Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2010 m. kovas

Biblija tikrai yra Dievo įkvėptas Žodis

Biblija tikrai yra Dievo įkvėptas Žodis

KĄ IŠ TIKRŲJŲ turėjo omenyje apaštalas Paulius, sakydamas, kad Biblija yra ‘Dievo įkvėpta’? (2 Timotiejui 3:16) Šie Pauliaus žodžiai reiškia, jog Dievas per savo šventąją dvasią vadovavo Biblijos rašytojams, kad jie užrašytų tik tai, ką Jis norėjo.

Žmonės, kurie rašė Bibliją, pasak apaštalo Petro, „kalbėjo tai, kas nuo Dievo, vedami šventosios dvasios“ (2 Petro 1:21, NW). Dėl to apaštalas Paulius  Biblijos knygas galėjo vadinti „šventaisiais Raštais, galinčiais [. . .] pamokyti išganymui per tikėjimą Kristumi Jėzumi“ (2 Timotiejui 3:15).

Daugelis žmonių kategoriškai nesutinka su tuo, kad Biblijos autorius yra Dievas. Kritikai — dažnai su „panieka Biblijos pasakojimams“, kaip sakė archeologas seras Čarlzas Marstonas, — yra ne kartą aršiai užsipuolę Bibliją. Kai kas į ją apskritai nekreipia dėmesio, nes mano, jog ji tėra „senas mitų ir pasakų rinkinys“.

Nenumokite ranka į įrodymus

Kaip nusprendžiate, ar galima pasitikėti vienu ar kitu žmogumi?

Taigi ar galima Biblija pasitikėti? Labai svarbu, kad šiuo klausimu nuspręstumėte teisingai. Kodėl? Pagalvokite: jeigu Biblijoje užrašyta žinia iš tiesų yra nuo paties Dievo, būtų kvaila — gal net pražūtinga — jos nepaisyti. Jei laikysite Bibliją tiktai žmonių knyga, o ne Dievo Žodžiu, neleisite jai daryti įtakos jūsų elgesiui ir formuoti įsitikinimų (1 Tesalonikiečiams 2:13).

Tačiau kas padėtų išsiaiškinti, ar Biblija patikima? O kaip jūs nusprendžiate, ar galima pasitikėti vienu ar kitu žmogumi? Be abejo, sutiksite, jog visiškai pasikliauti tais, kuriuos mažai pažįstate, labai sunku. Tiktai gerai pažinęs žmogų per laiką pamatote, ar jis tikrai sąžiningas ir vertas pasitikėjimo. Panašiai galite pažinti ir Bibliją. Neskubėkite už gryną pinigą priimti spekuliatyvių ar net kryptingai sukurtų teorijų, neigiančių Biblijos patikimumą. Skirkite laiko apsvarstyti įrodymus, kurie paremia Biblijos teiginį, jog ji yra ‘Dievo įkvėpta’.

Puola „draugai“

Nenustebkite, jog net kai kurie, vadinantys save Biblijos „draugais“, ginčija jos autentiškumą ir patikimumą. Pasak vieno teologijos žodyno, šiandien dauguma biblistų,  nors ir tvirtina esą krikščionys, „apie Šventąjį Raštą kalba tik kaip apie žmogaus kūrinį“ (New Dictionary of Theology).

Daugelis teologų sėja abejones, kas iš tikrųjų parašė vieną ar kitą Biblijos knygą. Pavyzdžiui, kai kurie sako, kad Izaijo knygą parašė ne pranašas Izaijas. Jų teigimu, ji parašyta daug vėliau negu gyveno šitas pranašas. Lauterio Klarko išleistame žinyne Concise Bible Commentary tvirtinama, jog ta knyga yra „daugelio protų ir daugelio kartų vaisius“. Tačiau tie tvirtinimai nesiderina su faktu, kad Jėzus Kristus ir jo mokiniai šios knygos rašytoju laikė būtent Izaiją (Mato 3:3; 15:7; Luko 4:17; Jono 12:38-41; Romiečiams 9:27, 29).

Maža to, Biblijos kritikai, tokie kaip Džonas Damelou, sako, kad Danieliaus knygos pranašystės „iš tikrųjų yra praeities įvykiai, autoriaus įvilkti į senovinės pranašystės rūbą“. Ir vėl tai prieštarauja paties Jėzaus Kristaus žodžiams. Perspėdamas savo sekėjus Jėzus kalbėjo apie „pranašo Danieliaus paskelbtą sunaikinimo pabaisą, stovinčią šventoje vietoje“ (Mato 24:15). Ar protinga krikščioniui manyti, kad Jėzus Kristus apgaudinėjo žmones — rėmėsi knyga, praėjusius įvykius pateikiančia kaip pranašystę? Aišku, ne.

