Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2009 m. birželis

 Mokykite savo vaikus

Pauliaus sūnėnas išgelbėjo savo dėdės gyvybę

Pauliaus sūnėnas išgelbėjo savo dėdės gyvybę

AR ŽINOJAI, kad apaštalas Paulius turėjo giminaičių, tapusių krikščionimis? * — — Kristaus sekėjai buvo jo sesuo ir jos sūnus, Pauliaus sūnėnas. Kaip tik šis jaunuolis išgelbėjo Pauliui gyvybę! Nors nežinome nei jo, nei jo mamos vardo, tačiau žinome, ką jis padarė. Ar norėtum ir tu apie tai sužinoti? — —

Paulius ką tik grįžo iš trečiosios misionieriškos kelionės ir yra Jeruzalėje. Dabar maždaug 56 m. e. metai. Apaštalas suimtas ir turi stoti prieš teismą. Tačiau Pauliaus priešai nenori, kad jis sulauktų teismo. Jie trokšta jo mirties! Taigi apie 40 vyrų sugalvoja pasislėpti kelyje ir užmušti Paulių.

Tačiau kažkaip apie jų sąmokslą sužino Pauliaus sūnėnas. Ar žinai, ką jis daro? — — Jis nueina pas Paulių ir viską jam papasakoja. Šis tuojau pasišaukia vieną šimtininką ir sako: „Nuvesk šį jaunuolį pas tribūną. Jis turi jam kai ką pranešti.“ Šimtininkas nuveda jį pas tribūną Klaudijų Lisiją ir paaiškina, kad jaunuolis turi svarbią žinią. Tada Klaudijus pasivedėja Pauliaus sūnėną į šalį ir šis jam viską pasako.

Klaudijus įspėja jaunuolį: „Niekam nesakyk, kad tu man tai pranešei“ (Brb). Tada jis pasikviečia du šimtininkus ir liepia parengti du šimtus karių, septyniasdešimt raitelių ir du šimtus ietininkų žygiuoti į Cezarėją. Vakare apie devintą valandą tie 470 vyrų išvyksta su Pauliumi ir saugiai nugabena jį pas Romos vietininką Feliksą į Cezarėją. Laiške Feliksui Klaudijus papasakoja apie sąmokslą nužudyti Paulių.

Taigi žydai priversti susitikti su Pauliumi Cezarėjos teisme ir išsakyti savo kaltinimus. Aišku, jie neturi jokių įrodymų, kad Paulius padarė ką nors bloga. Vis dėlto Paulius dvejus metus yra laikomas kalėjime. Todėl jis reikalauja būti teisiamas Romoje ir vėliau ten išsiunčiamas (Apaštalų darbų 23:16—24:27; 25:8-12).

 Ko galime pasimokyti iš šio pasakojimo apie Pauliaus sūnėną? — — Kad reikia nebijoti kalbėti tiesą tiems, kurie turi ją žinoti, ir kad taip netgi galime išgelbėti kam nors gyvybę. Štai Jėzus žinodamas, jog priešai ‘ieško progos jį nužudyti’, vis vien nepaliovė žmonėms pasakoti apie Dievo Karalystę. Jis ir mums įsakė daryti tą patį. Ar darysime? Taip, jeigu būsime drąsūs kaip Pauliaus sūnėnas (Jono 7:1; 15:13; Mato 24:14; 28:18-20).

Savo jaunąjį draugą Timotiejų Paulius ragino: „Žiūrėk savęs ir mokslo, ištverk šiuose darbuose! Taip veikdamas, išganysi ir save, ir savo klausytojus“ (1 Timotiejui 4:16). Aišku, Pauliaus sūnėnas paklausė tokio savo dėdės paraginimo. O tu ar paklausysi?

^ pstr. 3 Jei skaitote su vaiku, ties brūkšniais sustokite ir paskatinkite jį išsakyti savo mintis.