Kai Jėzaus kartą paklausė, koks yra didžiausias įsakymas, jis atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu“ (Mato 22:37). Tačiau kad žmogus galėtų pamilti Dievą, pirmiausia turi gerai jį pažinti (Jono 17:3). Bet ar visi turės vienodas galimybes įgyti tikrų žinių apie Dievą?

Pagrindinis žinių apie Dievą šaltinis yra Biblija (2 Timotiejui 3:16). Daugelis žmonių gyvena šalyse, kur galima lengvai ją įsigyti. Galbūt jie neretai girdi pasiūlymą studijuoti Bibliją ir taip pažinti Dievą (Mato 28:19). Kai kas auga krikščionių šeimose, kur tėvai stengiasi mokyti vaikus apie Dievą kasdien (Pakartoto Įstatymo 6:6, 7; Efeziečiams 6:4).

Tačiau kitų gyvenimo aplinkybės ne tokios palankios. Gal vienus vaikystėje tėvai skriausdavo, nerodė jokios meilės (2 Timotiejui 3:1-5). Tokiems žmonėms greičiausiai sunku Dievą laikyti mylinčiu dangiškuoju Tėvu. O galbūt kai kurie neturėjo galimybės baigti mokyklos, tad Bibliją skaityti jiems nelengva. Dar kitų žmonių protai apakinti klaidingų religinių mokymų arba jie gyvena tokiose šeimose, vietovėse ar valstybėse, kur nepakančiai žiūrima į Biblijos tiesos skelbimą (2 Korintiečiams 4:4). Ar tokios aplinkybės gali sukliudyti žmonėms pažinti ir pamilti Dievą?

Jėzus pripažino, jog dėl tam tikrų priežasčių asmeniui tikrai gali būti sunku mylėti Dievą ir jam paklusti (Mato 19:23, 24). Tačiau savo mokiniams jis priminė, kad net jeigu žmonėms kai kurios kliūtys atrodo neįveikiamos, „Dievui viskas įmanoma“ (Mato 19:25, 26, Brb).

Atkreipkite dėmesį į tokius faktus: Jehova Dievas pasirūpino, kad jo Žodis, Biblija, būtų labiausiai paplitusi knyga. Biblijoje išpranašauta, kad geroji naujiena apie Dievą ir jo sumanymus žemės labui bus garsinama „visame pasaulyje“ (Mato 24:14). Dabar Jehovos liudytojai gerąją naujieną skelbia daugiau kaip 230 šalių bei valdų ir Biblija pagrįstus leidinius spausdina maždaug 500 kalbų. Tačiau net ir tie žmonės, kurie Biblijos neturi, apie tikrąjį Dievą gali daug sužinoti stebėdami jo kūriniją (Romiečiams 1:20).

Be to, Dievo Žodyje teigiama: „Viešpats tiria kiekvieną širdį ir supranta kiekvieną norą bei mintį. Jeigu ieškosi jo, jis leis tau save surasti“ (1 Metraščių 28:9). Taigi, Jehova nežada kiekvienam suteikti vienodas galimybes jį pažinti, tačiau pasirūpina, kad tokią galimybę turėtų visi doros širdies žmonės. Jis netgi prikels mirusiuosius gyventi teisingame naujajame pasaulyje — tuomet jį pažinti galės visi, kurie niekada neturėjo tokios galimybės (Apaštalų darbų 24:15).