Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2009 m. rugpjūtis

Teisinga religija skatina laikytis aukštų moralės normų

Teisinga religija skatina laikytis aukštų moralės normų

TEISINGA religija moko mąstyti apie tai, kas tauru, parodo, kur reikia pasikeisti. Ji sustiprina ryžtą daryti, kas teisinga, padeda atsiskleisti geriausiems būdo bruožams. Iš kur žinome, kad teisinga religija daro tokį poveikį?

Atkreipkime dėmesį, ką apaštalas Paulius parašė Korinte (Graikija) gyvenantiems pirmojo amžiaus krikščionims. Tas senovinis miestas garsėjo nedorovingumu. Paulius perspėjo: „Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei homoseksualistai, nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės.“ Tada pridūrė: „Kai kurie iš jūsų buvote tokie, bet dabar esate nuplauti, pašventinti, išteisinti Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų Dievo Dvasia“ (1 Korintiečiams 6:9-11, Brb). Tik pagalvokite — teisinga religija padėjo kai kuriems anksčiau nedorovingai gyvenusiems žmonėms apsivalyti nuo nuodėmių, tapti dorais Dievo tarnais!

Vis dėlto Biblija perspėja: „Ateis toks laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet, pasidavę savo įgeidžiams, susivadins sau mokytojų, kad tie pataikautų jų ausims“ (2 Timotiejui 4:3).

Turėdami visa tai omenyje, ką galite pasakyti apie jums žinomas religijas? Ar jos laikosi aukštų moralės normų? O gal sumenkina aiškius Dievo Žodžio, Biblijos, patarimus ir kalba žmonėms tik tai, ką šie nori girdėti, tai yra ‘pataikauja jų ausims’?

Kad jums būtų lengviau nuspręsti, ar tam tikra religija duoda gerus vaisius, raginame skirti laiko ir atsakyti į toliau pateiktus klausimus.

TEMA. Santuoka

KO MOKO BIBLIJA.

„Tebūna visų gerbiama santuoka ir nesuteptas santuokos patalas. O ištvirkėlius ir svetimautojus teis Dievas“ (Hebrajams 13:4).

KLAUSIMAS.

Ar ta religija reikalauja, kad jos išpažinėjai, gyvenantys drauge kaip vyras ir žmona, būtų susituokę pagal įstatymus?

TEMA. Skyrybos

KO MOKO BIBLIJA.

Paklaustas, ar yra kokia priežastis, dėl kurios leidžiama išsiskirti, Jėzus atsakė: „Kas atleidžia žmoną — jei ne dėl ištvirkavimo — ir veda kitą, svetimauja“ (Mato 19:9).

KLAUSIMAS.

Ar ta religija paiso šio Jėzaus nurodymo ir pripažįsta, jog išsiskirti ir tuoktis su kitu galima tik jei antroji pusė ištvirkauja?

TEMA. Lytinė moralė

KO MOKO BIBLIJA.

„Saugokitės ištvirkimo! Bet kokia kita žmogaus daroma nuodėmė nepaliečia kūno, o ištvirkėlis nusideda savo kūnui“ (1 Korintiečiams 6:18, Brb).

„Jų moterys prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai. Panašiai ir vyrai, pametę prigimtinius santykius su moterimis, užsidegė geiduliais vienas kitam,  ištvirkavo vyrai su vyrais, ir už iškrypimą jiems patiems būdavo vertai atlyginama“ (Romiečiams 1:26, 27).

KLAUSIMAS.

Ar ta religija moko, kad lytiniai santykiai tarp nesusituokusių vyro ir moters arba tarp tos pačios lyties asmenų yra nuodėmė?

TEMA. Religinės bendruomenės narių ištikimybė Biblijos normoms

KO MOKO BIBLIJA.

„Aš jums rašiau, kad nebendrautumėte su tuo, kuris vadinasi brolis, o yra ištvirkėlis, gobšas, stabmeldys, keikūnas, girtuoklis ar plėšikas. Su tokiu nesėskite už vieno stalo“ (1 Korintiečiams 5:11). Kaip turėtų būti elgiamasi su tais, kurie tvirtina esą krikščionys, bet iš tikrųjų yra neatgailaujantys nusidėjėliai? „Pašalinkite piktadarį iš savo pačių tarpo“, — liepia Dievo Žodis (1 Korintiečiams 5:13).

KLAUSIMAS.

Ar ta religija pašalina iš savo narių tarpo bet kokį asmenį, begėdiškai nepaisantį Biblijos normų?

Kuri religija reikalauja laikytis Biblijoje užrašytų aukštų moralės normų?