Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Pasaulinė problema, pasaulinis sprendimas

Pasaulinė problema, pasaulinis sprendimas

  Pasaulinė problema, pasaulinis sprendimas

KENČIANČIŲ žmonių matome visur, daug yra ir trokštančių jiems padėti. Štai medikai ilgas valandas dirba ligoninėse, kad pagelbėtų ligoniams ar sužeistiesiems. Ugniagesiai, policininkai, įstatymų leidėjai, gelbėtojai irgi stengiasi palengvinti žmonių kančias arba nuo jų apsaugoti. Tokios pastangos duoda daug gero, bet joks žmogus ar organizacija neįstengs išvaduoti iš kančių viso pasaulio. O Dievas pajėgus tai padaryti ir padarys.

Paskutinėje Biblijos knygoje skaitome tokį pažadą: „[Dievas] nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių; ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo“ (Apreiškimo 21:4). Tik įsivaizduokite, ką reiškia šis pažadas. Čia sakoma, kad Dievo tikslas  yra padaryti galą visoms kančioms. Jis tą tikslą pasieks — sustabdys visoje žemėje karus, pasirūpins, kad niekas nebadautų, nesirgtų, kad nebūtų neteisybės ir nedorų žmonių. To padaryti nepajėgtų joks žmogus.

Ką padarys Dievo Karalystė

Dievas ištesės savo pažadus per antrą galingiausią asmenį visatoje — prikeltąjį Jėzų Kristų. Artinasi metas, kai Karalius Jėzus ims valdyti visą žemę niekieno netrukdomas. Žmonijos nebevaldys žmonės — nei prezidentai, nei politikai. Vietoj jų bus vienas Karalius, viena valdžia — Dievo Karalystė.

Ta Karalystė pašalins visas žmonių valdžias. Prieš daugelį metų Biblijoje buvo užrašyta tokia pranašystė: „Dangaus Dievas įkurs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta; ši karalystė nebus perduota kitai tautai. Ji sutrupins į šipulius visas anas karalystes ir padarys joms galą, o pati tvers amžinai“ (Danieliaus 2:44). Visas žemės tautas valdys Dievo Karalystė — viena teisinga vadovybė.

Gyvendamas žemėje Jėzus dažnai kalbėjo apie tą Karalystę. Štai savo mokinius jis mokė melstis taip: „Teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje“ (Mato 6:10). Iš tų žodžių suprantame, kad būtent valdant Karalystei žemėje bus vykdoma Dievo valia, o Jo valia yra išvaduoti žmoniją iš kančių.

Teisinga Dievo valdžia padarys tokių nuostabių dalykų, kokių jokia žmonių vadovybė niekaip neįstengtų. Kaip minėjome, Jehova atidavė savo Sūnų kaip išpirką, kad žmonės galėtų gyventi amžinai. Valdant Dievo Karalystei žmonės palaipsniui pasieks tobulumą. O kas bus tada? Jehova „visiems laikams sunaikins mirtį. Viešpats Dievas nušluostys ašaras nuo visų veidų“ (Izaijo 25:8).

Kai kas galbūt paklaus: kodėl Dievas iki šiol nieko nedaro, ko jis laukia? Jehova jau seniai būtų galėjęs užkirsti kelią kančioms ar padaryti joms galą. Tačiau jis to nesiėmė ne dėl kokio nors įnorio, o dėl amžinos savo žemiškų vaikų gerovės. Pavyzdžiui, mylintys tėvai leidžia savo vaikams patirti sunkumų, jei žino, kad tai šiems duos ilgalaikės naudos. Panašiai ir Jehova turi svarių priežasčių leisti, kad žmonės kurį laiką pakentėtų. Biblijoje tos priežastys nurodytos. Jos susijusios su valios laisve, nuodėme, iškeltu klausimu dėl Jehovos valdžios teisėtumo ir kitais dalykais. Biblijoje taip pat paaiškinta, kad kol kas pasaulį valdyti leista vienai piktai dvasinei būtybei. *

Visų priežasčių čia neaptarsime, bet atkreipsime dėmesį į du faktus, kurie gali mus paguosti ir įkvėpti drąsos. Pirma, Jehova su kaupu atlygins už visas mūsų patirtas kančias. Be to, Dievas mus patikina: „To, kas buvo, niekas neatmins, tai nė į galvą niekam nebeateis“ (Izaijo 65:17). Dievas atitaisys — visiškai ir visam laikui — tą žalą, kuri buvo padaryta laikinai leidus keroti blogiui.

Antra, Dievas yra nustatęs konkretų laiką, kada padarys galą visoms kančioms. Prisiminkite, kai pranašas Habakukas paklausė, kiek ilgai Jehova leis plisti smurtui ir žiaurumams, Jehova atsakė: „Nustatytu laiku regėjimas išsipildys [. . .] ir nesuvėluos“ (Habakuko 2:3). Kaip sužinosime iš kito straipsnio, tas „nustatytas laikas“ yra arti.

[Išnaša]

^ pstr. 9 Daugiau apie tai, kodėl Dievas leidžia, kad kentėtume, rašoma Jehovos liudytojų išleistoje knygoje Ko iš tikrųjų moko Biblija?, 11 skyriuje.

 [Rėmelis 7 puslapyje]

Šventojo Rašto eilutės, kuriose kalbama apie laimingą ateitį

NEBUS KARŲ:

„Ateikite ir pamatykite, ką Viešpats padarė, pasižiūrėkite į jo nuostabius darbus žemėje. Karus visoje žemėje jis sustabdo“ (Psalmyno 46:9, 10 [46:8, 9, Brb]).

MIRUSIEJI PRISIKELS:

„Bus teisiųjų ir neteisiųjų prisikėlimas iš numirusių“ (Apaštalų darbų 24:15).

MAISTO BUS VISIEMS:

„Javų bus krašte apsčiai, net kalnų viršūnėse jie augs“ (Psalmyno 72:16, Brb).

NEBEBUS LIGŲ:

„Nebus ten žmogaus, kuris sakytų: ‘Aš ligotas!’“ (Izaijo 33:24).

NEBELIKS NEDORŲ ŽMONIŲ:

„Nedorėliai bus pašalinti iš krašto, nusikaltėliai išrauti iš jo“ (Patarlių 2:22, Brb).

VYRAUS TEISINGUMAS:

„Tada karalius [Kristus Jėzus] viešpataus pagal teisumą, didžiūnai valdys pagal teisingumą“ (Izaijo 32:1).

[Iliustracijos 7 puslapyje]

Dievo Karalystė atitaisys visas skriaudas, kurias patyrėme