Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Kas yra Dievas?

Kas yra Dievas?

 Kas yra Dievas?

KAIP jūs atsakytumėt į šį klausimą? Kai kurie mano Dievą gerai pažįstą ir laiko jį artimu draugu. Kitiems Dievas — lyg tolimas giminaitis. Jie tiki, kad jis yra, bet mažai apie jį težino. Jeigu tikite Dievą, kaip atsakytumėte į tokius klausimus?

1) Ar Dievas yra realus asmuo?

2) Ar Dievas turi vardą?

3) Ar Jėzus yra visagalis Dievas?

4) Ar Dievas manimi rūpinasi?

5) Ar Dievui priimtinas visoks garbinimas?

Į šiuos klausimus žmonės tikriausiai atsakytų labai įvairiai. Taigi nieko keista, kad apie Dievą prikurta visokių mitų bei klaidingų mokymų.

Kodėl svarbu žinoti tiesą

Kalbėdamas prie šulinio su viena dievobaiminga moterimi, Jėzus Kristus pabrėžė, jog būtina žinoti tiesą apie Dievą. Ta moteris, samarietė, pripažino Jėzų esant pranašą, bet dėl kai ko nerimavo. Jos religija buvo kitokia negu Jėzaus. Kai ji išreiškė savo susirūpinimą, Jėzus jai atvirai pasakė: „Jūs garbinate, ko nepažįstate“ (Jono 4:19-22). Iš Jėzaus žodžių aišku, kad ne visi religingi žmonės tikrai pažįsta Dievą.

 Ar Jėzus čia norėjo pasakyti, kad žmogus negali pažinti Dievo? Ne. Tai moteriai jis paaiškino: „Tikrieji garbintojai šlovins Tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats Tėvas tokių garbintojų ieško“ (Jono 4:23). O jūs ar garbinate Dievą „dvasia ir tiesa“?

Išsiaiškinti šį klausimą be galo svarbu. Kodėl? Pabrėždamas tikrojo pažinimo svarbą Jėzus maldoje kalbėjo: „O amžinasis gyvenimas — tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą, ir tavo siųstąjį Jėzų — Mesiją“ (Jono 17:3). Vadinasi, jūsų ateitis labai priklauso nuo to, ar žinosite tiesą apie Dievą!

Bet ar tikrai įmanoma sužinoti tiesą apie Dievą? Taip. Iš kur? Jėzus pasakė: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“ (Jono 14:6). Taip pat pridūrė: „Ir niekas nežino, kas yra [. . .] Tėvas, tik Sūnus ir tas, kam Sūnus panorės apreikšti“ (Luko 10:22).

Taigi norėdami pažinti Dievą turime gilintis į Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus mokymus. Jėzus davė tokį pažadą: „Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai; jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus“ (Jono 8:31, 32).

Kaip tad Jėzus atsakytų į pradžioje iškeltus penkis klausimus?

[Iliustracija 4 puslapyje]

Galbūt jūs garbinate Dievą, kurio gerai nepažįstate?