Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2008 m. lapkritis

Paplitęs įsitikinimas

Paplitęs įsitikinimas

 Paplitęs įsitikinimas

„Naktimis sapnuodavau, jog degu pragare, esu įmesta į liepsnojančią ugnį, ir pabusdavau rėkdama iš siaubo. Todėl kiek galėdama stengiausi nenusidėti“ (Arlin).

AR TIKITE, kad pragaras yra vieta, kur kankinami nusidėjėliai? Nemažai žmonių tuo tiki. Štai 2005-aisiais vienas teologas iš Šventojo Andriejaus universiteto Škotijoje nustatė: trečdalis šalies kunigų mano, jog atsiskyrusieji nuo Dievo kentės „amžinas dvasines kančias pragare“. Penktadalio dvasininkų nuomone, žmonės ten bus kankinami fiziškai.

Tikėjimas pragaru paplitęs daugelyje šalių. Kaip parodė 2007-aisiais Galupo instituto atlikta apklausa, Jungtinėse Valstijose apie 70 procentų respondentų mano, jog pragaras yra. Panašus požiūris vyrauja netgi mažiau religingose valstybėse. Štai Galupo instituto apklausos, atliktos 2004 metais, duomenimis, Kanadoje pragaru tiki 42 procentai gyventojų, o Didžiojoje Britanijoje juo neabejoja 32 procentai.

Ko moko dvasininkai

Daug dvasininkų šiandien nebesako, kad pragaras — kankinimo ugnimi vieta. Dabar jie palaiko formuluotę, randamą Katalikų bažnyčios katekizme, išleistame 1994 metais. „Skaudžiausia pragaro kančia, — sakoma ten, — yra amžinas atskyrimas nuo Dievo.“

Vis dėlto požiūris, kad pragaras yra vieta, kur žmonės kenčia dvasiškai ar fiziškai, tebėra plačiai įsigalėjęs. Ši doktrina, jos šalininkų teigimu, remiasi Biblija. Albertas Moleris, Pietų baptistų teologijos seminarijos prezidentas, tvirtina: „Tai tiesiog viena iš Šventojo Rašto tiesų.“

Kodėl svarbu žinoti, ar tai tikrai tiesa?

Jei pragaras — tikrai kančių vieta, jo išties reikėtų bijoti. Tačiau jeigu šis mokymas išgalvotas, jį skleidžiantys dvasininkai sukelia painiavą ir bereikalingą baimę tiems, kurie jais tiki. Maža to, taip dvasininkai apšmeižia Dievą.

Ką gi šia tema sako Dievo Žodis, Biblija? Kituose straipsniuose, remdamiesi katalikiškais ir protestantiškais Biblijos vertimais, pagvildensime tris klausimus: 1) kas iš tikrųjų atsitinka žmogui, kai jis miršta? 2) ko apie pragarą mokė Jėzus? 3) ką jaučiame sužinoję tiesą apie pragarą?