Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2010 m. gruodis

 Mokykite savo vaikus

Paslaptis, kurią tu gali papasakoti kitiems

Paslaptis, kurią tu gali papasakoti kitiems

AR TAU yra kas nors pasakęs kokią paslaptį? — — * Aš norėčiau vieną tau atskleisti. Biblijoje ji vadinama šventąja paslaptimi, „nutylėta per amžinuosius laikus“ (Romiečiams 16:25). Iš pradžių ją žinojo tiktai Dievas. Vėliau tą paslaptį jis atskleidė daugeliui. Pažiūrėkim, kaip jis tai padarė.

Bet iš pradžių noriu tavęs kai ko paklausti: ar žinai, ką reiškia žodis „šventas“? — — „Šventas“ — tai tyras, taurus, labai ypatingas. Taigi, paslaptis buvo pavadinta „šventąja“ todėl, kad ją žmonėms patikėjo Dievas, o jis yra šventas. Kaip manai, kas dar norėjo sužinoti tą paslaptį? — — Ją išgirsti troško angelai. Štai kas rašoma Biblijoje: „Į tuos dalykus geidžia pažvelgti net angelai.“ Taip, jie norėjo perprasti šventąją paslaptį (1 Petro 1:12).

Apie tą paslaptį kalbėjo ir ją aiškino žemėn atėjęs Jėzus. Savo mokiniams jis pasakė: „Jums atiduotas Dievo karalystės slėpinys“ (Morkaus 4:11). Ar pastebėjai, su kuo susijęs tas slėpinys, arba, kitaip sakant, paslaptis? — — Ogi su Dievo Karalyste, kurios melsti Jėzus mus mokė (Mato 6:9, 10).

Tačiau kodėl Dievo Karalystė buvo laikoma paslaptyje taip ilgai, kol žemėn atėjo Jėzus ir ėmė ją aiškinti? Pažiūrėkime. Kai Adomas ir Ieva sulaužė Dievo įstatymą ir buvo išvyti iš Edeno sodo, Dievas neatsisakė savo sumanymo visoje žemėje sukurti rojaus sąlygas. Ir ilgainiui jis tai atskleidė savo tarnams (Pradžios 1:26-28; 2:8, 9; Izaijo 45:18). Tie ištikimi Dievui vyrai rašė, kokie laimingi bus žmonės, žemę valdant Dievo Karalystei (Psalmyno 37:11, 29; Izaijo 11:6-9; 25:8; 33:24; 65:21-24).

Pakalbėkime ir apie Dievo Karalystės Karalių. Ar žinai, ką Dievas juo paskyrė? — — Savo Sūnų Jėzų Kristų, „Ramybės Kunigaikštį“. „Jis bus mūsų valdovas“, — rašoma Biblijoje (Izaijo 9:5, 6 [9:6, 7, Brb]). Todėl tau ir man reikia stengtis „pažinti Dievo slėpinį — Kristų“ (Kolosiečiams 2:2). Mes turime žinoti, kad Dievas perkėlė pirmojo savo sukurto angelo gyvybę į Marijos įsčias. Taip jo Sūnus, iš pradžių buvęs galingas angelas, gimė žemėje. Jis paaukojo už mus savo gyvybę kaip išpirką, kad mes galėtume gyventi amžinai (Mato 20:28; Jono 3:16; 17:3).

Taigi sužinojome, kad Dievas paskyrė Jėzų būti Karalystės Karaliumi. Bet tai dar ne visa paslaptis. Pasirodo,  danguje gyventi bus prikelti ir kiti žmonės — tiek vyrai, tiek moterys. Jie valdys kartu su Jėzumi! (Efeziečiams 1:8-12)

O kas tokie karaliaus drauge su Jėzumi? Pirmiausia tai ištikimi Jėzaus apaštalai — šiems vyrams Jėzus sakė, jog eina jiems vietos paruošti (Jono 14:2, 3). Jeigu perskaitysi čia nurodytas Šventojo Rašto eilutes, sužinosi kai kurių Jėzaus bendravaldžių — vyrų ir moterų — vardus (Mato 10:2-4; Morkaus 15:39-41; Jono 19:25).

Ilgą laiką nebuvo žinoma, kiek žmonių valdys kartu su Kristumi. Bet dabar tą skaičių jau galime pasakyti. O tu, ar žinai, kiek bus Kristaus bendravaldžių? — — Biblijoje rašoma, kad 144000. Tai irgi yra šventoji paslaptis (Apreiškimo 14:1, 4).

Ar sutinki, kad šis „Dievo karalystės slėpinys“ yra pati įdomiausia paslaptis, kokią tik žmogus yra girdėjęs? — — Jeigu sutinki, pasistenk kuo daugiau apie šią paslaptį sužinoti, kad galėtum apie ją papasakoti ir kitiems.

^ pstr. 3 Jei skaitote su vaiku, ties brūkšniais sustokite, kad jis galėtų atsakyti į klausimą.