Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2009 m. spalis

Šventoji dvasia — jums pačiam reikalinga jėga

Šventoji dvasia — jums pačiam reikalinga jėga

  Šventoji dvasia — jums pačiam reikalinga jėga

„NEATSTUMK manęs nuo savo veido ir savo šventos dvasios neatimk nuo manęs“ (Psalmyno 51:11, Brb). Šiais žodžiais karštai meldėsi Dovydas, kai padarė sunkią nuodėmę.

Dovydas ne sykį patyrė šventosios dvasios galią. Kai dar buvo paauglys, ji padėjo jam nugalėti Galijotą — grėsmingą priešų karį (1 Samuelio 17:45-50). Taip pat įkvėpė jį parašyti vienas gražiausių kada nors sukurtų psalmių. „Per mane kalba Viešpaties Dvasia, ant mano liežuvio jo žodis“, — aiškino Dovydas (2 Samuelio 23:2).

Jėzus Kristus irgi patvirtino, kad Dovydo gyvenime didelę įtaką turėjo šventoji dvasia. Kartą savo klausytojams Jėzus kalbėjo: „Pats Dovydas, Šventosios Dvasios įkvėptas, yra pasakęs: Viešpats [„Jehova“, NW] tarė mano Viešpačiui: Sėskis mano dešinėje, aš patiesiu tavo priešus tarsi  pakojį po tavo kojų“ (Morkaus 12:36; Psalmyno 110:1). Jėzus žinojo, kad rašydamas psalmes Dovydas buvo vadovaujamas šventosios dvasios. Ar ta pati šventoji dvasia gali padėti ir mums?

„Prašykite, ir jums bus duota“

Galbūt jūs niekada neparašysite psalmės, bet kliūčių, baisių kaip Galijotas, jūsų gyvenime tikriausiai pasitaikys. Štai ką patyrė Izabelė. * Jos vyras pametė ją dėl jaunesnės moters. Jis paliko šeimą įklimpusią į didelę skolą ir nepadėjo išlaikyti dviejų mažų dukrelių. „Buvau išduota ir paniekinta, — prisimena Izabelė. — Tačiau vyrui išėjus visą laiką jaučiau, kad mane stiprina Dievo šventoji dvasia.“

Ar Izabelė tikėjosi gauti šventosios dvasios be jokių pastangų? Ne, ji kiekvieną dieną melsdavo Dievą jo dvasios. Moteris žinojo, jog tik Dievas gali suteikti jai stiprybės drąsiai žvelgti į ateitį, tinkamai rūpintis dukromis, atgauti prarastą savigarbą. Ji klausė Jėzaus žodžių: „Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta“ (Mato 7:7).

Kitas pavyzdys — Robertas; jis taip pat jautė, kad jam reikia Dievo dvasios, tačiau dėl kitokių priežasčių. Robertas buvo įjunkęs rūkyti tabaką ir hašišą. Vyras bandė atsikratyti šio įpročio dvejus metus, bet nesėkmingai. „Kai nustoji vartoti narkotikus, būna labai sunku, pradeda kamuoti nerimas, — pasakoja Robertas. — Kūnas nesiliauja kasdien reikalavęs dozės.“

„Bet aš buvau pasiryžęs keisti savo gyvenseną, kad galėčiau tinkamai tarnauti Dievui, — tęsia jis. — Stengiausi pripildyti protą teigiamų minčių iš Biblijos. Karštai melsdavausi kiekvieną dieną, prašydavau Dievą padėti man įveikti tą žalingą įprotį. Žinojau, kad savo jėgomis to neįstengsiu. Jaučiau, kaip Jehova atsako į mano maldas, ypač kai grauždavausi vėl užsirūkęs. Esu tikras, Dievo šventoji dvasia suteikdavo stiprybės — be tos dvasios niekad nebūčiau išsivadavęs iš priklausomybės nuo narkotikų“ (Filipiečiams 4:6-8).

„Pakils tarsi erelių sparnais“

Kaip Izabelė ir Robertas, milijonai Jehovos liudytojų savo gyvenime patiria šventosios dvasios galią. Jehovos veikliosios jėgos — tos pačios jėgos, per kurią jis sukūrė visatą, — galite gauti ir jūs, jeigu tik norite. Dievas mielai jos duos, jei nuoširdžiai prašysite. Bet taip pat turite stengtis sužinoti tiesą apie jį ir uoliai vykdyti jo valią (Izaijo 55:6; Hebrajams 11:6).

Toji galinga šventoji dvasia gali jus sustiprinti, kad pajėgtumėte tarnauti Dievui ir įveikti visas kliūtis, kokios tik pasitaikys jūsų gyvenime. Biblijoje yra toks pažadas: „Nuvargusiam [Jehova] duoda jėgų, bejėgiui atšviežina gyvastį. [. . .] Tie, kurie pasitiki Viešpačiu, atgaus jėgas, pakils tarsi erelių sparnais, ir nepavargs bėgdami, nepails eidami“ (Izaijo 40:28-31).

[Išnaša]

^ pstr. 6 Kai kurie vardai pakeisti.

[Anotacija 8 puslapyje]

„Karštai melsdavausi kiekvieną dieną, prašydavau Dievą padėti man įveikti tą žalingą įprotį. Žinojau, kad savo jėgomis to neįstengsiu. Jaučiau, kaip Jehova atsako į mano maldas“

 [Rėmelis/iliustracijos 7 puslapyje]

 KAS ATLIKTA PER ŠVENTĄJĄ DVASIĄ

Dievas per šventąją dvasią sukūrė žemę ir visą visatą. Psalmininkas giedojo: „Viešpatie, kokia daugybė Tavo darbų! Juos išmintingai padarei, žemę pripildei savo turtų. [. . .] Atsiunti Tu savo dvasią, sukuri juos“ (Psalmyno 104:24, 30, Brb; Pradžios 1:2; Jobo 33:4).

Šventoji dvasia įkvėpė dievobaimingus vyrus parašyti Bibliją. „Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas“, — rašė apaštalas Paulius (2 Timotiejui 3:16). Jehovos dvasia vadovavo Biblijos rašytojams, kad jie perduotų „Dievo žodį“ (1 Tesalonikiečiams 2:13).

Šventoji dvasia įgalino Dievo tarnus tiksliai išpranašauti ateitį. Apaštalas Petras pasakė: „Jokia Rašto pranašystė negali būti savavališkai aiškinama, nes pranašystė niekuomet nėra atėjusi žmogaus valia, bet Šventosios Dvasios paakinti žmonės kalbėjo Dievo vardu“ (2 Petro 1:20, 21; Joelio 3:1 [2:28, Brb]).

Šventoji dvasia padėjo Jėzui ir kitiems tikėjimo vyrams skelbti gerąją naujieną apie Dievo Karalystę ir daryti stebuklus. Jėzus kalbėjo: „Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems — regėjimo“ (Luko 4:18; Mato 12:28).

 [Rėmelis/iliustracijos 9 puslapyje]

KAIP ŠVENTOJI DVASIA GALI MUMS PADĖTI

Šventoji dvasia gali suteikti stiprybės atsispirti pagundoms ir atsikratyti žalingų įpročių. Apaštalas Paulius sakė: „Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet su išmėginimu duos ir išeitį, kad galėtumėte atsilaikyti“ (1 Korintiečiams 10:13).

Šventoji dvasia gali padėti ugdytis Dievui patinkančias savybes. „Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas“ (Galatams 5:22, 23).

Šventoji dvasia gali duoti jėgų ištverti išmėginimus. „Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina“ (Filipiečiams 4:13).