Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2009 m. spalis

Ar Velnias — realus asmuo?

Ar Velnias — realus asmuo?

  Skaitytojai klausia

Ar Velnias — realus asmuo?

Taip. Biblija moko, kad Velnias, kitaip dar vadinamas Šėtonu, išties yra realus asmuo. Tačiau Biblijos kritikai iš tokios minties šaiposi. Pasak jų, Šėtonas tėra blogis žmogaus viduje.

Ar turėtume stebėtis, kad nuomonės, kas iš tikrųjų yra Šėtonas, taip skiriasi? Visiškai ne. Štai pavyzdys: nusikaltimo vietoje nusikaltėlis stengiasi nepalikti pirštų atspaudų, kad nebūtų nustatyta jo asmens tapatybė ir jis galėtų toliau daryti savo piktus darbus. Panašiai veikia ir Šėtonas. Jis lyg nusikaltimų organizatorius, norintis likti nežinomas, piktas užmačias rezga ir žmonių dorovę gadina paslapčia. Tačiau Jėzus tiesiai pasakė, jog tai Šėtonas kaltas dėl apgailėtinos žmonijos padėties. Jis Šėtoną pavadino „šio pasaulio valdovu“ (Jono 12:31, Vl).

Iš kur Velnias atsirado? Jis buvo sukurtas kaip tobula dvasinė būtybė danguje, bet įsigeidęs, kad žmonės garbintų jį, o ne Dievą, šis maištingas angelas tapo Velniu. Biblijoje užrašytas pokalbis, vykęs žemėje tarp Šėtono ir Jėzaus, atskleidžia, koks garbėtroška ir savanaudis Velnias yra. Jis mėgino įkalbėti Jėzų parpulti ant kelių ir jį pagarbinti (Mato 4:8, 9).

Šėtono motyvai išryškėja ir iš Jobo knygoje užrašyto jo pokalbio su Dievu. Velnias padarys viską, kad tik priverstų žmones atsimesti nuo Dievo (Jobo 1:13-19; 2:7, 8).

Pagalvokite: jeigu Šėtonas kalbėjosi su Jehova Dievu ir Jėzumi Kristumi, kaip jis gali būti tiesiog blogis kieno nors viduje? Dievui ir jo Sūnui svetima bet kokia blogybė! Vadinasi, Šėtonas yra realus asmuo — nedora dvasinė būtybė, visiškai negerbianti Jehovos, nei Jėzaus.

Baisi žmonijos padėtis aiškiai rodo, jog Velnias iš tikrųjų yra ir daro įtaką. Pasaulyje valstybės laikosi tokios politikos: leidžia maisto pertekliui sugesti, nors daugelis jų gyventojų badauja. Šalys kaupia masinio naikinimo ginklus ir yra pasirengusios panaudoti juos viena prieš kitą. Žmonės teršia aplinką. Tačiau dauguma nesuvokia, kas kelia tokią neapykantą tarp žmonių ir skatina juos taip pražūtingai elgtis. Kodėl jie to nesuvokia?

Biblija atskleidžia, kad Šėtonas „netikintiesiems [. . .] apakino protus“ (2 Korintiečiams 4:4). Kad galėtų valdyti žmoniją, jis turi susikūręs nematomą organizaciją. Šėtonas yra „demonų valdovas“ (Mato 12:24). Nusikaltėlių organizacijos vadeiva sugeba vadovauti savo didelei nusikalstamai imperijai mažai kam iš jos narių nutuokiant, kas jis toks. Taip ir Šėtonas naudojasi puolusių angelų organizacija, kad kontroliuotų žmones, šiems dažniausiai nė nenumanant, jog jis jiems daro įtaką.

Kokie dėkingi esame Dievui, kad per Bibliją jis atskleidžia, kas Velnias yra ir kaip jo organizacija veikia! Todėl mes galime pasipriešinti Velnio įtakai. Biblija ragina: „Būkite klusnūs Dievui; priešinkitės velniui, ir jis bėgs nuo jūsų“ (Jokūbo 4:7).