Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2010 m. kovas

Ar žinojote?

Ar žinojote?

 Ar žinojote?

Kodėl Jėzus sakė, kad „niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius“?

▪ Biblijos laikais buvo įprasta vyną laikyti odiniuose maišuose (Jozuės 9:13, Brb). Tokios odinės buvo daromos iš naminio gyvulio, pavyzdžiui, jauno ar suaugusio ožio, viso kailio. Iš pradžių nupjaudavo negyvo gyvulio galvą bei kojas, tada atsargiai dirdavo kailį, stengdamiesi neprapjauti pilvo. Paskui odą išdirbdavo ir užsiūdavo visas kiaurumas, neužtaisytą palikdavo gyvulio kaklą ar koją. Šią vynmaišio kiaurumą užkimšdavo kamščiu arba užrišdavo virvele.

Laikui bėgant oda sukietėdavo, prarasdavo elastingumą. Todėl seni vynmaišiai netiko jaunam, rūgti dar nenustojusiam vynui laikyti — kieta senų vynmaišių oda tikriausiai sutrūktų. O nauji vynmaišiai buvo tampresni ir atlaikydavo rūgimo metu susidarančių dujų spaudimą. Taigi Jėzus kalbėjo apie tai, kas buvo gerai žinoma anomis dienomis. Jis pasakė, kas nutiktų laikant jauną vyną senuose vynmaišiuose: „Jaunas vynas suplėšytų vynmaišius, pats ištekėtų, ir vynmaišiai niekais nueitų. Jauną vyną reikia pilti į naujus vynmaišius“ (Luko 5:37, 38).

Kas buvo sikarijai, paminėti Biblijos pasakojime apie Pauliaus suėmimą?

▪ Kaip rašoma Apaštalų darbų knygoje, kilus sąmyšiui Jeruzalės šventykloje Romos karinis tribūnas suėmė Paulių, manydamas, kad šis yra maištininkų, „keturių tūkstančių sikarijų“, grupuotės vadeiva (Apaštalų darbų 21:30-38). Kas žinoma apie tuos sikarijus?

Žodis „sikarijai“ kilęs iš lotyniško žodžio sika, reiškiančio „durklas“. Pasak pirmojo amžiaus istoriko Juozapo Flavijaus, šią grupuotę sudarė fanatiški žydų patriotai, užkietėję Romos priešai, organizavę ir vykdę politinius nužudymus.

Juozapas Flavijus pasakoja, kad sikarijai „žudydavo žmones dienos metu, vidury miesto; tą jie darydavo dažniausiai per šventes: po drabužiais pasislėpę durklą įsimaišydavo į minią ir nudurdavo tuos, kuriuos laikė savo priešais“. Kai jų aukos krisdavo negyvos, sikarijai apsimesdavo pasipiktinę nužudymu, todėl niekas net neįtardavo, jog tai jų darbas. Juozapas Flavijus priduria, kad vėliau, 66—70 m. e. m., sikarijai buvo vieni pagrindinių žydų sukilimo prieš Romą dalyvių. Taigi romėnų tribūnas stengėsi sulaikyti spėjamą sikarijų grupuotės vadą.

[Paveikslas 15 puslapyje]

Senas vynmaišis

[Paveikslas 15 puslapyje]

Taip dailininkas įsivaizdavo sikarijų