Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2008 m. lapkritis

Ar statai ant smėlio ar ant uolos?

Ar statai ant smėlio ar ant uolos?

  Ar statai ant smėlio ar ant uolos?

AR MĖGSTI skaityti Bibliją? Gal net skiri laiko ją reguliariai studijuoti su vienu iš Jehovos liudytojų? Jei taip, tikriausiai pajautei, kiek naudingos šios knygos žinios. Semdamasis jų, geriau supratai, kodėl pasaulyje tiek negerovių (Apreiškimo 12:9, 12). Be to, Biblijos mintys guodė tave sunkiais gyvenimo momentais ir suteikė ateities viltį (Psalmyno 145:14; 147:3; 2 Petro 3:13).

Įgyti gerą Biblijos pažinimą, norint tapti Kristaus sekėjais, yra gyvybiškai svarbu. Tačiau ar to užtenka? Tikrai ne. Kad išliktų tikruoju krikščioniu, ypač per tikėjimo išbandymus, Biblijos studijuotojas privalo imtis dar kai ko. Ko būtent? Norėdami sužinoti atsakymą, trumpai aptarkime Kalno pamokslą — Jėzaus kalbą, pasakytą ant kalno Galilėjoje (Mato 5:1, 2).

Išbandomi du namai

Ar žinai, ko Jėzus mokė Kalno pamoksle? Ši žymi jo kalba užrašyta Evangelijose pagal Matą ir Luką (Mato 5:1—7:29; Luko 6:20-49). Perskaityti ją nuo pradžios iki galo tereikia vos dvidešimties minučių. Tačiau joje yra daugiau kaip 20 citatų iš Hebrajiškųjų raštų ir per 50 vaizdingų palyginimų. Vienas toks — apie dviejų namų statybą — ypač įsimintinas, nes Jėzus juo užbaigė savo pamokslą. Suvokdamas šio palyginimo esmę, geriau suprasi, kaip toliau ištikimai sekti Kristumi, kad ir kokie tikėjimo išbandymai užkluptų.

Jėzus pasakė: „Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį namą ant uolos. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų, pasistačiusį namą ant smėlio. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus“ (Mato 7:24-27).

Žmogus, kuris „giliai iškasė žemę“

Kokią svarbią tiesą Jėzus norėjo perteikti savo mokiniams iliustracija apie du statytojus? Patyrinėkime Jėzaus žodžius nuodugniau. Ką pasakytum apie tuos du namus? Abu patyrė tą pačią gamtos stichiją. Galbūt abu panašiai atrodė. Gal netgi stovėjo greta. Vis dėlto vienas buvo pastatytas ant smėlio, o kitas ant uolos. Kodėl taip atsitiko? Kaip sakoma Evangelijoje pagal Luką, protingas žmogus „giliai iškasė žemę“, kol pasiekė uolingą sluoksnį (Luko 6:48). Todėl jo namas liko nesugriautas.

Ką šiuo palyginimu Jėzus norėjo pabrėžti? Jis nekalbėjo, kaip namai atrodė, kur stovėjo ir koks kilo potvynis. Svarbiausia  buvo, kaip statytojai dirbo. Vienas kasė giliai, o kitas ne. Kaip galėtum būti panašus į tą protingą žmogų ir kasti giliai? Baigdamas palyginimą, Jėzus pabrėžė esmę žodžiais: „Kam vadinate mane: ‘Viešpatie, Viešpatie’, o nedarote, ką sakau?! Kiekvienas, kuris ateina pas mane, klausosi mano žodžių ir juos vykdo; aš jums parodysiu, į ką jis panašus. Jis panašus į [. . .] žmogų, kuris giliai iškasė žemę ir padėjo pamatus ant uolos“ (Luko 6:46-48).

Iš tikrųjų vien klausytis mokymų iš Biblijos ar vien skaityti šią knygą namuose yra tas pats, kaip statytis namą ant smėlio, — kasti visai nereikia. Tačiau norint gyventi pagal Kristaus mokymus reikia pastangų ir atkaklumo. Tai tarsi kasti giliai, kad pasiektum tvirtą uolą.

