Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2008 m. lapkritis

Ar Jehovos liudytojai ardo šeimas?

Ar Jehovos liudytojai ardo šeimas?

 Ar Jehovos liudytojai ardo šeimas?

„JEIGU vienas iš sutuoktinių pakeičia savo religiją, santuoka pasmerkta iširti.“ Taip sako daugelis žmonių. Neretai taip perspėjamas šeimos žmogus, nusprendęs tapti Jehovos liudytoju. Ar toks tvirtinimas visada teisingas?

Suprantama, kai vienas iš sutuoktinių pradeda domėtis religija ar atsisako savo ankstesnių įsitikinimų, antrajam tai gali sukelti šoką. Jį apima nerimas, nusivylimas, netgi apmaudas.

Pakeisti religiją pirma dažniausiai sumano žmona. Jeigu jūsų sutuoktinė studijuoja Bibliją su Jehovos liudytojais, kaip tai gali atsiliepti jūsų santuokai? Kita vertus, ką gali daryti Bibliją studijuojanti žmona, kad sumažintų savo vyro nerimą?

Vyro požiūris

Markas iš Australijos jau buvo dvylika metų išgyvenęs santuokoje, kai jo žmona pradėjo studijuoti Bibliją su Jehovos liudytojais. „Džiaugiausi savo santuoka ir puikia karjera, — sako Markas. — Mums nieko netrūko. Paskui žmona nusprendė su Jehovos liudytojais studijuoti Bibliją. Netikėtai pajutau, kad nebegalėsiu gyventi taip kaip anksčiau. Iš pradžių žmonos domėjimasis Biblija tik nuliūdino, bet kai ji pasakė, jog žada krikštytis ir tapti Jehovos liudytoja, labai susirūpinau.“

Markas baiminosi, kad dėl naujosios žmonos religijos jų santuoka gali nutrūkti. Jis ketino uždrausti jai studijuoti ir nebeleisti bendrauti su liudytojais. Tačiau nutarė nieko nedaryti paskubomis, o verčiau palaukti. Kas atsitiko su jo santuoka?

„Keista, — sako Markas, — bet mūsų šeimos ryšys dabar net stipresnis. Per penkiolika metų nuo tos dienos, kai ji pasikrikštijo, daromės vis artimesni.“ Kas padėjo jiems sustiprinti santuoką? „Viskas  dėl to, kad žmona laikėsi gerų Biblijos patarimų, — prisimena Markas. — Ji visada rodė man pagarbą.“

Ką pataria žmonos

Jeigu esate ištekėjusi ir bendraujate su Jehovos liudytojais, kaip galite žodžiais ir elgesiu išsklaidyti nerimą, kurį galbūt jaučia jūsų vyras. Štai komentarai moterų, gyvenančių įvairiose pasaulio šalyse.

Sakiko iš Japonijos: „Ištekėjau prieš 31 metus, turiu tris vaikus. Jehovos liudytoja esu jau 22 metai. Sutarti su vyru, kuris nepritaria mano įsitikinimams, kartais būna nelengva. Bet aš labai stengiuosi elgtis taip, kaip moko Biblija: būti ‘greita klausytis, lėta kalbėti, lėta pykti’ (Jokūbo 1:19). Rodau vyrui švelnumą, nusileidžiu, jeigu jo norai neprieštarauja Biblijos principams. Todėl mūsų santuoka tvirta.“

Nadežda iš Rusijos: „Su vyru šeimoje gyvename jau 28 metus, o liudytoja tapau prieš 16 metų. Prieš pradėdama studijuoti nemaniau, kad vyrą turiu laikyti šeimos galva, ir daugumą sprendimų priimdavau pati. Tačiau pamažu supratau, kad jei laikausi Biblijos principų, visa šeima džiaugiamės ramybe ir laime (1 Korintiečiams 11:3). Per laiką išmokau būti nuolankesnė ir mano vyras tai pastebėjo.“

Marli iš Brazilijos: „Santuokoje gyvenu jau 21 metus, turiu dvi dukras. Prieš šešiolika metų tapau krikštyta liudytoja. Jehova Dievas nori, kad poros nesiskirtų, o gyventų kartu. Tai žinodama, stengiuosi būti gera žmona, kalbėti ir elgtis taip, kad Jehova ir mano vyras būtų patenkinti.“

Larisa iš Rusijos: „Prieš 19 metų tapusi Jehovos liudytoja suvokiau, jog man būtina daug ką pakeisti savo gyvenime. Vyras mato, kokį gerą poveikį padarė man Biblija: padėjo labiau vertinti savo sutuoktinį. Iš pradžių nesutarėme dėl vaikų auklėjimo, bet paskui šias problemas išsprendėme. Vyras leidžia man vestis vaikus į liudytojų religines sueigas, nes žino, kad ten jie mokomi vien to, kas naudinga.“

