pradžios 11:1 sakoma: „Visa žemė turėjo vieną kalbą.“ Nesunku suprasti, kad „žemė“ šiame sakinyje reiškia žmones.

2 Petro 3:7 kontekstas rodo, kad ir čia dangūs, žemė bei ugnis turi perkeltinę reikšmę. 5 ir 6 eilutėse būsimi įvykiai palyginami su Nojaus dienų tvanu. Anuomet senasis pasaulis pražuvo, tačiau mūsų planeta neišnyko. Tvanas nušlavė tik sugedusią visuomenę, arba „žemę“, ir tuos, kurie buvo virš jos, — valdžią, kitaip tariant, „dangus“ (Pradžios 6:11). Taigi 2 Petro 3:7 pranašaujama, kad visiems laikams, tarsi ugnimi, bus sunaikinti nedori žmonės ir jų valdžios.

Kas bus po pasaulio pabaigos?

ATSAKYMAS IŠ BIBLIJOS: „Pasaulis praeina, jo geismas irgi, o kas vykdo Dievo valią, lieka per amžius“ (1 JONO 2:17).

„Pasaulis“, kuris praeis, yra ne pati planeta, o joje gyvenantys žmonės, kurie nepaiso Dievo valios. Kaip chirurgas pašalina piktybinį auglį, kad išgelbėtų paciento gyvybę, taip ir Dievas pašalins piktadarius, kad žemėje galėtų  ramiai gyventi dori žmonės (Psalmyno 37:9). Taigi „pasaulio pabaiga“ nėra blogas dalykas.

Turėti teigiamą požiūrį į „pasaulio pabaigą“ skatina ir Biblijos vertimai, kuriuose tas posakis išverstas „amžiaus pabaiga“ arba „šito pasaulio laikmečio pabaiga“ (Mato 24:3, Jr, išnaša). Kadangi per pasaulio pabaigą žemė ir žmonija išliks, ar nebūtų protinga manyti, kad paskui prasidės naujas amžius, laikmetis, arba nauja santvarka? Biblijoje „būsimoji santvarka“ iš tikrųjų yra minima (Luko 18:30).

Jėzus tą ateities laikmetį pavadino atkūrimu. Tuomet jis grąžins žmonijai tokias gyvenimo sąlygas, kokias Dievas buvo sukūręs iš pradžių (Mato 19:28). Kuo tada galėsime džiaugtis?

  • Žemė taps rojumi, žmonės bus saugūs ir nieko nestokos (Izaijo 35:1; Michėjo 4:4).
  • Visi turės prasmingą, malonų darbą (Izaijo 65:21-23).
  • Niekas nebesirgs (Izaijo 33:24).
  • Išnyks senėjimo požymiai (Jobo 33:25).
  • Bus prikelti mirusieji (Jono 5:28, 29).

Jeigu vykdome Dievo valią — darome tai, ko jis iš mūsų tikisi, — bijoti pasaulio pabaigos mums anaiptol nereikia. Jos netgi labai laukiame.

Ar pasaulio pabaiga arti?

ATSAKYMAS IŠ BIBLIJOS: „Kai matysite tuos dalykus vykstant, žinokite, kad Dievo karalystė arti“ (LUKO 21:31).

Knygoje The Last Days Are Here Again (Vėl gyvename paskutinėmis dienomis) profesorius Ričardas Kailas rašo, kad „staigūs pokyčiai ir socialinis chaosas sukuria atmosferą, palankią rastis pranašystėms apie pasaulio pabaigą“, ypač, jeigu tie reiškiniai sunkiai paaiškinami.

Tačiau reikia pasakyti, jog Biblijos pranašai apie pabaigą kalbėjo ne aiškindami neįprastus savo laikmečio įvykius, o Dievo įkvėpti iš anksto aprašė, kas dėsis, kai pabaiga prisiartins. Atkreipkite dėmesį į kai kurias iš tų pranašysčių ir pagalvokite, ar jos pildosi mūsų laikais.

Kaip sakė Jėzus, „visa tai“ matydami galime suprasti, kad pasaulio pabaiga nebetoli (Mato 24:33). Jehovos liudytojai tvirtai tiki, jog tie įrodymai yra patikimi, todėl pasakoja apie juos žmonėms 236 šalyse.

Ar tai, kad buvo skelbtos klaidingos pasaulio pabaigos datos, reiškia, jog ji taip ir neateis?

ATSAKYMAS IŠ BIBLIJOS: „Kai jie sakys: ‘Ramybė ir saugumas!’, tada juos ištiks staigi pražūtis, kaip kad gimdymo skausmai suima nėščią moterį, ir jie nieku gyvu nepaspruks“ (1 TESALONIKIEČIAMS 5:3).

Biblija pasaulio pabaigą prilygina gimdymui, o gimdyvės skausmai, kaip žinia, yra neišvengiami ir užeina staiga. Laikotarpis prieš pabaigą taip pat primena nėščios moters būklę, nes ji jaučia vis daugiau būsimo gimdymo ženklų. Jos gydytojas galbūt apytikriai apskaičiavo, kada vaikelis turėtų gimti, bet jeigu tuo laiku nieko neįvyksta, ar ji mano, kad kūdikis nebegims? Taip ir su pabaiga: nors ji neatėjo tuomet, kai žmonės tikėjosi, tai nepaneigia akivaizdžių įrodymų, kad dabar yra „paskutinės dienos“ (2 Timotiejui 3:1).

Bet gal mąstote: jeigu pabaigos ženklas toks akivaizdus, kodėl šitiek žmonių jo neatpažįsta? Pasak Biblijos, artėjant galui daugelis į ženklą nereaguos. Užuot pripažinę, kad paskutinėmis dienomis daug kas smarkiai pasikeitė, jie šaipysis: „Juk nuo tada, kai užmigo mūsų protėviai, visa pasilieka taip, kaip buvo nuo pat kūrinijos atsiradimo“  (2 Petro 3:3, 4). Kitais žodžiais tariant, paskutinių dienų ženklas aiškiai matomas, tačiau daugelis į jį numoja ranka (Mato 24:38, 39).

Šiame straipsnyje palietėme vos keletą įrodymų, kad pabaiga arti. * Norėtumėte sužinoti daugiau? Jeigu taip, raginame susisiekti su Jehovos liudytojais ir priimti pasiūlymą nemokamai studijuoti Bibliją. Studijos gali būti vedamos jūsų namuose, kitoje jums patogioje vietoje arba net telefonu. Vienintelė kaina, kurią tektų sumokėti, — skirti šiek tiek laiko, tačiau žinių, kurias įgysite, vertė nepalyginamai didesnė.

^ pstr. 39 Daugiau šia tema skaitykite Jehovos liudytojų išleistos knygos Ko iš tikrųjų moko Biblija? 9 skyriuje „Ar jau „paskutinės dienos“?“

Pasidomėkite

Ko iš tikrųjų moko Biblija?

Ar jau „paskutinės dienos“?

Koks žmonių elgesys ir požiūris liudija, kad gyvename „paskutinėmis dienomis“, išpranašautomis Biblijoje.

BIBLIJOS STUDIJŲ ANKETA

Kaip vyksta Biblijos studijos?

Jehovos liudytojai visame pasaulyje veda žmonėms asmenines Biblijos studijas. Pažiūrėkite, kaip jų metu tyrinėjama Biblija.