Ar man derėtų dalyvauti išleistuvių pokylyje?

„Išleistuvių vakarą tikriausiai pirmą kartą iš tėvų išgirsti: „Mieloji, pasilinksmink. Pasimatysim ryte.“

„Prisimenu mokyklos šokius, kuriuos prižiūrėjo tik du mokytojai, bet jie visai nepaisė, ką jaunimas veikia.“

TAVO bendraklasiai apie tai kalba ištisus mėnesius. Ir nieko keisto, juk abiturientų išleistuvės * niekada nepasikartos. Jau greitai turėsi atsisveikinti su visais savo bendramoksliais, kuriuos galbūt pažįsti nuo vaikystės, tad nenuostabu, kad trokšti toje šventėje dalyvauti. „Apie išleistuves svajojau jau tada, kai pradėjau mokytis vidurinėje“, — sako viena aštuoniolikmetė.

Kai kuriose šalyse abiturientų išleistuvių pokylis yra be galo svarbus įvykis jaunuolių gyvenime. Tai ne šiaip iškilmingas pobūvis, o sena tradicija, tarsi atverianti duris į suaugusiųjų pasaulį. Žurnalas Seventeen rašo: „Išleistuvių vakarą tikriausiai pirmą kartą iš tėvų išgirsti: „Mieloji, pasilinksmink. Pasimatysim ryte.“ Jie ne tik neprieštarauja, kad negrįši namo visą naktį, o kaip tik to iš tavęs ir tikisi.“

Be abejo, tai nereiškia, kad visi jaunuoliai ketina ištisą naktį šėlti. Daugelis tiesiog trokšta pasinerti į romantikos sūkurį — pasijausti šiuolaikine pelene arba žaviuoju princu. Devyniolikmetė Darsė sako: „Šis vakaras tarsi pasaka. Visi suvažiuoja nuomotais limuzinais, fotografuojasi, rodosi prieš draugus. Tai akimirkos, kai jie atsiranda dėmesio centre.“

Ne tokie įspūdingi, bet taip pat mėgstami yra mokyklos šokiai. „Juk reikia retkarčiais susibėgti ir pasilinksminti“, — sako penkiolikmetis Džeimis. Kad ir kas tai būtų: šokiai, iškilmingi pietūs ar šiaip kokia proga pasipuošti, dauguma jaunuolių mano, jog tokių renginių nieku gyvu negalima praleisti. Tuomet jiems terūpi, su kuo ten nueiti, ką apsirengti ir iš kur gauti pinigų tam vakarui. Tačiau vertėtų dėmesį atkreipti ir dar į kai ką.

Ką slepia blizgučiai

Jėzus Kristus neatsisakydavo dalyvauti tvarkinguose, gerai organizuotuose sambūriuose. (Palygink Luko 5:29; Jono 2:1, 2.) Tačiau „ūžavimus“, arba „orgijas“ (Brb), Biblija smerkia (Galatams 5:21, NW). Pirmajame amžiuje pagonys dažnai keldavo orgijas, kuriose nesivaržydami elgdavosi ‘gašliai, geidulingai, girtuokliaudavo, ūžaudavo, puotaudavo ir pasiduodavo bjaurioms stabmeldystėms’. Todėl krikščionys buvo įspėti tokiose siautulingose puotose nedalyvauti (1 Petro 4:3, 4, Brb).

O kaip derėtų žiūrėti į išleistuvių pokylius ir mokyklos šokius? Šie renginiai gali būti gerai suorganizuoti ir prižiūrimi, taigi visai padorūs. Juose stengiamasi palaikyti tvarką, o jei kas įsisiautėja, greit apraminamas. Tačiau už daugelio, o gal ir visų, tokių pokylių blizgučių bei žavesio slepiasi ūžavimo dvasia. * Vienas paauglys žurnalui Atsibuskite! sakė: „Čia netrūksta alkoholio, elgiamasi palaidai.“ Įsinešti svaigalų galbūt ir neleidžiama, bet daug kas geria tualetuose, laiptinėse, automobilių stovėjimo aikštelėse.

Biblija įspėja: „Vynas išjuokia, stiprusis gėrimas primuša“ (Patarlių 20:1). O kur dar tranki ar jausminga muzika, nesantūrūs šokiai, prietema ir būrys jaunuolių, negerbiančių Biblijos principų, — tai viskas, ko reikia audringam vakarėliui. Ar tikėtina, kad mokytojams, prižiūrintiems renginį, pavyks suvaldyti besilinksminantį jaunimą? Ne visuomet. Paauglys, vardu Čarlzas, tiesiai šviesiai sako: „Prižiūrėtojai nedaro nieko.“ Ar jis perdeda? Štai ką pasakoja jaunuolė Darsė: „Prisimenu mokyklos šokius, kuriuos prižiūrėjo tik du mokytojai, bet jie visai nepaisė, ką jaunimas veikia.“

Reikia pripažinti, kad net ir patys sąžiningiausi mokytojai menkai apšviestoje pokylių arba sporto salėje nesugebės sužiūrėti pulko jaunuolių, ketinančių „pasilinksminti“. Todėl svajonė apie romantišką vakarą gali virsti tikru košmaru. „Ten dažnai kyla muštynės“, — sako viena paauglė.

 Nemalonios situacijos

Aišku, ne visi išleistuvių pokyliai ar mokyklos šokiai užsibaigia muštynėmis. Vis dėlto yra nemaža tikimybė, kad pakliūsi į tikrai nemalonią situaciją. Viena jauna moteris prisimena: „Kai šokama poromis susiglaudus, vaikino rankos pradeda „klaidžioti“ po jos kūną. Ir jis tikisi, kad merginai tai patiks!“ Ar įmanoma išvengti tokios situacijos tiesiog laikantis nuošaly? Galbūt. Bet lengviau pasakyti, nei padaryti.

