Skaitytojai klausia

Ar tikrai trys išminčiai aplankė naujagimį Jėzų?

Nuo Pietų Amerikos iki Rytų Europos ir Azijos Kalėdų laikotarpiu pasakojama, kaip trys karaliai, arba išminčiai, neseniai gimusiam Jėzui atneša brangių dovanų. Ar iš tikrųjų taip buvo? Panagrinėkime, ką byloja faktai.

Jėzaus gimimą aprašo evangelistai Matas ir Lukas. Iš jų pasakojimų sužinome, kad naujagimio aplankyti atėjo tik netoliese bandą ganę piemenys ir kad vadinamieji karaliai, arba išminčiai, iš tikrųjų buvo ne karaliai, o astrologai, be to, nepasakyta, kiek konkrečiai jų buvo. Kai astrologai atkeliavo aplankyti Jėzaus, jis buvo nebe naujagimis, gulintis ėdžiose, o jau kiek paūgėjęs ir gyveno namuose. Tų svečių atvykimas netgi kėlė pavojų Jėzaus gyvybei!

Įsiskaitykime, kaip Jėzaus gimimą aprašo Lukas: „Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir, pakaitomis budėdami, sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir [. . .] tarė: ‘[. . .] rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose.’ [. . .] Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose“ (Luko 2:8-16).

Taigi, su naujagimiu buvo tik Juozapas, Marija ir piemenys; Lukas nepaminėjo, kad ten būtų buvęs dar kas nors.

O dabar pažvelkime į Mato 2:1-11: „Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies.“ Tada Erodas pasiuntė juos į Betliejų, ir jie, „įžengę į namus, pamatė kūdikį [„vaikelį“, Vl] su motina Marija.“

Atkreipkite dėmesį, kad čia apie atvykėlius pasakyta „išminčiai“, o ne „trys išminčiai“, ir kad iš Rytų šalies jie pirmiausia atkeliavo į Jeruzalę, o ne į Betliejaus miestelį, kur Jėzus gimė. Tuo laiku, kai jie galiausiai pasiekė Betliejų, Jėzus, pasak Mato, buvo „vaikelis“ (Vl) — jau ne ką tik gimęs kūdikis, — be to, gyveno ne tvartelyje.

Nors Biblijos vertimuose lietuvių kalba pasakyta, kad tie atvykėliai buvo išminčiai, kai kuriuose vertimuose kitomis kalbomis jie vadinami magais (kaip ir graikiškame originalo tekste) arba astrologais. Leidyklos „Katalikų pasaulis“ (1998) išleistame Šventojo Rašto vertime, Mato 2:1 išnašoje rašoma: „Išminčiai — kartu dvasininkai ir astrologai, manoma, iš Irano (Persijos), kur klestėjo žvaigždžių stebėjimo menas.“ O žodyne The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words to graikiško žodžio reikšmė pateikta tokia: „burtininkas, raganius, tas, kas apsimeta turįs magiškų galių, įgudęs kerėtojas.“

Nors daug kas astrologija ir būrimu tebesidomi ir šiandien, Biblija perspėja, kad tuo neužsiimtume (Izaijo 47:13-15). Tai su okultizmu susijusi veikla ir Jehovai pasibjaurėtina (Pakartoto Įstatymo 18:10-12). Štai kodėl ne Dievo angelas pranešė astrologams apie Jėzaus gimimą. Tačiau Dievas sapne tuos vyrus įspėjo, kad nebegrįžtų pas klastingąjį karalių Erodą, mat šis norėjo Jėzų nužudyti. Tada jie „kitu keliu pasuko į savo kraštą“ (Mato 2:11-16).

Taigi, ar tikrieji krikščionys turėtų pasakoti kitiems išgalvotą, tikrovę iškreipiančią Jėzaus gimimo istoriją? Be abejo, ne.