Gimimas iš naujo. Būtinas norint išsigelbėti?

KAIP atsakytumėt į klausimą: „Ar esi gimęs (gimusi) iš naujo?“ Milijonai religingų žmonių visame pasaulyje tvirtai pasakytų „taip“. Jų įsitikinimu, būti gimusiam iš naujo yra visų tikrųjų krikščionių požymis ir vienintelis kelias į išgelbėjimą. Jie laikosi tokių religinių vadovų kaip Robertas Č. Spraulis požiūrio. Jis rašė: „Jeigu asmuo nėra gimęs iš naujo, [. . .] tai jis ne krikščionis.“

Ar jūs irgi manote, jog keliu į išgelbėjimą žmogus eina tik tuomet, jeigu yra gimęs iš naujo? Jei taip manote, žinoma, norite padėti artimiesiems bei draugams rasti tą kelią ir juo eiti. Tačiau, kad galėtų tai padaryti, jiems reikia suprasti, kuo iš naujo gimęs žmogus skiriasi nuo tų, kurie nėra tokie. Taigi, kaip kam nors paaiškintumėt, ką reiškia gimti iš naujo?

Daugelio manymu, posakis „gimęs iš naujo“ taikomas asmeniui, kuris nuoširdžiai pasižadėjo tarnauti Dievui ir Kristui ir todėl iš dvasiškai mirusio tapo dvasiškai gyvu. Iš tikrųjų viename žodyne rašoma, jog iš naujo gimęs žmogus „paprastai yra krikščionis, atnaujinęs ar sutvirtinęs atsidavimą tikėjimui, ypač po stiprių religinių išgyvenimų“ (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary—Eleventh Edition).

Ar nustebtumėte sužinojęs, kad toks apibrėžimas nepagrįstas Biblija? Ar norėtumėte išsiaiškinti, ko Dievo Žodis iš tikrųjų moko apie gimimą iš naujo? Jums išties bus naudinga nuodugniai patyrinėti šią temą. Kodėl? Kadangi nuo teisingo supratimo, ką reiškia gimti iš naujo, priklausys, koks bus jūsų gyvenimas ir kokia ateitis.

Ko moko Biblija?

Posakis „gimti iš naujo“ Biblijoje pavartotas tiktai Jono 3:1-12, kur aprašytas įdomus pokalbis, įvykęs Jeruzalėje tarp Jėzaus ir vieno religinio vadovo. Visą šią Biblijos ištrauką rasite rėmelyje. Prašom atidžiai ją perskaityti.

Tame pasakojime Jėzus atskleidė keletą dalykų apie gimimą iš naujo. Iš tiesų jo žodžiai padeda išsiaiškinti penkis svarbius klausimus:

Kiek svarbus gimimas iš naujo?

Ar patys galime nuspręsti gimti iš naujo ar ne?

▪ Kokiam tikslui žmogus gimsta iš naujo?

Kaip tai įvyksta?

▪ Kas dėl to pasikeičia?

Aptarkime tuos klausimus iš eilės.

 [Rėmelis/iliustracija 4 puslapyje]

„Jums būtina gimti iš naujo“

„Buvo vienas fariziejus, vardu Nikodemas, žydų vyresnysis. Jis atėjo naktį pas Jėzų ir kreipėsi į Jį: ‘Rabi, mes žinome, kad esi mokytojas, atėjęs nuo Dievo, nes niekas negalėtų daryti tokių ženklų, kokius Tu darai, jeigu Dievas nebūtų su juo.’ Jėzus jam atsakė: ‘Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: jei kas negims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės.’ Nikodemas paklausė: ‘Bet kaip gali gimti žmogus, būdamas senas? Argi jis gali antrą kartą įeiti į savo motinos įsčias ir gimti?’ Jėzus atsakė: ‘Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: jei kas negims iš vandens ir Dvasios, negalės įeiti į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno, yra kūnas, o kas gimė iš Dvasios, yra dvasia. Nesistebėk, jog pasakiau tau: jums būtina gimti iš naujo. Vėjas pučia, kur nori; jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kurlink nueina. Taip yra su kiekvienu, kuris gimė iš Dvasios.’ Nikodemas atsiliepė: ‘Kaip tai gali būti?’ Jėzus jam atsakė: ‘Tu esi Izraelio mokytojas ir šito nesupranti? Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: mes kalbame, ką žinome, ir liudijame, ką matėme, o jūs nepriimate mūsų liudijimo. Jei netikite man kalbant apie žemiškuosius dalykus, tai kaipgi tikėsite, jei kalbėsiu jums apie dangiškuosius?’“ (Jono 3:1-12, Brb).