Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2011 m. birželis

 Mokykite savo vaikus

Gal kada jauteisi vienišas, visų atstumtas?

Gal kada jauteisi vienišas, visų atstumtas?

ŽMOGUS, kurio kiti nepriima į savo tarpą, gali pasijusti vienišas, niekam nereikalingas. Galbūt nuo aplinkinių jį skiria odos spalva ar tautybė, gal jis šneka kita kalba arba ką nors daro kitaip nei visi. Gal ir tu kartais jautiesi vienišas, kitoks nei aplinkiniai? — — *

Pakalbėkime apie vyrą, kuris jautėsi panašiai. Jo vardas — Mefi Bošetas. Pažiūrėkim, kas toks jisai buvo ir kodėl jautėsi svetimas tarp savų. Iš jo patirties galima daug pasimokyti.

Mefi Bošetas buvo Dovydo draugo Jehonatano sūnus. Jehonatanas prašė Dovydą pasirūpinti jo vaikais. Netrukus jis žuvo mūšyje. Po kurio laiko Dovydas, jau tapęs karaliumi, draugo prašymą atsiminė. Jehonatano sūnus Mefi Bošetas tebebuvo gyvas. Vaikystėje jam atsitiko nelaimė ir jis liko raišas visam gyvenimui — sunkiai vaikščiojo. Ar dabar supranti, kodėl Mefi Bošetas galėjo jaustis atstumtas? — —

Dovydas norėjo Jehonatano sūnui padaryti ką nors gera, todėl įkurdino jį šalia savo namų Jeruzalėje ir paskyrė jam vietą prie savo stalo. Mefi Bošetui davė ir tarnų — tokį Cibą su jo sūnumis ir tarnais. Dovydas tikrai nuoširdžiai rūpinosi Jehonatano sūnumi. O ar žinai, kas įvyko vėliau? — —

Dovydo namuose ėmė bręsti maištas. Prieš jį sukilo jo paties sūnus Abšalomas ir pasiskelbė karaliumi. Gelbėdamas savo gyvybę Dovydas turėjo bėgti. Mefi Bošetas troško sekti  paskui jį drauge su kitais. Šie Dovydo bičiuliai žinojo, kad jis yra tikrasis valdovas. Tačiau keliauti kartu Mefi Bošetas negalėjo, nes sunkiai vaikščiojo.

O Ciba Dovydui pasakė, kad Mefi Bošetas liko Jeruzalėje, nes nori užimti jo sostą. Dovydas tuo melu patikėjo, todėl Cibai atidavė visą Mefi Bošeto žemę. Netrukus Dovydas nugalėjo Abšalomą ir grįžo į Jeruzalę. Dabar iš Mefi Bošeto lūpų jis išgirdo, kaip viskas buvo, ir nusprendė, jog Ciba ir Mefi Bošetas turi žemę pasidalyti. Kaip, tavo manymu, reagavo Mefi Bošetas? — —

Jis nesiskundė, esą Dovydo sprendimas neteisingas, suprato: karaliui reikia ramybės, kad galėtų tinkamai valdyti. Mefi Bošetas net pasiūlė atiduoti Cibai visą žemę. Svarbiausia jam buvo, kad Jehovos tarnas Dovydas gyvas ir sveikas grįžo Jeruzalėn ir toliau karaliauja.

Išties Mefi Bošetui teko nemažai iškentėti. Jis dažnai jautėsi nereikalingas, visų atstumtas. Bet Jehova jį mylėjo ir juo rūpinosi. Ko galima iš šio pasakojimo pasimokyti? — — Net tuomet, kai darome, kas teisinga, blogų kalbų neišvengsime. Jėzus yra pasakęs: „Jei pasaulis jūsų nekenčia, tai žinokite — jis manęs nekentė pirmiau negu jūsų.“ Žmonės Jėzų netgi nužudė! Tačiau galime neabejoti: jei darysime, kas teisinga, mus mylės tikrasis Dievas Jehova ir jo Sūnus Jėzus.

Perskaitykite Biblijoje:

  • 1 Samuelio 20:15-17, 41, 42; 21:1 (20:15-17, 41, 42, Brb)

  • 2 Samuelio 4:4; 9:1-10; 19:25-31 (19:24-30, Brb)

  • Jono 15:18

^ pstr. 3 Jei skaitote su vaiku, ties brūkšniais sustokite, kad jis galėtų atsakyti.