Artinkimės prie Dievo

Jis nori, kad mums sektųsi

Jozuės 1:6-9

MYLINTYS tėvai trokšta, kad vaikams viskas gerai klotųsi, kad gyventų prasmingai, netuščiai. Mūsų dangiškasis Tėvas, Jehova, irgi nori, kad jo žemiškiesiems vaikams sektųsi, todėl jis su meile mumis rūpinasi — duoda naudingų patarimų. Štai panagrinėkime Jehovos žodžius Jozuei, kurie užrašyti Jozuės 1:6-9.

Pažvelkite į paveikslėlį greta ir pamėginkite įsivaizduoti, kas vyko anomis dienomis. Po Mozės mirties naujuoju milijoninės Izraelio tautos vadu tapo Jozuė. Izraelitai rengiasi įžengti į kraštą, kurį Dievas buvo pažadėjęs jų protėviams, ir dabar Dievas duoda keletą patarimų Jozuei. Jeigu šis jų klausys, jam seksis. Bet tie patarimai naudingi ne tik Jozuei. Klausyti jų pravartu ir mums (Romiečiams 15:4).

Jehova ragina Jozuę būti stiprų, ryžtingą, ir tai pakartoja net tris kartus (6, 7, 9 eilutės). Stiprybės ir ryžto Jozuei, be abejonės, reikės, kad įvestų tautą į Pažadėtąją žemę. Tačiau kaip jis galėjo išsiugdyti tas puikias savybes?

Drąsos ir ryžto įgyti Jozuė galėjo skaitydamas šventuosius raštus. Jehova jam sakė: ‘Ištikimai elkis pagal visą Įstatymą, kurį mano tarnas Mozė tau davė’ (7 eilutė). Tuo metu Jozuė greičiausiai turėjo kelias šventųjų raštų knygas. * Tačiau vien turint Dievo Žodį sėkmės negalima tikėtis. Kad šventieji raštai būtų naudingi, Jozuei reikėjo daryti du dalykus.

Pirma, jis privalėjo nepaliauti dėtis į širdį Dievo žodžius. Jehova sako: „Kartosi [Dievo Žodį] dieną naktį“ (8 eilutė). Viename žinyne apie hebrajišką žodį, čia išverstą „kartosi“, rašoma: „Dievas paliepė Jozuei atminti Jo Įstatymą — jį tylomis sau skaityti, apmąstyti, apsvarstyti.“ Tik kasdien skaitydamas ir apmąstydamas Dievo Žodį Jozuė sugebės įveikti būsimus sunkumus.

Antra, Jozuei reikėjo pritaikyti tai, ką sužinojo iš Dievo Žodžio. Jehova jį ragina: ‘Ištikimai laikykis visko, kas jame parašyta. Tik tada padarysi savo kelią sėkmingą’ (8 eilutė). Taigi, jeigu Jozuė vykdys Dievo valią, jam seksis. O argi gali būti kitaip? Juk savo valią Dievas visuomet įgyvendina (Izaijo 55:10, 11).

Jehovos patarimų Jozuė paklaũsė. Jis ištikimai garbino Jehovą, todėl gyveno prasmingai ir laimingai (Jozuės 23:14; 24:15).

Ar jūs trokštate, kad jūsų gyvenimas būtų toks pat prasmingas kaip Jozuės? Jehova to nori. Tačiau, kaip supratote, vien turėti namuose Dievo Žodį, Bibliją, nepakanka. Vienas ilgametis krikščionis patarė: „Iš spausdintų puslapių perkelkite Bibliją tiesiai į širdį.“ Jeigu kasdien dėsitės į širdį Dievo žodžius ir pritaikysite juos gyvenime, tuomet, kaip ir Jozuė, ‘padarysite savo kelią sėkmingą’.

[Išnaša]

^ pstr. 7 Jozuė, matyt, turėjo Mozės knygas: pirmąsias penkias (Pradžios, Išėjimo, Kunigų, Skaičių ir Pakartoto Įstatymo), Jobo knygą, vieną ar porą psalmių.