Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2009 m. rugpjūtis

Ar klausaisi Dievo kasdien?

Ar klausaisi Dievo kasdien?

AR DAŽNAI žiūri į veidrodį? Daugumai iš mūsų tai taip įprasta ir natūralu, kad net keletą kartų per dieną užmetame į jį akį. Kodėl taip darome? Todėl, kad mums rūpi, kaip atrodome.

Skaityti Bibliją — tai lyg žiūrėti į veidrodį (Jokūbo 1:23-25). Joje užrašyti Dievo žodžiai padeda mums pamatyti save, parodo, kokie esame iš tikrųjų. Jie „prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos“ (Hebrajams 4:12). Kitaip tariant, Dievo Žodis duoda mums galimybę pažvelgti į savo vidų, ne vien matyti, kokie esame iš išorės. Jame tarsi veidrodyje galime pastebėti, kur turime pasitaisyti.

Biblija ne tik padeda suprasti, ką reikia pakeisti, bet ir pamoko, kaip tai padaryti. Apaštalas Paulius rašė: „Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui“ (2 Timotiejui 3:16, 17). Ar pastebėjai, kokiais keturiais atžvilgiais gali būti naudingas Šventasis Raštas? Trys iš jų — pabarimas, pataisymas ir auklėjimas — padeda mums pakeisti savo požiūrį ir elgesį. Tad jeigu vis žvilgtelime į veidrodį norėdami įsitikinti, ar tinkamai atrodome, kaip dar svarbiau nuolat skaityti Dievo Žodį, Bibliją!

Paskirdamas Jozuę vadovauti Izraelio tautai, Jehova Dievas jam prisakė: „Neleisi šiai Įstatymo knygai pasitraukti tau nuo lūpų, bet kartosi ją dieną naktį, kad ištikimai laikytumeisi visko, kas joje parašyta. Tik tada padarysi savo kelią sėkmingą, tik tada tau seksis“ (Jozuės 1:8). Vadinasi, kad jam sektųsi, Jozuė turėjo skaityti Dievo Žodį „dieną naktį“, tai reiškia reguliariai.

Pirmosios psalmės žodžiai taip pat pabrėžia, kaip naudinga reguliariai skaityti Bibliją: „Laimingas, kas atmeta nedorėlių patarimus, kas neina nusidėjėlių keliu ir nebendrauja su pašaipūnais, bet džiaugiasi Viešpaties Įstatymu ir mąsto [„pusbalsiu skaito“, Jr] jo Įstatymą dieną naktį. Jis lyg medis, pasodintas prie tekančio vandens, duodantis vaisių laikui atėjus, o jo lapai nevysta. Kad ir ką jis darytų, jam sekasi“ (Psalmyno 1:1-3). Mes, be abejonės, irgi norime, kad mums sektųsi.

 Nemažai žmonių yra išsiugdę įprotį skaityti Bibliją kiekvieną dieną. Štai vienas krikščionis, paklaustas, kodėl kasdien skaito Dievo Žodį, atsakė: „Aš kelis kartus per dieną meldžiuosi Dievui ir tikiuosi, kad jis mane išklauso. Tad kodėl turėčiau neklausyti, ką Dievas man sako per savo Žodį? Juk jeigu norime kam nors būti geri draugai, turime mokėti išklausyti, ne vien patys kalbėti.“ Argi ne tiesa? Skaitydami Bibliją tarsi bendraujame su Dievu, sužinome jo požiūrį į vieną ar kitą dalyką.

Įveikiama užduotis

Gal kada bandei kas dieną skaityti Bibliją? Ar perskaitei ją visą, nuo pradžios ligi galo? Tai puikus būdas geriau ją pažinti. Tačiau kai kurie daug kartų mėgino reguliariai skaityti Bibliją, bet jiems vis nepavykdavo šio įpročio išlaikyti. Ar tau irgi yra taip buvę? Ką gali daryti, kad pasiektum tikslą perskaityti visą Bibliją? Pabandyk pritaikyti keletą patarimų.

Ar gali paskirti konkretų laiką, kada kasdien skaitysi Bibliją?

Įtrauk Biblijos skaitymą į savo dienotvarkę. Pasirink konkretų laiką, kada tau patogiausia skaityti Bibliją. Bet turėk ir atsarginį planą. Jei dėl kokios nors priežasties negalėsi paskaityti Biblijos numatytu laiku, pagalvok, kokiu kitu metu galėsi tai padaryti. Tada nepraleisi nė dienos nepaskaitęs Dievo Žodžio. Taip seksi senovės berėjiečiais, apie kuriuos sakoma: „Jie labai noriai priėmė žodį ir kasdien tyrinėjo Raštus, ar taip esą iš tikrųjų“ (Apaštalų darbų 17:11).

Nusistatyk tikslą. Jei kiekvieną dieną skaitysi po tris—penkis skyrius, visą Bibliją perskaitysi vos per metus. Kituose puslapiuose yra planas, kaip tai padaryti. Kodėl gi nepabandžius skaityti pagal jį? Ties skiltimi „Data“ parašyk, kada skaitysi nurodytus skyrius. Juos perskaitęs pažymėk varnele. Taip galėsi stebėti, kaip tau sekasi.

Perskaitęs Bibliją vieną kartą, nesustok. Šį tvarkaraštį gali naudoti ne sykį. Skaityk Bibliją iš naujo, kaskart galbūt pradėdamas vis nuo kitos dalies. Jei norėtum Bibliją skaityti lėčiau, nurodytus skyrius perskaityk per dvi arba tris dienas.

Kiekvieną sykį skaitydamas Bibliją sužinosi ką nors nauja, vertinga tau pačiam, pastebėsi tai, kas anksčiau praslydo pro akis. Ar žinai kodėl? Todėl, kad „šio pasaulio scena keičiasi“, taip pat ir mūsų gyvenimas bei aplinkybės (1 Korintiečiams 7:31, NW). Tad tvirtai apsispręsk kasdien žiūrėti į Dievo Žodžio veidrodį. Taip klausysiesi Dievo kiekvieną dieną (Psalmyno 16:8).