Taigi, ar tu tikrai seki Kristumi, rodo tai, ar pritaikai, ką girdi. Kai pritaikai savo gyvenime visa, ką sužinai studijuodamas Bibliją, elgiesi kaip protingas žmogus, kuris giliai kasė žemę. Todėl kiekvienas Biblijos studijuotojas turi stabtelėti ir pagalvoti: ar aš klausytojas ar vykdytojas? Ar vien tik skaitau ir studijuoju Bibliją ar, kai reikia ką nors nuspręsti, vadovaujuosi Biblijos principais?

Kodėl svarbu ‘kasti giliai’

Pažiūrėkime, kas nutiko Chosė. Jo tėvai mokė jį paisyti Biblijoje užrašytų moralės normų, tačiau jis niekada nestudijavo šios knygos pats. „Išėjęs iš tėvų namų stengiausi gyventi dorai, — sako Chosė, — bet susidėjau su bloga draugija. Pradėjau vartoti narkotikus, elgtis amoraliai ir nuolat pešdavausi.“

Ilgainiui Chosė nusprendė pakeisti savo gyvenseną ir ėmėsi rimtai studijuoti Bibliją. Jis pasakoja: „Tikrą paskatą keistis pajutau skaitydamas ir suvokdamas Jėzaus Kalno pamokslą. Tačiau palikti blogą kelią ir tapti kitokiam reikėjo nemažai laiko. Iš pradžių baiminausi, kaip reaguos mano „draugai“, bet vėliau tą baimę įveikiau. Lioviausi meluoti, keiktis, pradėjau lankyti Jehovos liudytojų sueigas. Supratau, kokie teisingi Jėzaus žodžiai: tik gyvendamas paprastai ir taikydamas Biblijos patarimus gali būti tikrai laimingas“ (Mato 5:3-12).

Ko gali tikėtis kasdamas giliai ir statydamas ant uolos — nuolat taikydamas tai, ką sužinai iš Dievo Žodžio? Jėzus pareiškė: „Užėjus potvyniui, srovė atsimušė į  tą namą, bet neįstengė jo pajudinti, nes buvo gerai pastatytas“ (Luko 6:48). Iš tiesų, jei statai patikimai, laikydamasis visko, ko išmokai, audringi išbandymai ne tik nesugriaus tavo tikėjimo, bet netgi jo nepajudins. Kokia paguoda!

Jokūbas, Jėzaus įbrolis, pamini dar kai ką, kuo galės džiaugtis Biblijos studijuotojai, iš tikrųjų vykdantys tai, kas pasakyta Dievo Žodyje. Jokūbas rašė: „Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai [. . .]. Kas geriau įsižiūri į tobuląjį laisvės įstatymą ir jo laikosi, kas tampa nebe užuomarša klausytojas, o darbo vykdytojas, tas bus palaimintas už savo darbą“ (Jokūbo 1:22-25).

Aišku, klausantieji Biblijos patarimų yra tikrai laimingi ir džiugūs. O džiaugsmas suteikia Kristaus sekėjams jėgų tvirtai atlaikyti didžiulius išbandymus, per kuriuos ištiriamas jų tikėjimas ir atsidavimas Dievui.

Kaip pasielgsi tu?

Sakydamas Kalno pamokslą, Jėzus pabrėžė, kad tarnaujant Jehovai Dievui dažnai tenka rinktis arba viena, arba kita. Pavyzdžiui, Jėzus mokė, kad žmogaus akis yra arba sveika, arba nesveika, jis tarnauja arba Dievui, arba turtams, eina arba siauru, arba plačiu keliu (Mato 6:22-24; 7:13, 14). Baigiamajame palyginime apie du statytojus Jėzus savo sekėjams siūlo dar vieną pasirinkimą: elgtis kaip protingam žmogui arba kaip paikam.

Jei nepaliauji ištikimai laikytis to, ką sužinai studijuodamas Bibliją, elgiesi protingai. Taip, jei kasi giliai ir statysi ant uolos, būsi palaimintas ir dabar, ir ateityje (Patarlių 10:25).

[Paveikslai 30 puslapyje]

Jeigu norime likti tvirti, turime taikyti, ko išmokstame