Tikroji laisvė majams

KAS negirdėjo apie majus? Kasmet tūkstančiai turistų keliauja į Jukatano pusiasalį Meksikoje pasigrožėti įspūdingomis Čičen Icos ir Kobos piramidėmis. Majai buvo ne tik išmoningi statytojai, bet ir daug pasiekė rašymo, matematikos ir astronomijos srityse. Jie sukūrė sudėtingą hieroglifų sistemą, nulio sąvoką ir 365 dienų kalendorių su pataisymais, panašiais į keliamuosius metus.

Tačiau, kalbant apie religiją, matome visai kitokį vaizdą. Majai buvo politeistai; jie garbino saulės, mėnulio, lietaus, kukurūzų ir kitokius dievus. Jų žyniai buvo uolūs žvaigždžių stebėtojai. Garbindami jie naudodavo smilkalus ir atvaizdus, žalodavo save, rituališkai nuleisdavo kraują ir aukodavo žmones — kalinius, vergus ir ypač vaikus.

Atvyksta ispanai

Tokią sudėtingą civilizaciją rado ispanai, atvykę XVI amžiaus pradžioje. Tie nuotykių ieškotojai, arba konkistadorai, turėjo dvejopą tikslą: įgyti naujų žemių bei turto ir atversti majus į katalikybę, kad išlaisvintų iš barbariškų pagonių papročių. Tačiau ar ispanų invazija suteikė majams tikrąją religinę ar kitokią laisvę?

Ispanai, įskaitant ir Katalikų bažnyčios kunigiją, užgrobė bendruomeninę žemę, kurią majai nuo neatmenamų laikų naudojo ūkininkavimui kirsdami ir degindami miškus. Tai pridarė majams didelių sunkumų ir sukėlė jų priešiškumą. Be to, kolonistai perėmė natūralius vandens šulinius — klinčių daubas, kurios buvo beveik vienintelis vandens šaltinis Jukatano pusiasalyje. Dar vienas smūgis majams buvo suduotas, kai, be valstybės uždėto didelio mokesčio, bažnyčia įvedė metinį mokestį už žmogų — už kiekvieną vyrą 12,5 realo *,  o už moterį 9 realus. Ispanų žemvaldžiai pasinaudojo šia situacija: sumokėdavo už majus mokestį bažnyčiai ir tada priversdavo juos peonažu atiduoti skolą — taip iš esmės pavertė vergais.

Kunigai taip pat apmokestino religines paslaugas, tokias kaip krikštas, jungtuvės ir laidotuvės. Perėmusi majų žemes ir apkrovusi juos mokesčiais, bažnyčia gerai pasipelnė. Valstiečiai buvo laikomi prietaringais ir bukais iš prigimties. Taigi dvasininkai bei kiti valdininkai manė turį teisę plakimu išauklėti majus ir išvaryti iš jų prietaringumą.

Karas

Majai bandė keršyti: iš pradžių nustojo mokėti bažnyčiai mokesčius, nebeleido vaikų į katalikiškas mokyklas ir katekizmo pamokas, atsisakė dirbti hasiendose, arba plantacijose. Tačiau susilaukė žiauraus atsako. Galiausiai 1847-aisiais, maždaug po 300 Ispanijos viešpatavimo metų, majai sukilo prieš „baltuosius“.

Sukilėlių vadai pasitelkdavo religinį simbolį — „Kalbantį kryžių“, per kurį pilvakalbys ragindavo majus kautis iki mirties. Karas buvo pražūtingas majams. Iki 1853 metų, kai jis oficialiai baigėsi, buvo nužudyta beveik 40 procentų Jukatano majų. Tačiau kovos tęsėsi dar 55 metus. Galiausiai majai išsilaisvino iš ispanų jungo ir tada buvo įvesta žemės reforma. O ar tapo laisvi religiniu požiūriu?

Nebuvo tikros laisvės

Nei ispanų užkariautojų įvesta katalikybė, nei karas tikros laisvės majams neatnešė. Šiandien ten tebėra sinkretinė religija, kurioje ikiispaniškųjų laikų papročiai persipynę su Romos katalikų bažnyčios tradicijomis.

