Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Jėzus. Ką žmonės apie jį sako

Jėzus. Ką žmonės apie jį sako

 Jėzus. Ką žmonės apie jį sako

„Jėzus iš Nazareto [. . .] neabejotinai yra svarbiausia istorijos figūra“ (Herbertas Velsas, anglų istorikas).

„Kristus yra išskirtinė ir unikali asmenybė. Joks pasaulio didvyris negali su juo lygintis“ (Filipas Šafas, iš Šveicarijos kilęs teologas ir istorikas).

KAS nusipelno būti vadinamas didžiausiu visų laikų žmogumi? Kaip nustatyti žmogaus didybę? Pagal jo karinius sugebėjimus? fizinę jėgą? proto miklumą? O gal pagal tai, kokį poveikį jo žodžiai bei darbai daro žmonėms ir kokį pavyzdį jis paliko?

Atkreipkite dėmesį, ką ankstesnių ir dabartinių laikų istorikai, mokslininkai, biblistai, rašytojai, politiniai veikėjai yra pasakę apie vyrą iš Nazareto, Jėzų Kristų.

„Reikėtų labai jau įmantrių išvedžiojimų norint paneigti, kad pati įtakingiausia ne tik pastarųjų dviejų tūkstantmečių, bet ir visos istorijos figūra yra Jėzus iš Nazareto“ (Reinoldsas Praisas, amerikiečių rašytojas ir biblistas).

„Vienas žmogus, absoliučiai nekaltas, atidavė save kaip auką dėl gerovės kitų, netgi priešų, ir taip išpirko pasaulį. Tai buvo tobulas poelgis“ (Mohandas Gandis, politinis ir dvasinis Indijos vadovas).

„Dar vaikystėje įgijau žinių iš Biblijos ir iš Talmudo. Esu žydas, bet nepaprasta Nazariečio asmenybė man kelia pagarbą“ (Albertas Einšteinas, iš Vokietijos kilęs mokslininkas).

„Jėzų Kristų, kaip Dievo Sūnų ir kaip Žmogaus Sūnų, aš laikau žymiausia visų laikų asmenybe. Jo mokymai bei darbai reikšmingi mums šiandien — to nepasakysi apie jokį kitą žmogų, šių dienų ar praėjusių“ (Šolemas Ašas, iš Lenkijos kilęs eseistas; cituota iš Christian Herald; kursyvas leidėjų).

„Trisdešimt penkerius metus buvau tikras nihilistas, netikėjau niekuo. Prieš penkerius metus tapau tikintis. Kai pripažinau, kad Jėzus Kristus buvo realus asmuo, visas mano gyvenimas staiga pasikeitė“ (grafas Levas Tolstojus, rusų rašytojas ir filosofas).

„Poveikiu istorijai [Jėzaus] gyvenimas yra įtakingiausias iš visų kada nors nugyventų šioje planetoje. Atrodo, kad toji įtaka tebedidėja“ (Kenetas Laturetas, amerikiečių istorikas ir rašytojas).

„Ar evangelijų pasakojimus turime laikyti pramanu? Iš tiesų, drauguži, jie visiškai nepanašūs į pramaną. Priešingai, net Sokrato gyvenimo aprašymas, kurio tikrumu niekas neabejoja, nėra tiek pagrįstas faktais, kiek Jėzaus Kristaus“ (Žanas Žakas Ruso, prancūzų filosofas).

Akivaizdu, Jėzus Kristus — pats geriausias mums sektinas pavyzdys. Pirmajame amžiuje gyvenęs išsilavinęs vyras, vardu Paulius, kurį Jėzus pasirinko būti jo sekėju ir kalbėti apie jį tautoms, ragina mus ‘įdėmiai žiūrėti’ į Jėzų (Hebrajams 12:2, NW; Apaštalų darbų 9:3). Ko pasimokome iš Jėzaus, kaip turime gyventi? Kuo mums tai naudinga?