Visame pasaulyje beveik du milijardai žmonių kasmet švenčia Kalėdas gruodžio 25-ąją, o mažiausiai 200 milijonų Jėzaus Kristaus gimtadienį mini sausio 7-ąją. Tačiau milijonai kitų apskritai Kalėdų nešvenčia. Kodėl?

Vieni galbūt priklauso kokiai nors nekrikščioniškai religijai — laikosi judaizmo, hinduizmo, sintoizmo ar kitokio tikėjimo. Kiti, pavyzdžiui, ateistai, agnostikai, laisvamaniai, sekuliarieji humanistai, Kalėdų istoriją laiko mitu.

Galbūt nustebsite, jog ir daug Jėzų tikinčių žmonių Kalėdų nešvenčia. Kodėl? Mažiausiai dėl keturių priežasčių.

Pirma priežastis: jie nemano, kad Jėzus gimė gruodžio ar sausio mėnesį. Biblija tikslios jo gimimo datos nenurodo. Pasakyta tik tiek: „Tų apylinkių laukuose stovyklaujantys piemenys naktį pakaitomis saugojo savo bandas. Staiga atsistojo šalia jų Jehovos angelas. [. . .] angelas tarė: ‘[. . .] jums gimė Gelbėtojas, kuris yra Kristus, Viešpats’“ (Luko 2:8-11).

Remiantis faktais, galima daryti išvadą, kad Jėzus gimė maždaug spalio pradžioje, — tuomet piemenys su savo bandomis dar nakvodavo laukuose. O gruodžio ir sausio mėnesiais Betliejaus apylinkėse būna šalčiausia, todėl nakčiai gyvuliai suvaromi į kokią priedangą.

Antra priežastis: vienintelis įvykis, kurį Jėzus savo mokiniams konkrečiai nurodė minėti, yra ne jo gimimas, o mirtis. Tas minėjimas turėjo būti paprasta bendra vakarienė (Luko 22:19, 20). Be to, verta atkreipti dėmesį, jog Evangelijose pagal Morkų ir pagal Joną apie Jėzaus gimimą išvis neužsimenama.

Vienintelis įvykis, kurį Jėzus savo mokiniams konkrečiai nurodė minėti, yra ne jo gimimas, o mirtis

Trečia priežastis: nėra jokių istorinių įrodymų, kad pirmieji krikščionys kada nors šventė Kristaus gimtadienį. Bet jie tikrai rengdavo jo mirties minėjimą (1 Korintiečiams 11:23-26). Krikščioniškasis pasaulis gruodžio 25-ąją oficialiai ėmė švęsti Kalėdas tik praėjus daugiau nei 300 metų po Jėzaus mirties. Įdomu, jog XVII amžiaus viduryje Anglijos parlamentas išleido Kalėdų šventimą draudžiantį įstatymą. Tą patį padarė JAV Masačusetso valstijos valdžia. Kodėl? Knygoje The Battle for Christmas (Kova dėl Kalėdų) sakoma: „Nėra nei biblinio, nei istorinio pagrindo gruodžio 25-ąją laikyti Jėzaus gimimo diena.“ Joje priduriama, kad puritonams „Kalėdos buvo ne kas kita kaip pagoniška šventė, pridengta krikščionybės skraiste“.

Tai veda prie ketvirtos priežasties — šventės kilmės. Kalėdų ištakos siekia pagoniškąją Romą, kur vykdavo į viena suplaktos žemdirbystės dievo Saturno ir dievo, vadinto Nenugalimąja Saule (lotyniškai Sol Invictus), arba Mitra, šventės. Lietuvių enciklopedijoje (t. X. Bostonas, 1958), straipsnyje apie Kalėdas, sakoma: „Kristaus gimimo šventės į [gruodžio 25-ąją] atkėlimui įtakos turėjo ir [. . .] pagoniškoji ‘Sol invictus’ šventė [. . .]. Kristaus, tos tikrosios pasaulio saulės, gimimas turėjo atstoti pagoniškojo saulės kulto šventę.“

Visa tai apsvarsčius, nenuostabu, kad tikrieji krikščionys nešvenčia Kalėdų.