Ar tai svarbu?

„Bet ar tikrai svarbu žinoti, kas parašė Biblijos knygas?“ — gal pagalvojate. Taip, žinoti tai labai svarbu. Pamąstykite: ar laikytumėte svariu testamentą, kuriame surašyta paskutinė jūsų draugo valia, jei išgirstumėte, kad jį iš tikrųjų parašė ne jūsų draugas? Tarkim, specialistai jums pasako, kad tai klastotė — tiesiog geranoriški draugai ėmė ir surašė, kokie, jų nuomone, buvo jūsų draugo pageidavimai. Argi toks dokumentas neprarastų vertės? Ar tikėtumėte, kad jame išdėstyta tikra jūsų draugo valia?

Panašiai yra su Biblija. Tad nenuostabu, kad tiek daug žmonių — netgi tie, kurie vadina save krikščionimis, — mano galį nepaisyti, ką Biblija sako apie sąžiningumą, seksualinę moralę ir kita. Tikriausiai ne sykį esate girdėjęs tokias nepagarbias pastabas kaip „Betgi tai iš Senojo Testamento!“. Šiais žodžiais tarsi sakoma, jog jis menkavertis. Tačiau taip sakydami žmonės ignoruoja faktą, kad vadinamąjį Senąjį Testamentą apaštalas Paulius laikė „šventaisiais Raštais“, kurie yra Dievo įkvėpti.

„Vis dėlto negalima nekreipti dėmesio į visų specialistų ir mokslininkų teiginius“, — galbūt paprieštarausite. Žinoma, ne. Esame dėkingi, pavyzdžiui, sąžiningiems biblistams, padėjusiems nustatyti, koks yra tikslus Biblijos originalo tekstas. Aišku, daugelį šimtmečių darant Biblijos nuorašus neišvengta nedidelių klaidų. Tačiau atminkite: viena yra pripažinti, kad į Biblijos teksto nuorašus įsivėlė menkų klaidelių, ir visai  kas kita — atmesti visą Bibliją kaip žmonių pramaną.

Nepaliaukite tikėti „šventaisiais Raštais“

Esame dėkingi sąžiningiems biblistams, padėjusiems nustatyti, koks yra tikslus Biblijos originalo tekstas

Prieš paminėdamas, kad visas Raštas yra Dievo įkvėptas, apaštalas Paulius paaiškino Timotiejui, kodėl tie įkvėpti Raštai tokie reikalingi. „Paskutinėmis dienomis, — sakė jis, — [. . .] pikti žmonės, suvedžiotojai eis dar blogyn, klaidindami ir klysdami“ (2 Timotiejui 3:1, 13). Jau Pauliaus dienomis tariamai ‘išmintingi ir protingi žmonės’ stengėsi „įtikinančia kalba“ suklaidinti kitus ir susilpninti jų tikėjimą Jėzumi Kristumi (1 Korintiečiams 1:18, 19, Brb; Kolosiečiams 2:4, 8, Brb). Kad Timotiejaus nepaveiktų jų kalbos, Paulius ragino jį ‘laikytis to, ką yra išmokęs nuo vaikystės iš šventųjų Raštų’, kuriuos davė Dievas (2 Timotiejui 3:14, 15).

Jums taip pat labai svarbu tai daryti, ypač šiomis „paskutinėmis dienomis“. Nemanykite, kad jūsų negali suklaidinti protingų žmonių „įtikinančios kalbos“. Verčiau saugokitės kaip ir pirmojo amžiaus krikščionys — visiškai pasitikėkite tuo, ką sužinote iš Biblijos, kuri tikrai yra Dievo įkvėpta.

Jehovos liudytojai mielu noru padės jums ugdytis tikėjimą Biblija. Jie gali pateikti įrodymų įvairiais klausimais, pavyzdžiui: Biblijos principai per visą istoriją pasirodė esą absoliučiai veiksmingi; kalbėdama apie mokslinius dalykus Biblija neprieštarauja mokslo faktams; nuo pat pradžios iki galo akivaizdi jos vidinė darna; joje užrašytos pranašystės išsipildo labai tiksliai. Jeigu norite, galite parašyti šio žurnalo leidėjams ir paprašyti informacijos, kuri milijonams atviraširdžių žmonių padėjo įsitikinti, jog Biblija iš tikrųjų yra Dievo Žodis.