Artinkimės prie Dievo

Kūrėjas, vertas mūsų gyriaus

Apreiškimo 4:11

AR KADA nors svarstei, kokia gyvenimo prasmė? Kas tiki, kad gyvybė — aklos evoliucijos rezultatas, atsakymo į šį klausimą neranda. Tačiau visai kitaip yra su tais, kurie tvirtai įsitikinę, kad Jehova Dievas — gyvybės Šaltinis (Psalmyno 36:10 [36:9, Brb]). Jie žino, kad Jehova sukūrė mus tam tikram tikslui. Apreiškimo 4:11 atskleidžiama, koks tas tikslas. Pažiūrėkime, kaip šie apaštalo Jono užrašyti žodžiai paaiškina, kodėl mes čia esame.

Jonas rašo apie dangiškąjį chorą, aukštinantį Dievą žodžiais: „Vertas esi, mūsų Viešpatie ir Dieve, priimti šlovę, pagarbą ir galybę, nes tu visa sutvėrei, tavo valia visa yra ir buvo sutverta.“ Jehova yra vienintelis nusipelnęs, arba vertas, tokio aukštinimo. Kodėl? Todėl, kad jis ‘visa sutvėrė’. Taigi, ką jo protingieji kūriniai privalo daryti?

Toje eilutėje pasakyta, kad Jehova yra vertas „priimti“ šlovę, pagarbą ir galybę. Be abejonės, jis yra šlovingiausias, garbingiausias ir galingiausias Asmuo visatoje. Tačiau didžioji žmonijos dalis nepripažįsta, kad jis yra visa ko Kūrėjas. Vis dėlto kai kurie žmonės aiškiai suvokia Dievo „neregimąsias ypatybes“ stebėdami jo kūrinius (Romiečiams 1:20). Dėkingomis širdimis jie atiduoda Jehovai šlovę ir pagarbą. Visiems, kas klausosi, jie liudija apie akivaizdžius įrodymus, kad Jehova yra tas, kuris viską nuostabiai sukūrė, ir kad dėl to turime atiduoti jam didžiausią pagarbą (Psalmyno 19:2, 3 [19:1, 2, Brb]; 139:14).

Tačiau kaip Jehova priima galybę iš savo garbintojų? Be abejo, nė vienas kūrinys negali suteikti galios visagaliam Kūrėjui (Izaijo 40:25, 26). Vis dėlto mes, sukurti pagal Dievo paveikslą, esame apdovanoti jo savybėmis, ir viena iš jų — galia (Pradžios 1:27). Jei esame išties dėkingi už tai, ką Kūrėjas yra dėl mūsų padaręs, būsime paskatinti panaudoti savo jėgas bei energiją garbinti jį ir šlovinti. Užuot eikvoję jėgas vien tik savo poreikiams tenkinti, mes pripažįstame Jehovą Dievą esant vertą, kad tarnautume jam visomis jėgomis (Morkaus 12:30).

Taigi kodėl mes čia esame? Paskutinė Apreiškimo 4:11 dalis sako: „Nes tu visa sutvėrei, tavo valia visa yra ir buvo sutverta.“ Mes esame čia ne savo valia. Egzistuojame, nes to nori Dievas. Todėl, jei gyvename vien sau, gyvename tuščiai ir be prasmės. Kad rastume vidinę ramybę, džiaugsmą, laimę ir pasitenkinimą, turime išsiaiškinti, kokia yra Dievo valia, ir gyventi taip, kaip nori jis. Tik tada suprasime, kodėl buvome sukurti ir kodėl čia esame (Psalmyno 40:9 [40:8, Brb]).

[Iliustracijos šaltinio nuoroda 31 puslapyje]

NASA, ESA, and A. Nota (STScI)