Šiame straipsnyje aptariami klausimai, kurie galbūt kilo ir jums. Sužinosite, kur Biblijoje galite rasti atsakymus. Jehovos liudytojai mielai tais klausimais su jumis padiskutuotų.

1. Kodėl žmonijai reikia pasaulinės valdžios?

Šiandien žmonija dažnai susiduria su globalinio masto problemomis. Pavyzdžiui, kai kuriose šalyse dauguma žmonių skursta, yra engiami, o kitose daugelis gyvena pertekliuje. Tik pasaulinė valdžia galėtų teisingai paskirstyti žemės išteklius. (Perskaitykite Mokytojo 4:1; 8:9.)

2. Kam gali būti patikėta valdyti visą pasaulį?

Idėja, kad pasaulį turi valdyti vienas asmuo, mažai ką žavi, nes joks vyras ar moteris nepajėgtų tą darbą atlikti gerai. Be to, nė vienas žmogus negali patikti visiems be išimties. Taip pat nėra garantijos, kad valdžia jo nesugadins. Mintis apie tironą, valdantį visą žmoniją, tikrai yra atgrasi. (Perskaitykite Patarlių 29:2; Jeremijo 10:23.)

Jehova Dievas pasirinko savo Sūnų, Jėzų, valdyti žmoniją amžinai (Luko 1:32, 33). Jėzus žino, ką reiškia gyventi žemėje. Čia jis gydė ligonius, mokė romius žmones, skyrė laiko vaikams (Morkaus 1:40-42; 6:34; 10:13-16). Taigi Jėzus yra idealus Valdovas. (Perskaitykite Jono 1:14.)

 3. Ar pasaulinė valdžia tikrai įmanoma?

Dievas paskyrė savo Sūnų valdyti žemę iš dangaus (Danieliaus 7:13, 14). Kaip bet kuris valdovas nebūna visuose jam pavaldžiuose miestuose vienu metu, taip ir Jėzui tam, kad galėtų valdyti žmoniją, nereikia būti žemėje. (Perskaitykite Mato 8:5-9, 13.)

Ar visi žmonės pripažins Jėzų Valdovu? Ne, ne visi, o tik tie, kurie myli tai, kas dora. Jehova pašalins atsisakančius pripažinti jo paskirtą mylintį ir teisingą Valdovą. (Perskaitykite Mato 25:31-33, 46.)

4. Ką įgyvendins visos žmonijos Valdovas?

Kaip piemuo surenka savo avis į būrį, taip Jėzus jau renka romius žmones iš visų tautų ir moko juos meile pagrįstų Dievo nuostatų (Jono 10:16; 13:34). Tie žmonės uoliai palaiko Jėzų ir jo karališkąją valdžią (Psalmyno 72:8; Mato 4:19, 20). Ištikimi Jėzaus pavaldiniai visoje žemėje vieningai skelbia, kad Jėzus tapo Karaliumi. (Perskaitykite Mato 24:14.)

Netrukus Jėzus kils į kovą ir išvaduos žmoniją iš korumpuotų valdžių. Jis yra išsirinkęs kai kuriuos ištikimus savo sekėjus būti karaliais ir kartu su juo valdyti žemę iš dangaus (Danieliaus 2:44; 7:27). Jėzaus valdoma Karalystė pripildys žemę Jehovos pažinimo ir atkurs joje rojų, kuris buvo prarastas žmonijos istorijos pradžioje. (Perskaitykite Izaijo 11:3, 9; Mato 19:28.)