Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Ar Dievas manimi rūpinasi?

Ar Dievas manimi rūpinasi?

  Ar Dievas manimi rūpinasi?

Dažniausiai atsakoma:

▪ „Dievas per daug didis, kad jam rūpėtų mano problemos.“

▪ „Nemanau, kad jis rūpinasi manimi.“

Ką sakė Jėzus?

▪ „Argi ne penki žvirbliai parduodami už du skatikus? Tačiau nė vienas jų nėra Dievo užmirštas. Žinokite, kad net visi jūsų galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite! Jūs vertesni už daugybę žvirblių“ (Luko 12:6, 7). Be abejo, Jėzus mokė, kad Dievas rūpinasi mumis.

▪ „Nesisielokite ir neklausinėkite: ‘Ką valgysime?’ — arba: ‘Ką gersime?’ — arba: ‘Kuo vilkėsime?’ Visų tų dalykų vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia“ (Mato 6:31, 32). Jėzus buvo tikras, jog Dievas žino mūsų poreikius.

BIBLIJOJE aiškiai pasakyta, kad Dievas mumis rūpinasi (Psalmyno 55:23 [55:22, Brb]; 1 Petro 5:7). Bet kodėl tada šiandien tiek daug kančių? Jeigu Dievas mylintis ir visa galintis, kodėl nieko nedaro, kad kentėjimai baigtųsi?

Atsakymas daugeliui gali būti netikėtas: šio blogo pasaulio valdovas yra Šėtonas, arba Velnias. Jis, gundydamas Jėzų, pasiūlė jam visas pasaulio karalystes, sakydamas: „Duosiu tau visą jų valdžią ir didybę; jos man atiduotos, ir kam noriu, tam jas dovanoju“ (Luko 4:5-7).

Kaip Šėtonas tapo pasaulio valdovu? Kai mūsų pirmieji tėvai, Adomas ir Ieva, paklausė Šėtono ir nepaisė Dievo įsakymo, jie, galima sakyti, savo valdovu pasirinko Šėtoną. Nuo to maišto Jehova Dievas kantriai laukia, kol bus įrodyta, kad Šėtono valdymas visiškai nesėkmingas. Jehova neverčia žmonių jam tarnauti, bet suteikė galimybę su juo susitaikyti (Romiečiams 5:10).

Kadangi Dievas rūpinasi mumis, ėmėsi priemonių per Jėzų išvaduoti mus iš Šėtono valdymo. Netolimoje ateityje Jėzus ‘sunaikins tą, kuris turi mirties valdžią, tai yra velnią’ (Hebrajams 2:14). Taip jis ‘sugriaus velnio darbus’ (1 Jono 3:8).

Žemėje bus atkurtas rojus. Tada Dievas „nušluostys kiekvieną ašarą nuo [žmonių] akių; ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas [bus praėję]“ (Apreiškimo 21:4, 5). *

[Išnaša]

^ pstr. 12 Daugiau apie tai, kodėl Dievas leidžia kentėti, skaitykite Jehovos liudytojų išleistos knygos Ko iš tikrųjų moko Biblija? 11 skyriuje.

[Anotacija 8 puslapyje]

Žemėje bus atkurtas rojus