Valkirija iš Brazilijos: „Ištekėjau prieš 19 metų, turiu vieną sūnų. Jau trylika metų kaip esu Jehovos liudytoja. Iš pradžių vyras nenorėjo, kad eičiau skelbti. Bet aš išmokau švelniais atsakymais išsklaidyti jo nerimą ir padėjau suprasti, kuo Biblijos studijavimas buvo naudingas man pačiai. Laikui bėgant vyras suvokė, kaip man svarbu dalyvauti skelbimo tarnyboje. Šiandien jis mane visiškai palaiko. Kai vedu Biblijos studijas atokiose kaimo vietovėse, jis nuveža mane ten savo mašina ir kantriai laukia, kol baigsiu.“

Geras poveikis

Jeigu jūsų sutuoktinis bendrauja su Jehovos liudytojais, galite nesibaiminti dėl savo santuokos. Visame pasaulyje daugelis vyrų ir žmonų patyrė, kad Biblijos studijavimas santuoką tik sustiprina.

Vienas vyras, ne Jehovos liudytojas, nuoširdžiai prisipažino: „Kankinausi, kai žmona priėmė Jehovos liudytojų tikėjimą, bet dabar ta kančia virto džiaugsmu.“ Kitas vyras apie savo žmoną taip pasakė: „Jos ištikimybė, ryžtas ir sąžiningumas paskatino mane žavėtis Jehovos liudytojais. Mūsų šeimai žmonos tikėjimas daro labai gerą poveikį. Mes stengiamės atleisti vienas kitam ir santuoką laikome ryšiu visam gyvenimui.“

 [Rėmelis/paveikslas 13 puslapyje]

Kaip Jehovos liudytojai žiūri į santuoką?

Jehovos liudytojai Bibliją laiko Dievo įkvėptu Žodžiu, todėl į tai, kas joje sakoma apie santuoką, jie žiūri rimtai. Atkreipkite dėmesį, kaip Biblija atsako į tokius klausimus.

Ar Jehovos liudytojai ragina savo bendruomenės narius palikti sutuoktinį, jeigu šis nėra liudytojas? Ne. Apaštalas Paulius rašė: „Jei kuris brolis turi netikinčią žmoną ir ji sutinka gyventi su juo, tegul jos nepalieka. Taip pat ir moteris, turinti netikintį vyrą, kuris sutinka su ja gyventi, tegul jo nepalieka“ (1 Korintiečiams 7:12, 13). Jehovos liudytojai laikosi šio nurodymo.

Ar Jehovos liudytoja skatinama nepaisyti savo vyro norų, jeigu jis nepritaria jos tikėjimui? Ne. Apaštalas Petras patarė: „Jūs, žmonos, būkite klusnios savo vyrams, kad tie, kurie neklauso žodžio, ir be žodžio būtų laimėti tikėjimui žmonų elgesiu, matydami jūsų gyvenimo dievobaimingumą ir skaistumą“ (1 Petro 3:1, 2).

Ar Jehovos liudytojai moko, jog vyro valdžia yra absoliuti? Ne. Apaštalas Paulius pasakė: „Noriu, kad žinotumėte, jog kiekvieno vyro galva yra Kristus, moters galva — vyras, o Kristaus galva — Dievas“ (1 Korintiečiams 11:3). Krikščionė gerbs savo vyrą, nes jis yra šeimos galva. Tačiau vyro valdžia nėra absoliuti. Jis atskaitingas Dievui ir Kristui. Todėl jeigu vyras reikalauja, kad žmona elgtųsi priešingai Dievo įstatymui, žmona laikysis tokio patarimo: „Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių“ (Apaštalų darbų 5:29).

Ar Jehovos liudytojai moko, kad skirtis draudžiama? Ne. Jėzus Kristus pasakė: „Aš jums sakau: kas atleidžia žmoną — jei ne dėl ištvirkavimo — ir veda kitą, svetimauja“ (Mato 19:9). Taigi Jehovos liudytojai laikosi Jėzaus požiūrio: svetimavimas yra pagrindas išsiskirti. Bet jie taip pat tiki, kad jei nėra rimtos priežasties, skirtis nevalia. Jie ragina savo bendruomenės narius laikytis Jėzaus žodžių: „Vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu. [. . .] Ką tad Dievas sujungė, žmogus teneperskiria“ (Mato 19:5, 6).