Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2012 m. gruodis

Jėzaus Kristaus atminimas

Jėzaus Kristaus atminimas

„Darykite tai mano atminimui“ (LUKO 22:19).

Priežastis švęsti Kalėdas?

Daugeliui Kalėdos — šventė Jėzaus gimimui paminėti. Nemažai tikinčiųjų laiko tai svarbiausia priežastimi švęsti Kalėdas.

Kaip yra iš tikrųjų

Kalėdų laikotarpiu skambanti muzika ir daugybė įvairių papročių mažai susiję su Jėzumi Kristumi. Milijonai švenčiančiųjų nėra praktikuojantys tikintieji. Kai kurie net abejoja, ar toks žmogus apskritai kada nors gyveno. Prekybininkams Kalėdos daugiau tapo proga pareklamuoti savo prekę, negu paminėti Jėzų.

Ką sako Biblija

„Žmogaus Sūnus atėjo [. . .] savo sielos atiduoti kaip išpirkos už daugelį“ (Morkaus 10:45). Šio straipsnio pradžioje pacituotus žodžius Jėzus pasakė ne per savo gimtadienį, o paskutinį vakarą prieš mirtį. Tada jis atliko tam tikras paprastas apeigas ir taip įsteigė savo mirties minėjimą. Bet kodėl Jėzus norėjo, kad mokiniai atmintų ne jo gimimą, o mirtį? Savo išperkamąja auka Jėzus atvėrė galimybę jį tikintiems žmonėms gyventi amžinai. Biblijoje rašoma: „Nuodėmės mokamas atlyginimas — mirtis, o Dievo dovana — amžinas gyvenimas per Kristų, mūsų Viešpatį“ (Romiečiams 6:23). Todėl kasmet per Jėzaus mirties metines jo sekėjai susirenka prisiminti savo Viešpaties — ne bejėgio kūdikio, o „pasaulio gelbėtojo“ (Jono 4:42).

„Kristus kentėjo už jus, palikdamas jums pavyzdį, kad tiksliai sektumėte jo pėdomis“ (1 Petro 2:21). Jei norime pagerbti Jėzų ir išlaikyti jo atminimą, turime gerai jį pažinti. Pirmiausia reikėtų ištyrinėti, koks žmogus jis buvo, permąstyti, kaip tobulai jis rodė užuojautą, kantrybę, kaip drąsiai darė, kas teisinga. O tada vertėtų stengtis ir patiems būti tokiems kaip jis.

„Pasaulio Karalystė nuo šiol priklauso mūsų Viešpačiui ir jo Kristui, ir jis karaliaus per amžių amžius“ (Apreiškimo 11:15). Jei minime Jėzų Kristų, negalime pamiršti, kas jis yra šiandien. Jėzus dabar — iš dangaus valdantis Karalius. Apie jį Dievo Žodyje buvo pranašaujama: „Pagal teisumą jis teis vargšus, nešališkai spręs krašto vargdienių bylas“ (Izaijo 11:4). Taigi Jėzus minėtinas ne kaip naujagimis, o kaip galingas Valdovas.