Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Gimimas iš naujo. Kokiam tikslui?

Gimimas iš naujo. Kokiam tikslui?

 Gimimas iš naujo. Kokiam tikslui?

DAUGELIS mano, kad norint būti išgelbėtam amžinajam gyvenimui reikia gimti iš naujo. Tačiau atkreipkit dėmesį, ką pats Jėzus pasakė apie gimimo iš naujo paskirtį: „Jei kas negims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės“ (Jono 3:3, Brb). Taigi žmogus turi gimti iš naujo, kad įeitų į Dievo Karalystę — ne tam, kad būtų išgelbėtas. Bet kai kas paklaus: argi tie du dalykai — įeiti į Karalystę ir būti išgelbėtam — nereiškia to paties atlygio? Ne. Kad sužinotume, koks tarp jų skirtumas, išsiaiškinkime, kas yra „Dievo karalystė“.

Karalystė yra tam tikra valdymo forma. Vadinasi, „Dievo karalystė“ reiškia Dievo valdžią. Biblijoje sakoma, kad Jėzus Kristus, „žmogaus sūnus“, yra Dievo Karalystės Karalius ir kad jis turi bendravaldžių (Danieliaus 7:1, 13, 14; Mato 26:63, 64). Be to, apaštalui Jonui duotame regėjime atskleista, jog Kristaus bendravaldžiai išrinkti „iš visų genčių, kalbų, tautų ir giminių“ ir valdys žemę kaip karaliai (Apreiškimo 5:9, 10; 20:6). Dievo Žodyje taip pat pasakyta, kad tie karaliai sudaro „mažąją kaimenę“ iš 144000 narių, „atpirktų iš žemės“ (Luko 12:32; Apreiškimo 14:1, 3).

Iš kur Dievo Karalystė valdo? „Dievo karalystė“ dar vadinama „dangaus  karalyste“ ir tai rodo, kad Jėzus su kitais karaliais valdo iš dangaus (Luko 8:10; Mato 13:11). Taigi Dievo Karalystė yra dangiškoji vadovybė, sudaryta iš Jėzaus Kristaus ir grupės jo bendravaldžių, išrinktų iš žmonijos.

Tad ką Jėzus turėjo omenyje sakydamas, jog asmeniui būtina gimti iš naujo, kad ‘įeitų į Dievo karalystę’? Jo mintis buvo tokia: gimti iš naujo asmuo turi tam, kad galėtų tapti Kristaus bendravaldžiu danguje. Trumpai tariant, naujo gimimo tikslas — paruošti tam tikrą skaičių žmonių valdyti dangaus karalystėje.

Kaip jau aptarėme, gimimas iš naujo labai svarbus, yra iš Dievo ir skirtas ruošti grupę žmonių tapti valdovais danguje. Bet kaip asmuo gimsta iš naujo?

[Anotacija 7 puslapyje]

Naujo gimimo tikslas — paruošti tam tikrą skaičių žmonių valdyti dangaus karalystėje

[Iliustracija 7 puslapyje]

Jėzus Kristus ir grupė jo bendravaldžių, išrinktų iš žmonijos, sudaro Dievo Karalystę