Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2008 m. lapkritis

Žodis buvo „Dievas“ ar „dievas“?

Žodis buvo „Dievas“ ar „dievas“?

TAS klausimas iškyla Biblijos vertėjams verčiant pirmąją Evangelijos pagal Joną eilutę. Biblijos „Naujojo pasaulio“ vertime šioje eilutėje rašoma: „Pradžioje buvo Žodis, ir Žodis buvo su Dievu, ir Žodis buvo dievas“ (Jono 1:1). Kai kuriuose kituose vertimuose paskutinė šios eilutės dalis perteikia mintį, kad Žodis buvo „dieviškas“ ar panašiai (A New Translation of the Bible, vertė Dž. Mofatas; The New English Bible). Tačiau daugelyje vertimų, taip pat ir lietuviškuose, Jono 1:1 pabaiga šitokia: „Ir Žodis buvo Dievas.“

Atsižvelgiant į graikų kalbos gramatiką ir kontekstą, galima neabejoti, kad „Naujojo pasaulio“ vertimas teisingas ir kad „Žodžio“ nereikia tapatinti su „Dievu“, paminėtu pirmiau toje pačioje eilutėje. Tačiau kai kam sunku prieiti prie tokios išvados, kadangi pirmojo amžiaus graikų kalba neturėjo nežymimojo artikelio. Štai dėl ko labai įdomu  patyrinėti Biblijos vertimą kalba, kuri buvo vartojama pirmaisiais mūsų eros amžiais.

Tokia kalba yra koptų kalbos sahidų dialektas. Koptiškai buvo šnekama Egipte keletą šimtmečių netrukus po Jėzaus tarnybos žemėje, o sahidų tarmė buvo ankstyvoji tos kalbos rašytinė forma. Apie pirmuosius koptiškus Biblijos vertimus žinyne The Anchor Bible Dictionary sakoma: „Kadangi [Septuaginta] ir [Krikščionių graikiškieji raštai] į koptų kalbą buvo verčiami III mūsų eros amžiuje, koptiškasis vertimas darytas remiantis [graikiškais rankraščiais], kurie gerokai senesni už didžiąją daugumą išlikusių iki šių dienų.“

Koptiškasis tekstas ypač įdomus dėl dviejų priežasčių. Pirma, kaip jau minėta, jame atsispindi Šventojo Rašto samprata iki ketvirtojo amžiaus, kai Trejybė dar nebuvo oficialiai pripažinta doktrina. Antra, koptų ir anglų kalbų gramatikos turi svarbią bendrą ypatybę. Pirmieji Krikščionių graikiškųjų raštų vertimai pasirodė sirų, lotynų ir koptų kalbomis. Sirų bei lotynų kalbose, taip pat ano laikmečio graikų kalboje, nebuvo nežymimojo artikelio. O koptų kalboje buvo. Be to, kaip savo veikale rašo mokslininkas Tomas Lambdinas, „koptiškų artikelių — tiek žymimojo, tiek nežymimojo — vartosena labai panaši į anglų kalbos artikelių“ (Introduction to Sahidic Coptic).

Taigi koptiškasis vertimas gali padėti išsiaiškinti, kaip tais laikais buvo suprantama Jono 1:1. Ką sužinome? Tame vertime paskutinėje tos eilutės dalyje prieš žodį „dievas“ pavartotas nežymimasis artikelis. Akivaizdu, tie senovės vertėjai suprato, kad Jono 1:1 užrašyti apaštalo Jono žodžiai nereiškia, jog Jėzų reikia laikyti Visagaliu Dievu. Žodis buvo dievas, bet ne Visagalis Dievas.