AR JŪSŲ vardas turi konkrečią reikšmę? Kai kuriuose pasaulio kraštuose įprasta duoti vaikui prasmingą vardą. Toks vardas greičiausiai atspindi tėvų įsitikinimus ir vertybes arba atskleidžia, kokios ateities jie norėtų savo vaikui.

Paprotys duoti tam tikrą prasmę turintį vardą nėra naujas. Jau Biblijos laikais renkant vardą dažniausiai būdavo atsižvelgiama į jo reikšmę. Vardas galėjo parodyti, kokio elgesio iš to žmogaus tikimasi. Pavyzdžiui, Jehova, pranašaudamas Dovydui apie jo sūnų Saliamoną, pasakė: „Jo vardas bus Saliamonas [vardas kilęs iš žodžio, reiškiančio „taika“], ir jo dienomis duosiu Izraeliui taiką ir ramybę“ (1 Metraščių 22:9).

Kartais Jehova, skirdamas žmogui naują vaidmenį, pakeisdavo ir jo vardą. Štai nevaisinga Abraomo žmona gavo vardą Sara, reiškiantį „kunigaikštienė“. Jehova paaiškino, kodėl pakeitė vardą: „Aš palaiminsiu ją ir, be to, duosiu tau per ją sūnų. Aš ją laiminsiu; ji duos pradžią tautoms, iš jos kils karaliai“ (Pradžios 17:16). Taigi, norint suvokti, kodėl Sara buvo pavadinta tokiu vardu, turime suprasti, koks naujas vaidmuo jai teko.

O ką galima pasakyti apie patį svarbiausią vardą — Jehova? Ką jis reiškia? Kai Mozė paklausė Dievą apie jo vardą, Dievas atsakė: „Aš būsiu, kas būsiu“ (Išėjimo 3:14, Jr, išnaša). Kitame vertime ši mintis perteikiama taip: „Aš tapsiu tuo, kuo panorėsiu“ (išversta iš Roderamo The Emphasized Bible). Jehovos vardas atskleidžia, kad jis gali tapti kuo tik nori. Štai paprastas pavyzdys: rūpindamasi vaikais mama būna ir slaugytoja, ir virėja, ir mokytoja — kuo tik prireikia. Panašiai elgiasi ir Jehova, tačiau nepalyginti didesniu mastu. Jehova tampa kuo tik reikia, kad įgyvendintų viską, ką iš meilės yra numatęs žmonijai. Vadinasi, žinoti Dievo vardą reiškia suprasti ir vertinti visa, ką jis daro siekdamas savo tikslo.

Deja, žmonėms, nežinantiems Dievo vardo, neįmanoma suvokti, kokia nuostabi asmenybė jis yra. Tačiau gilindamiesi į Bibliją jūs pamatysite, kad Jehova gali būti ir išmintingas Patarėjas, ir galingas Gelbėtojas, ir dosnus Rūpintojas. Neapsakomai prasmingas Jehovos vardas išties kelia pagarbią baimę.

Vis dėlto žinoti Dievo vardą ne taip paprasta. Tolesniame straipsnyje paaiškinsime kodėl.