KAIP jaustumėtės, jeigu jus apkaltintų nusikaltimu, kurio nepadarėte, ypač jei dėl to nusikaltimo nukentėjo daug nekaltų žmonių? Aišku, norėtumėte, kad jūsų reputacija būtų apginta. Ar žinojote, kad visagaliam Dievui irgi tenka ginti savo vardą? Daugelis jį nepelnytai kaltina dėl kerojančios neteisybės ir kančių. Kad jam rūpi apginti savo vardą, rodo pranašystė, užrašyta Ezechielio knygoje. (Perskaitykite Ezechielio 39:7.) *

„Nebeleisiu sutepti savo šventojo vardo“, — sako Jehova. Versdami Dievui kaltę už neteisybę, žmonės sutepa jo vardą, arba reputaciją. Kaip viename veikale aiškinama, Dievo vardas apima visa, „kas apie jį žinoma — ką apie save yra apreiškęs; taip pat jis byloja apie jo šlovę ir garbę“. O ką Jehova jaučia matydamas neteisybę? Jam skaudu, kad nekalti žmonės turi kentėti (Išėjimo 22:21-23 [22:22-24, Brb]). * Kaltindami Dievą tuo, ko pats jis nekenčia, žmonės juodina Dievo vardą (Psalmyno 74:10).

Kaip skaitome 7 eilutėje, Jehova dukart pabrėžia, kad jo vardas šventas. Biblijoje Dievo vardas šventu vadinamas ar su šventumu siejamas labai dažnai. Žodis „šventas“ nurodo atskirumą, taurumą, švarumą. Jehovos vardas yra šventas todėl, kad jis yra šventas Dievas, neturintis nieko bendra su nuodėme ir netyrumu. Tad kaip jums atrodo, ar tie, kurie kaltina Jehovą dėl blogio, nedrabsto jo „švento vardo“ purvais?

Kaip Jehova ketina pašlovinti savo vardą per Karalystę, yra pagrindinė Biblijos tema. Ji atsiskleidžia ir Ezechielio knygoje. Čia ne sykį pakartoti paties Jehovos žodžiai: „Tautos žinos, kad aš esu VIEŠPATS“ (Ezechielio 36:23; 37:28; 38:23; 39:7). Taigi, nori to ar nenori, tautos apie Jehovą sužinos. Kitaip tariant, Dievas imsis veikti ir tautos bus priverstos pripažinti, kad jis yra tas, kas sakosi esąs, — Jehova, visavaldis Viešpats, kurio vardas įkūnija visa, kas yra šventa ir tyra.

Šie Ezechielio knygoje užrašyti žodžiai yra gera naujiena trokštantiems, kad liautųsi neteisybė ir kančios. Netrukus Jehova savo žodį išpildys, apgins savąjį vardą nuo visų šmeižtų. Blogis bus išrautas su šaknimis, ir tų, kas elgiasi neteisiai, neliks. Visi pripažįstantys ir gerbiantys jo šventąjį vardą patirs jo malonę (Patarlių 18:10). Argi jūsų netraukia geriau pažinti šventąjį Dievą Jehovą, tą, kuris „myli, kas teisinga“? (Psalmyno 37:9-11, 28)

Rugsėjo mėnesį siūlome perskaityti šią Biblijos ištrauką:

Ezechielio 39Danieliaus 3

^ pstr. 3 Šiame straipsnyje 7-ta eilutė cituojama iš A. Jurėno vertimo: „Padarysiu žinomą savo šventąjį vardą savo tautoje Izraelyje ir nebeleisiu sutepti savo šventojo vardo. Tada tautos žinos, kad aš esu VIEŠPATS, šventas Izraelyje.“ Reikia turėti omenyje, jog žodžiu VIEŠPATS, rašomu didžiosiomis raidėmis, šiame ir daugelyje kitų Biblijos vertimų yra pakeistas tikrinis Dievo vardas Jehova.

^ pstr. 4 Skaitykite straipsnį „Jis myli teisingumą“ iš rubrikos „Artinkimės prie Dievo“ (2008 m. lapkričio 1 d. numeris).