Vatikanas siekia nutildyti tariančius Dievo vardą

AUKŠČIAUSIOJI Katalikų bažnyčios valdžia uždraudė vartoti Dievo vardą liturginėse apeigose. Praėjusiais metais Vatikano Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija išsiuntinėjo nurodymus šiuo klausimu katalikų vyskupų konferencijoms visame pasaulyje. Tai buvo padaryta popiežiaus „direktyva“.

Dokumentas, datuotas 2008 m. birželio 29 d., smerkia „pastaraisiais metais paplitusį paprotį tarti tikrinį Izraelio Dievo vardą, žinomą kaip šventa arba dieviška tetragrama, užrašyta keturiomis hebrajų abėcėlės priebalsėmis יהוה (JHVH)“. Dokumente teigiama, kad Dievo vardas yra vartojamas įvairiomis formomis, pavyzdžiui, Jahvė, Jave, Jehova ir kitomis. * Tačiau Vatikanas šia direktyva siekia atkurti seną katalikų tradiciją. Kitaip sakant, tetragramą pakeis titulas „Viešpats“. Nurodyta, kad liturginėse apeigose, giesmėse ir maldose Dievo vardas „JHVH neturi būti nei vartojamas, nei tariamas“.

Vatikano dokumente remiamasi katalikų „tradicija nuo neatmenamų laikų“. Direktyvoje sakoma, kad netgi Septuagintoje, graikiškame ikikrikščioniškųjų laikų Hebrajiškųjų raštų vertime, vietoj Dievo vardo visada buvo rašomas graikų kalbos žodis Kyrios, reiškiantis „Viešpats“. Dokumente tvirtinama, kad „krikščionys nuo pat pradžių netarė dieviškosios tetragramos“. Tačiau šis teiginys visiškai prieštarauja akivaizdiems faktams. Ankstyvosiose Septuagintos vertimo kopijose buvo Dievo vardas יהוה, o ne Kyrios. Pirmojo amžiaus krikščionys žinojo Dievo vardą ir jį tardavo. Pats Jėzus melsdamasis savo Tėvui sakė: „Aš paskelbiau tavo vardą“ (Jono 17:26). Ir savo pavyzdinėje maldoje jis mokė mus melstis: „Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas“ (Mato 6:9).

Visi krikščionys turėtų trokšti, kad Dievo vardas būtų laikomas šventu. Vatikano pastangos nuslėpti jį užtraukia negarbę Jehovai, tam, kuris pasakė: „Tai yra mano vardas visiems laikams; šiuo vardu manęs šauksis visos kartos“ (Išėjimo 3:15, išversta iš The Jerusalem Bible).

[Išnaša]

^ pstr. 3 Vardo forma „Jehova“ yra gerai žinoma daugeliu kalbų ir vartojama įvairiuose Biblijos vertimuose.

[Anotacija 30 puslapyje]

„Tai yra mano vardas visiems laikams“ (Išėjimo 3:15, JB)

[Iliustracija 30 puslapyje]

Septuagintos fragmentas, datuojamas pirmuoju m. e. amžiumi. Dievo vardas, užrašytas keturiomis hebrajų kalbos raidėmis, kurios paprastai transliteruojamos JHVH, apibrauktas

[Šaltinio nuoroda]

Courtesy of the Egypt Exploration Society