Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2010 m. birželis

 Mokykite savo vaikus

Žmonės, rašę apie Jėzų

Žmonės, rašę apie Jėzų

AR TAU patinka su kuo nors drauge skaityti apie Jėzų? — — * Kai kas nustemba sužinoję, kad pats Jėzus Biblijos nerašė. Tačiau apie jį nemažai papasakojo aštuoni Biblijos rašytojai. Visi jie gyveno Jėzaus dienomis, todėl puikiai žinojo, ko jis mokė. Ar galėtum išvardyti tuos aštuonis rašytojus? — — Tai Matas, Morkus, Lukas ir Jonas. O kiti keturi — Petras, Jokūbas, Judas ir Paulius. Ką žinai apie šiuos žmones? — —

Pirmiausia pakalbėkime apie tris rašytojus, kurie buvo Jėzaus apaštalai. Ar gali juos išvardyti? — — Tai Petras, Jonas ir Matas. Petras parašė du laiškus savo bendratikiams. Jiems papasakojo, ką Jėzus yra nuveikęs ir pasakęs. Atsiversk Bibliją ir susirask Petro antrą laišką. Perskaityk pirmo skyriaus 16—18 eilutes, kuriose Petras aprašė, kaip Jehova Dievas iš dangaus kalbėjo apie Jėzų (Mato 17:5).

Apaštalas Jonas parašė penkias Biblijos knygas. Kai Jėzus paskutinį sykį drauge su savo mokiniais valgė vakarienę, Jonas buvo šalia. Savo mokytojo jis nepaliko ir jo mirties valandą (Jono 13:23-26; 19:26). Jonas parašė vieną iš keturių evangelijų — pasakojimą apie Jėzaus gyvenimą, taip pat tris laiškus. Dar užrašė apreiškimą, kurį jam davė Jėzus (Apreiškimo 1:1). Trečiasis iš Jėzaus apaštalų, rašiusių Bibliją, buvo Matas. Anksčiau jis dirbo mokesčių rinkėju.

Kitus du Biblijos rašytojus su Jėzumi siejo giminystės ryšys — jie buvo jaunesni jo broliai, Juozapo ir Marijos vaikai (Mato 13:55). Tačiau Jėzaus mokiniais jie tapo ne iškart, iš pradžių netgi manė, kad jis kiek kvaištelėjęs, nes uoliai skelbė apie Karalystę (Morkaus 3:21). Ar žinai jų vardus? — — Vieno vardas Jokūbas. Jis parašė laišką, kuris vadinamas jo vardu. Kitas Jėzaus brolis yra Judas. Jis irgi parašė vieną Biblijos knygą — Judo laišką (Judo 1).

Dar kiti, rašę apie Jėzaus gyvenimą, buvo Morkus ir Lukas. Morkaus motina Marija Jeruzalėje turėjo didelį namą; ten rinkdavosi pirmieji krikščionys, tarp jų ir apaštalas Petras (Apaštalų darbų 12:11, 12). Kaip manoma, būtent Morkus nusekė paskui Jėzų ir jo apaštalus, kai šie, paskutinį kartą atšventę Paschą, nuėjo į Getsemanės sodą. Čia Jėzų suėmę kareiviai pačiupo ir Morkų, tačiau jis išsinėrė iš drabužio ir paspruko (Morkaus 14:51, 52).

O Lukas buvo gydytojas; Jėzaus mokiniu jis tikriausiai tapo jau po Jėzaus mirties. Kruopščiai viską ištyręs Lukas surašė aiškų, tikslų pasakojimą apie Jėzaus gyvenimą. Vėliau jis lydėjo apaštalą Paulių misionieriškose kelionėse ir parašė Apaštalų darbų knygą (Luko 1:1-3; Apaštalų darbų 1:1).

 Aštuntasis Biblijos rašytojas, daug pasakojęs apie Jėzų, buvo Paulius. Jis mokėsi pas garsų Įstatymo žinovą Gamalielį. Fariziejų išauklėtas ir išmokytas Paulius, tuomet vadintas Sauliumi, neapkentė Jėzaus mokinių ir visaip stengėsi juos išnaikinti (Apaštalų darbų 7:58—8:3; 22:1-5; 26:4, 5). Ar žinai, kaip Paulius išgirdo tiesą apie Jėzų? — —

Štai kaip viskas buvo: sykį Paulius keliavo į Damaską, kad suimtų Jėzaus mokinius. Netikėtai jį nutvieskė skaisti šviesa iš dangaus ir jis išgirdo balsą: „Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji?“ Tai kalbėjo Jėzus. Jis paliepė Pauliui eiti į Damaską ir ten laukti, kol jam bus pasakyta, ką daryti. Paskui Jėzus nurodė savo mokiniui Ananijui nueiti pas Paulių ir su juo pasikalbėti. Nuo tada Paulius ėmė sekti Jėzumi (Apaštalų darbų 9:1-18). Paulius parašė keturiolika Biblijos knygų, pradedant Laišku romiečiams ir baigiant Laišku hebrajams.

Ar jau pradėjai skaityti Biblijos knygas, kuriose rašoma apie Jėzų, arba gal kas nors kitas tau jas paskaito? — — Jeigu nuo mažų dienų stengsiesi kuo daugiau sužinoti apie Jėzų, ateityje dėl to tikrai džiaugsiesi.

^ pstr. 3 Jei skaitote su vaiku, ties brūkšniais sustokite, kad galėtų atsakyti į klausimą.