Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

„Kiek ilgai dar šauksiu?“

„Kiek ilgai dar šauksiu?“

 „Kiek ilgai dar šauksiu?“

„O, kaip norėčiau, kad nebeskaudėtų!“ — su ašaromis akyse dejavo Džeinė. Ji sirgo vėžiu ir liga jau buvo išplitusi po kūną. Artimieji ir draugai būtų padarę viską, kad tik išvaduotų ją iš tos ligos ir kančių. Jie meldė Dievą jai padėti. Ar jis išklausė? Ar jam apskritai žmonės rūpi?

DIEVAS gerai žino, ką patiria žmonija. Jo Žodyje, Biblijoje, sakoma: „Visa kūrinija iki šiol tebedūsauja ir tebesikankina“ (Romiečiams 8:22). Dievas mato, kad šimtus milijonų žmonių, kaip ir Džeinę, kasdien vargina kančios — fizinės, emocinės ar dvasinės. Taip pat jis mato, kaip 800 milijonų pasaulio gyventojų kiekvieną vakarą eina miegoti alkani, kaip milijonai patiria smurtą namuose, kaip daugybė tėvų nerimauja dėl savo vaikų ateities bei gerovės. Gal pagalvojate, ar Dievas kada nors imsis spręsti tas problemas? Juk jeigu mes, žmonės, trokštame padėti artimiesiems, tai argi Dievas tuo labiau nenorėtų padėti mums — savo kūriniams?

Jei kada mąstėte apie tai, esate vienas iš daugelio, kuriems tai rūpi. Prieš 2600 su viršum metų Dievui ištikimas žmogus Habakukas jautėsi panašiai kaip dažnas šiandien ir klausė Dievą: „Kiek ilgai dar šauksiu, Viešpatie, o tu manęs neišgirsi? Arba rėksiu: ‘Smurtas!’ — o tu manęs negelbėsi? Kodėl rodai man nusikaltimus ir žiūri į vargą? Aš puldinėjamas ir prievartaujamas, kyla vaidai, nesiliauja barniai“ (Habakuko 1:2, 3). Šis hebrajų pranašas savo akimis matė daug nežaboto smurto ir žiaurumų. Ir šiandien žiniasklaida kas dieną praneša apie šiurpius nusikaltimus ir tai labai prislegia geraširdžius žmones.

Gal Dievas nekreipė dėmesio į Habakuko susirūpinimą? Anaiptol, jis išklausė nuoširdžius savo nusiminusio tarno klausimus ir jį paguodė, įkvėpė jam drąsos. Jehova sustiprino Habakuko tikėjimą pažadėdamas padaryti galą kančioms. Dievo viltinga žinia gali nuraminti ir jus, kaip kad nuramino Džeinę ir jos šeimą. Tolesniuose straipsniuose bus atsakyta, iš kur galime žinoti, kad Dievas tikrai mumis rūpinasi. Taip pat sužinosite, ką Dievas padarys, kad kančios liautųsi, ir kada tai įvyks.