Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2009 m. vasaris

Ar Dievui priimtinas visoks garbinimas?

Ar Dievui priimtinas visoks garbinimas?

 Ar Dievui priimtinas visoks garbinimas?

Dažniausiai atsakoma:

▪ „Visos religijos yra keliai, vedantys prie Dievo.“

▪ „Nesvarbu, ką tiki, jeigu tiki nuoširdžiai.“

Ką sakė Jėzus?

▪ „Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį, ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda“ (Mato 7:13, 14). Jėzus nemanė, kad visos religijos veda prie Dievo.

▪ „Daugelis man sakys, tai dienai atėjus: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu?!’ Tuomet jiems pareikšiu: ‘Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, nedorėliai!’“ (Mato 7:22, 23). Jėzus pripažįsta ne visus, kurie tvirtina seką juo.

DAUGELIS religingų žmonių brangina savo įsitikinimus ir tradicijas. Tačiau kaip tada, jeigu tie mokymai nesiderina su tuo, kas rašoma Dievo Žodyje, Biblijoje? Jėzus perspėjo, kaip pavojinga laikytis žmonių sukurtų tradicijų, sakydamas to meto religiniams vadovams: „Jūs niekais verčiate Dievo paliepimą dėl savojo papročio.“ Paskui jis pacitavo šiuos Dievo žodžius: „Ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jos širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų“ (Mato 15:1-9; Izaijo 29:13).

Taip pat svarbu ne tik, kuo tikime, bet ir kaip elgiamės. Apie kai kuriuos, laikančius save Dievo garbintojais, Biblijoje rašoma: „Jie skelbiasi pažįstą Dievą, o darbais jo išsigina“ (Titui 1:16). Daugumai mūsų dienomis gyvenančių žmonių tinka šie Biblijos žodžiai: „[Jie] labiau linkę į malonumus negu į Dievą, dedąsi maldingi, bet atsižadėję maldingumo jėgos. Tu saugokis tokių žmonių!“ (2 Timotiejui 3:4, 5).

Nuoširdumo reikia, bet vien jo nepakanka. Kodėl? Kadangi žmogus gali klysti ir būdamas nuoširdus. Tad labai svarbu turėti tikrą Dievo pažinimą (Romiečiams 10:2, 3). Jei įgysime tokį pažinimą ir elgsimės taip, kaip moko Biblija, būsime Dievui mieli (Mato 7:21). Taigi Dievą teisingai garbiname tada, jei mūsų motyvai, įsitikinimai ir darbai yra teisingi. O elgtis teisingai reiškia vykdyti Dievo valią kasdien! (1 Jono 2:17)

Jeigu norite daugiau sužinoti, kas Biblijoje sakoma apie Dievą, paprašykite Jehovos liudytojų vesti jums namuose nemokamas Biblijos studijas.

[Anotacija 9 puslapyje]

Teisingai Dievą garbiname tada, jei mūsų motyvai, įsitikinimai ir darbai yra teisingi