Tarkim, ateini į tokį renginį be palydovo arba su draugais. Viena paauglė primena: „Kai kurie vaikinai ateina be poros ir bando „pakabinti“ kuo daugiau panelių.“ Be to, čia gali būti ir nemažai įžūliai drąsių merginų. Taigi jaunuolis, į renginį atėjęs vienas, gali lengvai susilaukti nepageidaujamo dėmesio.

Kita vertus, ateiti su bendratikiu irgi nėra išeitis. Jehovos liudytojai į pasimatymus ir romantišką draugystę žiūri labai rimtai. * Ir net jeigu esi tikra, kad tave atlydėjęs bendratikis yra tik draugas, pagalvok, ar tikrai jis bus tau apsauga? Įsiklausyk į devyniolikmetės Lauros žodžius: „Kas sukliudys kitam pertraukti jūsų šokį ir perimti merginą ar pasiūlyti jai susitikinėti? Ką tuomet darysite?“ Tokia situacija tikrai būtų kebli ir nemaloni.

Be to, nederėtų pernelyg pasitikėti savimi — visuomet išlieka pavojus, kad tavo ryžtas susilpnės ir tave užvaldys vakarėlio dvasia. Blogos draugijos neabejotinai „gadina gerus papročius“ (1 Korintiečiams 15:33). Aštuoniolikmetis Nikas pripažįsta: „Net jei į renginį drauge nueina du Jehovos liudytojai, jie gali lengvai susivilioti elgtis taip, kaip visi.“

Vakarui pasibaigus

Tačiau tikros problemos dažniausiai prasideda vakarėliui pasibaigus. „Kai kas patraukia į viešbutį ar į kieno nors namus“, — sako jaunoji Tanja. Jolanda priduria: „Tu privalai būti su visais iki pat ryto — tokia tradicija.“ Išleistuvių tradicija gali būti ir narkotikai, alkoholis bei seksas. Po tokios audringos naktelės jaunuolius gali graužti sąžinė, jie galbūt net ims niekinti save. Be to, realus nėštumo arba AIDS pavojus.

Gan dažnai išleistuvių puota ir mokyklos šokiai virsta girtavimais ir ūžavimais, tada visos svajonės apie romantišką ir džiugų vakarą žlunga. Kaip rašė pranašas Izaijas, Dievas smerkia pokylius, kurie vyksta „iki išnaktų“. Tokiuose pokyliuose būdavo gausu vyno, skambėdavo „lyros ir arfos, būgnelio ir fleitos“ muzika. Turėjo būti linksma, ar ne? Bet apie pokyliautojus Izaijas rašė: „Jie nekreipia dėmesio į Viešpaties veiksmus nei į Jo darbus“ (Izaijo 5:11, 12; Brb).

Taip, dalyvauti pokylyje su jaunuoliais, kuriems visiškai nerūpi Biblijos principai, gali būti labai pavojinga. Aišku, ne visi vakarėliai pavirsta ūžavimais, o ir papročiai įvairiose šalyse skiriasi. Todėl tu, pasitaręs su tėvais, turėtum nuspręsti, ar pokylyje dalyvauti tinkama. Viena mergina sako: „Apsispręsti labai sunku, juk iškilmės tokios įspūdingos ir dalyvauti jose taip norisi. Apie jas visus metus ir tegalvoji!“

Tačiau pokalbis su tėvais ar brandžiu krikščioniu padės į viską pažvelgti kitomis akimis. Pagalvok: kas dalyvaus puotoje? kaip ji bus prižiūrima? ar bus alkoholinių gėrimų? kokia muzika ten skambės? ar anksčiau yra buvę problemų? kaip į tokius renginius žiūri aplinkiniai, ypač bendratikiai? ar dalyvaudamas ten netapsiu kam nors suklupimu? (1 Korintiečiams 10:23, 24, 32)

Turėdami omenyje viską, kas gali nutikti išleistuvių pokylyje ar mokyklos šokiuose, krikščionys jaunuoliai, pasitarę su tėvais, tikriausiai nuspręs juose nedalyvauti. Bet argi baigti mokyklą nėra didžiulis pasiekimas, kuriuo gali didžiuotis? Be abejonės yra! Tačiau šią progą pažymėti galima ir nežaidžiant savo fizine bei dvasine gerove. Pavyzdžiui, gali smagiai praleisti laiką su bendratikiais: gal tavo namiškiai nuspręs surengti nedidelį vakarėlį ar paruošti iškilmingus pietus. Kai tokie sambūriai yra gerai organizuoti ir juose dalyvauja ne per daug žmonių, rimtų problemų iškyla retai. *

Tiesa, šie sambūriai galbūt nebus tokie įspūdingi ir prašmatnūs kaip abiturientų išleistuvės, vis dėlto ir čia gali būti linksma, be to, nereikės saugotis spąstų, į kuriuos lengva įpulti dalyvaujant išleistuvių pokylyje. O svarbiausia, tu elgsiesi taip, kaip rašė apaštalas Paulius 1 Korintiečiams 10:31: „Ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visa darykite Dievo garbei.“

[Išnašos]

^ pstr. 4 Išleistuvių papročiai įvairuoja — nelygu šalis.

^ pstr. 10 „Ūžavimais“ čia vadinami audringi vakarėliai ir pasilinksminimai.

^ pstr. 16 Skaityk knygos Jaunimas klausia (1 tomas) 30 skyrių. Išleido Jehovos liudytojai.

^ pstr. 23 Skaityk straipsnį „Leisdami laiką kartu, venkite spąstų“, išspausdintą 1992 m. rugpjūčio 15 d. Sargybos bokšto numeryje (yra anglų, rusų ir kt. k.).