Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2009 m. balandis

Gimimas iš naujo. Asmeniškas sprendimas?

Gimimas iš naujo. Asmeniškas sprendimas?

 Gimimas iš naujo. Asmeniškas sprendimas?

NUO ko priklauso, ar asmuo gims iš naujo? Kai kurie pastoriai, ragindami savo klausytojus tapti iš naujo gimusiais krikščionimis, cituoja Jėzaus žodžius: „Jums būtina gimti iš naujo“ (Jono 3:7, Brb). Tie dvasininkai šiuos žodžius interpretuoja kaip įsakymą „gimkite iš naujo“. Taigi jie moko, jog kiekvienas tikintysis turi paklusti Jėzui ir žengti tam tikrus žingsnius, kad gimtų iš naujo. Jų nuomone, ar asmuo gims iš naujo, priklauso nuo jo paties pasirinkimo. Bet ar tai derinasi su tuo, ką Jėzus sakė Nikodemui?

Atidžiai perskaičius Jėzaus žodžius paaiškėja, kad jis nemokė, jog pats žmogus sprendžia, gimti jam iš naujo ar ne. Kodėl taip tvirtiname? Graikiškas posakis, išverstas ‘gimti iš naujo’, gali būti verčiamas ‘atgimti iš aukštybės’. * Taigi galima teigti, kad gimimas iš naujo ateina „iš  aukštybės“ — iš dangaus, arba ‘nuo Tėvo’ (Jono 19:11; Jokūbo 1:17). Taip, naujas gimimas yra iš Dievo (1 Jono 3:9).

Turint tai omenyje, nesunku suprasti, kodėl asmuo negali pats savo pastangomis gimti iš naujo. Na, pagalvokit apie fizinį gimimą. Ar tai priklausė nuo jūsų pasirinkimo? Žinoma, ne! Taip ir su gimimu iš naujo — jis nepriklauso nuo paties tikinčiojo sprendimo ir įmanomas tik mūsų dangiškojo Tėvo dėka (Jono 1:13). Todėl apaštalas Petras pasakė: „Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo [. . .] yra atgimdęs mus“ (1 Petro 1:3).

Ar tai įsakymas?

Tačiau kai kas galbūt suabejos: jeigu tikrai niekas negali pats nuspręsti, gimti iš naujo ar ne, kodėl Jėzus įsakė: „Jums būtina gimti iš naujo“? Pagrįstas klausimas. Juk jeigu šiuos Jėzaus žodžius reikia suprasti kaip įsakymą, tai jis reikalavo to, kas ne mūsų galioje. Betgi jis taip nedarytų. Tad ką reiškia pasakymas, jog būtina „gimti iš naujo“?

Patyrinėjus jį originalo kalba paaiškėja, jog tai nėra liepimas, o tiesiog teiginys. Kitaip tariant, žodžiais „jums būtina gimti iš naujo“ Jėzus konstatavo faktą, o ne davė įsakymą. Kitame vertime ta eilutė skamba taip: „Jums reikia atgimti iš aukštybės“ (Jono 3:7).

Kad tai teiginys, o ne įsakymas, galima pailiustruoti pavyzdžiu. Tarkim, mieste yra kelios mokyklos. Viena jų skirta vaikams iš čiabuvių genties, gyvenančios toli nuo to miesto. Kartą berniukas, nepriklausantis tai etninei grupei, kreipiasi į šios mokyklos direktorių su prašymu: „Aš noriu lankyti jūsų mokyklą.“ Direktorius jam sako: „Tam reikia būti čiabuviu.“ Žinoma, direktoriaus žodžių nereikia suprasti kaip įsakymo. Jis neliepia vaikui „būk čiabuvis“. Paprasčiausiai nurodo, koks yra reikalavimas norint lankyti tą mokyklą, — mokinys turi būti čiabuvis. Panašiai ir Jėzus sakydamas „jums būtina gimti iš naujo“ tiesiog nurodė, ko reikia, kad žmogus galėtų ‘įeiti į Dievo karalystę’.

Su Dievo Karalyste susijęs kitas klausimas apie gimimą iš naujo: kokiam tikslui tai turi įvykti? Norint teisingai suprasti, ką reiškia gimti iš naujo, labai svarbu žinoti atsakymą į tą klausimą.

[Išnaša]

^ pstr. 3 Kai kuriuose vertimuose, tarp jų Lietuvos Biblijos draugijos išleistame vertime (1999 m.), Jono 3:3 skaitome: „Jei kas neatgims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės.“

[Iliustracija 6 puslapyje]

Kas bendra tarp gimimo iš naujo ir fizinio gimimo?