Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2010 m. vasaris

 Skaitytojai klausia...

Ar norint būti krikščioniu privalu tikėti Trejybe?

Ar norint būti krikščioniu privalu tikėti Trejybe?

Vidurinėms mokykloms skirtame vadovėlyje „Pasaulio religijos Danijoje“, išleistame 2007 metais, rašoma, kad Jehovos liudytojai yra negausi krikščionių religija, kurios mokymai tvirtai remiasi Biblija. Iš tikrųjų Jehovos liudytojai Danijoje yra trečia pagal dydį krikščionių denominacija.

Vis dėlto autorės sprendimas įtraukti į vadovėlį liudytojus papiktino vieną Danijos valstybinės bažnyčios vyskupą. Kodėl? „Dar nesutikau tokio teologo, kuris [Jehovos liudytojus] laikytų krikščionių religija, — pasakė vyskupas. — Jie neigia Trejybę, o šioji yra pati krikščionybės šerdis.“

Knygos autorė sociologė religijotyrininkė Anika Hfitamar paaiškino, kad žmonės, paklausti, kodėl save laiko krikščionimis, beveik niekada neatsako, jog dėl to, kad tiki Trejybe. Be to, knygos skyriuje „Ar tu esi krikščionis?“ rašoma: „Trejybės doktrina yra viena sudėtingiausių problemų krikščionių teologijoje. Paprastiems tikintiesiems visuomet būdavo sunku išaiškinti, kodėl krikščionių Dievas vis dėlto yra vienas dievas, o ne trys.“

„Trejybės doktrina yra viena sudėtingiausių problemų krikščionių teologijoje“

Tačiau Biblija apie Dievą ir Jėzų moko aiškiai, paprastai ir suprantamai. Joje nėra nei žodžio „Trejybė“, nei tokio mokymo. Biblijoje aiškiai pasakyta, kad Jėzus Kristus yra Dievo pirmagimis Sūnus (Kolosiečiams 1:15). Be to, jis yra „Dievo ir žmonių Tarpininkas“ (1 Timotiejui 2:5). O apie Tėvą Biblijoje rašoma: „Težino, kad tu vienas, kurio vardas Viešpats [„Jehova“, NW], esi Aukščiausiasis visoje žemėje“ (Psalmyno 83:19 [83:18, Brb]).

Jehovos liudytojai įsitikinę, kad tikėti Jėzų yra labai svarbu (Jono 3:16). Todėl jie kreipia dėmesį ir į jo nurodymą: „Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk!“ (Mato 4:10). Taigi kiekvienas, kuris stengiasi paklusti Jėzaus įsakymams, gali būti vadinamas krikščioniu.