Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2012 m. spalis

Korupcija išnyks visiems laikams!

Korupcija išnyks visiems laikams!

„Lauk Viešpaties ir laikykis jo kelio. [. . .] Pamatysi, kaip bedieviai sunaikinami“ (PSALMYNO 37:34, Jr).

AR JŪS, kaip ir daugelis žmonių, baiminatės, kad korupcija neišvengiama ir niekada nebus išgyvendinta? Jeigu taip, jūsų nuogąstavimas suprantamas. Per visą istoriją žmonija išbandė visas įmanomas valdymo formas, tačiau ilgam panaikinti korupcijos nepavykdavo. Ar yra kokia viltis sulaukti laiko, kai visi žmonės vieni su kitais elgsis sąžiningai?

Laimei, Biblija suteikia tokią viltį. Joje sakoma, kad greitai Dievas imsis veiksmų pašalinti visokią korupciją. Kaip jis tai padarys? Per savo Karalystę, dangiškąją vadovybę, kuri neatpažįstamai pakeis mūsų žemę. Tai ta pati Karalystė, kurios melsti Jėzus mokė savo sekėjus. Maldoje, dažnai vadinamoje „Tėve mūsų“, jis sakė: „Teateina tavo karalystė. Tebūna tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje“ (Mato 6:10).

 Biblijoje apie tos Karalystės Valdovą, Jėzų Kristų, pranašaujama: „Jis gelbsti beturtį, kuris jo šaukiasi, ir nuskriaustąjį, kuriam nėra kas padeda. Jis rūpinasi vargšais ir beturčiais. Jis gelbės beturčių gyvastį, atpirks jų gyvastį iš priespaudos ir smurto“ (Psalmyno 72:12-14). Galime būti tikri, kad Jėzus atjaučia korupcijos aukas, ir jis išvaduos žmones iš priespaudos! Argi ne paguoda tai žinoti?

Vadovaujama atjautaus ir galingo Valdovo, Dievo Karalystė išraus korupciją su šaknimis. Kokiu būdu? Pašalindama tris korupcijos priežastis.

Mūsų nuodėminga prigimtis

Visi turime nuodėmingų polinkių, verčiančių elgtis savanaudiškai (Romiečiams 7:21-23). Vis dėlto yra žmonių, kurie stengiasi juos nugalėti, nes trokšta daryti, kas teisinga. Jie tiki išperkamąja Jėzaus auka ir dėl to gali gauti atleidimą už savo nuodėmes * (1 Jono 1:7, 9). Taip pat jie galės gyventi amžinai — būtent tokią galimybę Dievas atvėrė iš didžiulės meilės žmonijai paaukodamas savo Sūnų. Jono 3:16 rašoma: „Dievas taip mylėjo pasaulį, jog davė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, ne pražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą.“

Dėl šių tikinčiųjų Dievas padarys nuostabių dalykų. Būsimame naujajame pasaulyje jis galiausiai pašalins visus nuodėmės pėdsakus, padėdamas jam ištikimiems žmonėms palaipsniui tapti tobuliems ir teisiems jo akyse (Izaijo 26:9, Brb; 2 Petro 3:13). Tuomet niekas neturės nuodėmingo polinkio elgtis nesąžiningai. Valdant Dievo Karalystei klusni žmonija „bus išlaisvinta iš gendamybės vergijos“ (Romiečiams 8:20-22).

Nedoras pasaulis

Liūdna, tačiau šiandien daugelis sąmoningai griebiasi apgaulės, išnaudoja silpnesnius ir vargų prispaustus žmones. Negana to, jie stengiasi patraukti paskui save ir kitus. Biblija juos ragina: „Tepalieka nedorėlis savo kelią ir nusidėjėlis — savo kėslus!“ Jeigu korumpuotas asmuo iš tiesų atgailauja, Dievas jo pasigailės, „nes jis labai atlaidus“ (Izaijo 55:7).

Tačiau Dievas neturės kitos išeities kaip tik pašalinti tuos, kurie atkakliai atsisako pasikeisti. Valdant Dievo Karalystei išsipildys šis Biblijos pažadas: „Lauk Viešpaties ir laikykis jo kelio. [. . .] Pamatysi, kaip bedieviai sunaikinami“ (Psalmyno 37:34, Jr). Kai nepataisomų nedorėlių nebebus, ištikimi Dievo garbintojai niekada daugiau netaps korupcijos aukomis.

Šėtono įtaka

Pirmas tarp užkietėjusių nusidėjėlių yra Šėtonas Velnias. Kaip džiugu, kad Jehova * greitu laiku suvaržys Šėtoną, ir jis nebegalės daryti žmonėms įtakos. Atėjus metui Dievas jį sunaikins. Niekada daugiau tas žiaurus suvedžiotojas negalės gadinti žmonijos.

Tiesa, jums galbūt atrodo nerealu, kad Dievas pašalins visas korupcijos priežastis. Gal svarstote: ar tikrai Dievas pajėgus tą padaryti? o jeigu taip, tai kodėl iki šiol to nepadarė? Tai pagrįsti klausimai ir Biblija į juos atsako. * Raginame jus pasidomėti, kas Biblijoje rašoma apie gyvenimą netolimoje ateityje, kai korupcijos nebebus nė pėdsako.

^ pstr. 8 Daugiau apie išperkamąją Jėzaus auką skaitykite Jehovos liudytojų išleistos knygos Ko iš tikrųjų moko Biblija? 5 skyriuje.

^ pstr. 14 Jehova yra Biblijoje minimas Dievo vardas.