Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2009 m. rugpjūtis

Teisinga religija skatina gerbti Dievo Žodį

Teisinga religija skatina gerbti Dievo Žodį

JĖZUS gerbė Dievo Žodį. Tai akivaizdu iš jo atsako Velniui, kai šis jį gundė (Mato 4:4-11). Kaip Jėzus reagavo į Šėtono kurstymą akmenis paversti duona? Jis atmetė vilionę pacituodamas įkvėptus Mozės žodžius, kuriuos galite rasti užrašytus Pakartoto Įstatymo 8:3. O ką Jėzus atsakė tada, kai Velnias pasiūlė jam visas pasaulio karalystes vien už tai, kad jį pagarbintų? Vėlgi pacitavo vieną Šventojo Rašto principą, kurį rasite užrašytą Pakartoto Įstatymo 6:13.

Tik pagalvokite! Nors Jėzus buvo paties Dievo Sūnus, mokydamas visada rėmėsi Raštais. Dievo Žodį jis laikė svarbesniu už žmonių tradicijas (Jono 7:16-18). Tačiau daugelis Jėzaus laikų religinių vadovų negerbė Dievo Žodžio taip, kaip jis. Kodėl galime taip teigti? Todėl, kad jie žmonių tradicijas vertino labiau nei Raštus. Jėzus tiems religininkams be užuolankų pasakė: „Jūs niekais verčiate Dievo paliepimą dėl savojo papročio. Veidmainiai! Gerai apie jus pranašavo Izaijas: Ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jos širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų“ (Mato 15:6-9).

Daugybė pasaulio religijų, tiek krikščioniškų, tiek nekrikščioniškų, tvirtina gerbiančios Bibliją. Tačiau kiek žinote religijų, kurios atmeta žmonių tradicijas,  jei šios nesiderina su aiškiais Dievo Žodžio mokymais? Apsvarstykime porą pavyzdžių.

TEMA. Religiniai titulai

KO MOKO BIBLIJA.

Jėzus smerkė savo dienų religinius vadovus už tai, kad šie troško titulų ir aukštos padėties. Jis sakė, kad tie žmonės „mėgsta pirmąsias vietas pokyliuose bei pirmuosius krėslus sinagogose, mėgsta sveikinimus aikštėse ir trokšta, kad kiti vadintų juos ‘rabi’“. Savo mokiniams Jėzus liepė: „Nesivadinkite ‘rabi’, nes turite vienintelį Mokytoją, o jūs visi esate broliai. Ir nė vieno iš savųjų nevadinkite tėvu, nes turite vienintelį Tėvą danguje“ (Mato 23:1-10).

KLAUSIMAS.

Ar tos religijos vadovai mėgsta būti tituluojami ir siekia aukštos padėties visuomenėje? O gal paklūsta Jėzaus priesakui to vengti?

TEMA. Atvaizdų garbinimas

KO MOKO BIBLIJA.

„Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, čia, žemėje, ir vandenyse po žeme. Nesilenksi jiems ir negarbinsi jų“ (Išėjimo 20:4, 5).

Apaštalas Jonas krikščionims rašė: „Saugokitės stabų!“ (1 Jono 5:21, Brb).

KLAUSIMAS.

Ar ta religija paklūsta aiškiam Biblijos priesakui garbinant Dievą nenaudoti jokių atvaizdų ir stabų?

Jūs galite rasti teisingą kelią

Nors šiandien tikėjimo kelių yra be galo daug, rasti tą, kuris veda į gyvenimą, tikrai įmanoma. Esama daugybė ženklų, pagal kuriuos galima atpažinti „religiją, kuri Dievo akyse yra tyra ir nesutepta“ (Jokūbo 1:27, išversta iš New Revised Standard Version). Šiuose straipsniuose aptartos Šventojo Rašto citatos yra nelyginant kelrodžiai, padedantys tokią religiją rasti.

Kodėl nepaklausus Jehovos liudytojų, kaip jie atsakytų į klausimus, iškeltus šiuose straipsniuose. Apmąstydamas, ką išgirdote, seksite puikiu pavyzdžiu, kurį parodė pirmojo amžiaus Berėjos miesto gyventojai. Išklausę apaštalo Pauliaus skelbiamą žinią jie „tyrinėjo Raštus, ar taip esą iš tikrųjų“ (Apaštalų darbų 17:11). Jeigu ir jūs, kaip tie berėjiečiai, gerbiate Dievo Žodį ir kruopščiai jį tyrinėjate, rasite kelią, vedantį į gyvenimą. O eiti tuo keliu ar ne — turite pasirinkti pats.

Kuri religija skatina žmones studijuoti Šventąjį Raštą, kad įsitikintų, ar tai, ko jie mokosi, iš tikrųjų yra tiesa?