Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2011 m. rugpjūtis

 Skaitytojai klausia...

Ar Dievas gyvena kokioje nors vienoje vietoje?

Ar Dievas gyvena kokioje nors vienoje vietoje?

Įvairios religijos Dievą apibūdina kaip visur esantį. Pavyzdžiui, leidinyje New Catholic Encyclopedia sakoma, kad Dievas „iš tikrųjų yra visose įmanomose vietose ir visame kame“. Metodistų bažnyčios įkūrėjas Džonas Veslis savo pamoksle „Apie Dievo buvimą visur“ išreiškė panašią mintį. Jis rašė, jog „nėra tokios vietos — tiek sukurtoje visatoje, tiek už jos ribų, — kur Dievo nebūtų“.

Ko tuo klausimu moko Biblija? Ar Dievas tuo pat metu yra visur, kur tik įmanoma, — danguje, žemėje ir net žmonėse?

Biblijoje sakoma, kad Dievas turi konkrečią gyvenamąją vietą — dangų. Štai joje užrašyti karaliaus Saliamono maldos žodžiai: „Klausykis danguje, savo gyvenamoje vietoje [...]“ (1 Karalių 8:43, Jr). Jėzus Kristus, mokydamas savo sekėjus melstis, ragino į Dievą kreiptis: „Tėve mūsų, kuris esi danguje“ (Mato 6:9). Biblija taip pat sako, jog prikeltas iš mirusiųjų Kristus įžengė „į patį dangų, kad dabar pasirodytų [...] Dievo akivaizdoje“ (Hebrajams 9:24, Brb).

Šios Šventojo Rašto eilutės aiškiai parodo, kad Jehova Dievas gyvena ne visur, o tik danguje. Žinoma, čia minimas dangus nėra Žemę supanti atmosfera ir net ne kosmoso platybės. Fizinis dangus visatos Kūrėjo sutalpinti negali (1 Karalių 8:27). Biblija mums atskleidžia, jog „Dievas yra dvasia“ (Jono 4:24). Jis gyvena danguje, kuris su fiziniu dangumi nesusijęs (1 Korintiečiams 15:44).

O kaip dėl tų Biblijos eilučių, iš kurių, regis, galima spręsti, kad Dievas yra visur? Pavyzdžiui, Psalmyno 139:7-10 skaitome tokius Dievui išsakytus Dovydo žodžius: „Kurgi galėčiau pabėgti nuo tavo dvasios ar atsitolinti nuo tavo Artumo? Jei į dangų užžengčiau, tu esi ten, jei Šeole pasikločiau guolį, tu esi ten. Jei įgyčiau aušros sparnus ir įsikurčiau prie tolimųjų jūros pakraščių, net ten mane vedžios tavo ranka.“ Ar iš šios ištraukos galime daryti išvadą, kad Dievas iš tikro yra visur, gyvena visose paminėtose vietose?

Atkreipkite dėmesį, kad Dovydas pirma paklausė: „Kurgi galėčiau pabėgti nuo tavo dvasios.“ * Dievas gali viską matyti ir visur veikti pasitelkęs savo dvasią, tad jam nereikia pačiam kur nors keliauti ar apsigyventi. Pailiustruosime tai pavyzdžiu. Pastaruoju metu mokslininkai turi galimybę tyrinėti Marso dirvožemį, nors šią planetą nuo mūsų Žemės skiria milijonai kilometrų. Kaip tai įmanoma? Patys mokslininkai ten nekeliauja — jie tiesiog analizuoja nuotraukas bei kitą informaciją, kurią perduoda į Marsą nusiųsti kosminiai zondai.

Taip ir Jehova Dievas, norėdamas žinoti, kas vyksta bet kurioje visatos vietoje, neturi būti visur. Dievo Žodyje sakoma: „Jam nėra jokių paslėptų kūrinių“ (Hebrajams 4:13). Galinga Jehovos veikiamoji jėga, arba šventoji dvasia, pasiekia kiekvieną visatos kampelį, todėl jis gali viską matyti ir vykdyti visus sumanymus iš savo nuolatinės gyvenamosios vietos — „šventosios buveinės“ danguje (Pakartoto Įstatymo 26:15).

^ pstr. 8 Hebrajiškas žodis, čia išverstas „dvasia“, reiškia Dievo veikiamąją jėgą, kurią jis pasitelkia savo valiai įgyvendinti.