Apie šių dienų majus knygoje The Mayas—3000 Years of Civilization sakoma: „Majai garbina savo senuosius gamtos dievus ir protėvius laukuose, olose bei kalnuose [. . .] ir kartu šventuosius bažnyčioje.“ Dievas Kecalkoatlis, arba Kukulkanas, yra prilyginamas Jėzui, o mėnulio deivė — mergelei Marijai. Vietoj šventojo kapokmedžio imta garbinti kryžių, kurį žmonės iki šiol laisto vandeniu, tarsi jis būtų gyvas medis. O vietoj Jėzaus atvaizdo ant kryžiaus jie kabina kapokmedžio žiedus.

Pagaliau tikroji laisvė!

Pastaraisiais metais Jehovos liudytojai Meksikoje ėmėsi didžiulio darbo — mokyti majus Biblijos tiesų. Biblinė literatūra, tokia kaip šis žurnalas, verčiama į majų gimtąją kalbą, kad jie sužinotų, ką Dievas numatęs žmonijai. Kokie rezultatai? Tuo metu, kai buvo ruošiamas šis straipsnis, toje teritorijoje buvo 6600 majų kalba kalbančių Karalystės žinios skelbėjų, susibūrusių į 241 Jehovos liudytojų bendruomenę. Ar majams buvo lengva išsivaduoti iš savo tradicijų ir priimti Biblijos tiesą?

Daugumai nuoširdžių majų prireikė nemažai pastangų. Marselinas ir jo žmona Margarita laikė save uoliais katalikais. Kiekvienais metais jie pagerbdavo kryžių parsinešdami jį namo iš bažnyčios. Tada aukodavo gyvulių aukas ir kartu su draugais  bei giminaičiais jas valgydavo. Vėliau apsilankė Jehovos liudytojai ir pradėjo studijuoti su jais Bibliją. „Supratome, kad tai tiesa, — pasakoja jie, — bet manėme, kad jei išsižadėsime savo senų įsitikinimų, mus puls dvasios.“ Vis dėlto Biblijos studijas tęsė. Marselinas pasakoja: „Tiesa po truputį įsišaknijo mūsų širdyse. Tai suteikė drąsos apie Biblijos tiesas pasakoti artimiesiems ir draugams. Dabar esame laimingi, kad išsilaisvinome iš prietarų jungo. Tik apgailestaujame nepadarę to anksčiau. Norime atsigriebti už prarastą laiką, taigi visomis jėgomis stengiamės skelbti nuostabias Biblijos tiesas kitiems.“

Alfonsas, kuriam dabar 73-eji, buvo atsidavęs katalikas. Savo mieste jis organizuodavo religinius festivalius, kurių metu būdavo laikomos mišios, žmonės šokdavo, galėdavo pavalgyti bei atsigerti. Taip pat vykdavo bulių kautynės. Alfonsas sako: „Paprastai šiuose renginiuose daug kas nusigerdavo ir sukeldavo muštynes. Nors man patikdavo šie sambūriai, jaučiau, kad mano religijoje kažko trūksta.“ Kai Jehovos liudytojai pasiūlė Alfonsui studijuoti Bibliją, šis sutiko. Nors buvo silpnos sveikatos, pradėjo lankyti sueigas Karalystės salėje. Jis atsikratė savo senųjų religinių papročių ir stengiasi visiems, kas jį aplanko, papasakoti apie savo naująjį tikėjimą.

Tai tik keli pavyzdžiai, kaip nuoširdūs majai gavo tikrąją religinę laisvę. Taip, Jukatano pusiasalyje tebegyvena įstabiųjų piramidžių statytojų palikuonys. Jie tebekalba ta pačia kalba. Daugelis, kaip ir jų protėviai, vis dar gyvena drėbtinėse trobose, dengtose palmių lapais. Jie augina kukurūzus ir medvilnę, žemę paruošdami tuo pačiu miško kirtimo ir deginimo būdu. Tačiau dabar Dievo Žodžio tiesa išlaisvino daugybę majų iš religinio melo ir prietarų vergijos. Jie gerai supranta, kokie teisingi Jėzaus žodžiai: „Jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus“ (Jono 8:32).

[Išnaša]

^ pstr. 6 Realas — buvęs Ispanijos pinigas.

[Žemėlapis 13 puslapyje]

(Prašom žiūrėti patį leidinį)

Senovės majų teritorija

Meksikos įlanka

MEKSIKA

Jukatano pusiasalis

Čičen Ica

Koba

BELIZAS

GVATEMALA

HONDŪRAS

SALVADORAS

[Iliustracija 13 puslapyje]

Majų statinių griuvėsiai Čičen Icoje

[Iliustracija 15 puslapyje]

Marselinas su žmona Margarita skelbia gerąją naujieną Jukatane