AR KADA nors buvai užsispyręs ir nenorėjai paklusti? — — * Galbūt žiūrėjai ką nors per televizorių, ką žiūrėti mama ar tėtis draudė. O vėliau gal apie tai pagalvojai ir gailėjaisi, kad neklausei. Vienas žmogus, kuris iš pradžių taip pat nenorėjo paklusti, buvo Naamanas. Pažiūrėkime, kas jam padėjo pasikeisti.

Nusikelkime 3000 metų į praeitį. Naamanas yra gerbiamas Sirijos kariuomenės vadas. Jis įsakinėja savo kariams, ką daryti, ir jie paklūsta. Paskui Naamanas suserga baisia odos liga, vadinama raupsais. Dėl šios ligos jis negražiai atrodo, be to, tikriausiai kenčia didelį skausmą.

Naamano žmona turi tarnaitę — mažą mergaitę iš Izraelio. Vieną dieną mergaitė papasakoja savo šeimininkei apie jos tėvynėje gyvenantį vyrą, vardu Eliziejus, kuris gali išgydyti Naamaną. Išgirdęs apie tai Naamanas nutaria tuoj pat keliauti pas Eliziejų. Vyras pasiima daug dovanų ir su savo kariais patraukia į Izraelį. Jis nuvyksta pas Izraelio karalių pranešti, ko atėjo.

Eliziejus apie tai išgirsta ir pasiunčia karaliui žinią: „Teateina jis pas mane.“ Kai Naamanas atvyksta prie Eliziejaus namų, šis tik nusiunčia pasiuntinį jam pasakyti, kad nusimaudytų Jordano upėje septynis kartus ir  tada pasveiks. Kaip manai, ar tai patiko Naamanui? — —

Naamaną apima pyktis. Jis užsispiria ir nesutinka paklusti Dievo pranašui. Savo kariams sako, jog nusimaudyti galėtų ir savame krašte, nes ten upės geresnės. Paskui apsisuka keliauti atgal. Bet ar žinai, ką jam pasako jo kariai? — — ‘Jei pranašas būtų prašęs tavęs ką nors sunkaus padaryti, ar nebūtumei to daręs? Tad kodėl nepaklusti, kai jis prašo tokio paprasto dalyko?’

Vadas paklauso savo karių žodžių. Štai jis nusimaudo upėje šešis kartus. O išniręs iš vandens septintąjį kartą, Naamanas labai nustemba — odos liga išnykusi! Jis vėl sveikas! Tuojau pat vyksta atgal pas Eliziejų kokius 50 kilometrų padėkoti. Naamanas nori duoti Eliziejui brangių dovanų, bet pranašas nieko neima.

Tuomet Naamanas kai ko Eliziejaus paprašo. Ar žinai ko? — — ‘Prašau man duoti žemės, kiek gali panešti du mulai.’ Ar žinai, kam jam to reikia? — — Jis sako, kad nori aukoti Dievui aukas ant žemės, paimtos iš Dievo tautos, Izraelio, šalies. Naamanas pažada daugiau niekada nebegarbinti jokio kito dievo, tik Jehovą! Jis pasikeitė — jau nebėra užsispyręs ir nori paklusti tikrajam Dievui.

Kaip manai, ko galėtum iš Naamano pasimokyti? — — Jeigu kaip ir jis kada nors būni užsispyręs, gali pasikeisti. Klausyk pamokymų ir užsispyręs nebebūk.

Perskaitykite Biblijoje

^ pstr. 3 Jei skaitote su vaiku, ties brūkšniais sustokite, kad jis galėtų atsakyti.