Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Jis myli teisingumą

Jis myli teisingumą

 Artinkimės prie Dievo

Jis myli teisingumą

Hebrajams 10:26-31

GAL kada patyrei neteisingą ar žiaurų elgesį? Ir gal taip su tavim pasielgęs asmuo nebuvo nubaustas, netgi nesigailėjo? Ištverti tokią didelę neteisybę tikrai nelengva, ypač jeigu įskaudino tas, iš kurio tikėjaisi sulaukti meilės bei rūpinimosi. Galbūt mąstai, kodėl Dievas leidžia, kad taip atsitiktų? * Jehova Dievas tikrai nekenčia bet kokios neteisybės. Jo Žodis, Biblija, užtikrina mus, jog užkietėję nuodėmiautojai neišvengs Dievo bausmės. Pasigilinkime į apaštalo Pauliaus žodžius, užrašytus Hebrajams 10:26-31.

Paulius rašo: „Jeigu, gavę aiškų tiesos pažinimą, mes sąmoningai darome nuodėmes, tuomet jokios aukos už nuodėmes nebelieka“ (26 eilutė). Tie, kas sąmoningai nusideda, yra labai smerktini. Kodėl? Pirma, jie padaro ne vieną kitą nuodėmę silpnumo akimirką — taip suklysti pasitaiko mums visiems, nes esame netobuli. Ne, jiems nusidėti tapo įprasta. Antra, jų nuodėmės tyčinės. Blogis giliai įsišaknijęs tokių žmonių širdyje. Trečia, jie nuodėmiauja ne iš nežinojimo, o turėdami „aiškų tiesos pažinimą“ apie Dievo valią ir reikalavimus.

Kaip Dievas žiūri į neatgailaujančius, piktavalius nusidėjėlius? „Jokios aukos už nuodėmes nebelieka“, — sako Paulius. Kristaus auka — Dievo dovana žmonijai — atperka tik tas nuodėmes, kurias padarome dėl savo netobulumo (1 Jono 2:1, 2). Tačiau kas nuolat nusideda ir neatgailauja, parodo, jog nevertina šios brangios dovanos. Dievo požiūriu, jie ‘sutrypia Dievo Sūnų, išniekina [Jėzaus] kraują’ (29 eilutė). Savo elgesiu jie rodo panieką Jėzui ir jo kraują laiko „pigiu dalyku“, tarsi jis nebūtų vertingesnis už netobulo žmogaus kraują (Today’s English Version). Tokie nedėkingieji nebus palaiminti per Kristaus auką.

Kas atsitiks nedorėliams? Teisingumo Dievas yra pažadėjęs: „Mano kerštas, ir aš atsilyginsiu“ (30 eilutė). Tegu visi, kurie įžūliai nuodėmiauja kenkdami kitiems, įsidėmi: niekas negali sąmoningai pažeidinėti teisingų Dievo įstatymų ir likti nenubaustas. Neretai jie patiria savo blogų darbų pasekmes (Galatams 6:7). O jeigu ir ne, netolimoje ateityje jiems teks stoti prieš Dievą, kai jis imsis valyti žemę nuo visokios neteisybės (Patarlių 2:21 [2:21, 22, Brb]). Paulius perspėja: „Baisu pakliūti į gyvojo Dievo rankas!“ (31 eilutė).

Sužinoti, kad Jehova Dievas netoleruoja sąmoningo nuodėmiavimo, yra didelė paguoda, ypač tiems, kas nukentėjo nuo užkietėjusio piktadario. Galime būti ramūs, kad už visą mums padarytą blogį atkeršys Dievas, nekenčiantis bet kokios neteisybės.

[Išnaša]

^ pstr. 4 Daugiau apie tai, kodėl Dievas leidžia, kad kentėtume, rašoma Jehovos liudytojų išleistos knygos Ko iš tikrųjų moko Biblija? 106—114 puslapiuose.