Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 Mokykite savo vaikus

Ar kada kam nors pavydėjai? Juozapo broliai buvo labai pavydūs

Ar kada kam nors pavydėjai? Juozapo broliai buvo labai pavydūs

PASVARSTYKIME, ką reiškia būti pavydžiam. Ar tau sunku pamėgti žmogų, kurį visi laiko geru, išvaizdžiu ar protingu? * — — Jeigu taip, ar žinai kodėl? Turbūt todėl, kad jam pavydi.

Pavydas šeimoje gali įsiliepsnoti, jei tėvai kuriam nors vaikui skiria daugiau dėmesio. Biblijoje užrašytas pasakojimas apie vieną šeimą, kurioje pavydas sukėlė didelių nemalonumų. Aptarkime, kas iš tikrųjų atsitiko ir ko galime iš to pasimokyti.

Juozapas buvo vienuoliktas Jokūbo sūnus, ir jo įbroliai jam labai pavydėjo. Ar žinai kodėl? — — Todėl, kad jų tėvas labai mėgo savo sūnų Juozapą. Jokūbas jam pasiūdino gražų dryžuotą apsiaustą. Taip stipriai Juozapą jis mylėjo dėl to, kad „šis buvo jam gimęs senatvėje“ ir buvo pirmas vaikas, kurio jis susilaukė su mylima žmona Rachele.

Pasak Biblijos, ‘Juozapo broliai matydami, kad tėvas jį myli labiau už kitus, pradėjo jo nekęsti’. Vieną dieną Juozapas papasakojo šeimynai savo sapną, kuriame visi, įskaitant tėvą, jam lenkėsi. „Broliai jam pavydėjo“ ir netgi tėvas jį apibarė (Pradžios 37:1-11).

Praėjus kuriam laikui, kuomet Juozapui suėjo 17 metų, kai kas nutiko. Jo broliai toli nuo namų ganė savo šeimos avis ir ožkas. Jokūbas pasiuntė Juozapą pažiūrėti, kaip jiems sekasi. Ar žinai, ką jo broliai troško padaryti,  kai pamatė jį ateinant? — — Jie norėjo jį užmušti! Laimei, du iš jų, Rubenas ir Judas, juos sulaikė.

Bet štai pro šalį į Egiptą keliavo pirkliai ir Judas pasiūlė: „Parduokime jį.“ Kaip tarė, taip ir padarė. Tada papjovė ožiuką, jo kraujyje pamirkė Juozapo apsiaustą ir nunešė parodyti tėvui. Kai šis pamatė, iš skausmo sušuko: ‘Plėšrus žvėris suėdė Juozapą!’ (Pradžios 37:12-36).

Laikui bėgant Juozapas įgijo Egipto valdovo, faraono, palankumą. Taip atsitiko todėl, kad Dievo padedamas Juozapas paaiškino dviejų faraono sapnų reikšmę. Pirmajame faraonas matė septynias sveikas ir septynias paliegusias karves. Antrajame — septynias pilnas ir septynias tuščias javų varpas. Juozapas paaiškino, ką reiškė šie sapnai: Egipto laukia septyneri derliaus ir iškart po jų — septyneri bado metai. Tada faraonas skyrė Juozapui užduotį kaupti maisto atsargas derlingais metais, kad užėjus badmečiui jo nepritrūktų.

Prasidėjus nederliaus laikotarpiui, Juozapo šeima, gyvenanti kitame krašte, pristigo maisto. Taigi Jokūbas pasiuntė savo dešimt vyresnių sūnų Egiptan nupirkti grūdų. Šie atėjo pas Juozapą, tačiau jo nepažino. Juozapas pirmiausia norėjo patikrinti savo brolius ir tik įsitikinęs, kad jie gailisi blogai su juo pasielgę, pasisakė kas esąs. Kokie laimingi jie buvo vėl susitikę! Ši istorija užrašyta Pradžios 40—45 skyriuose.

Ką sužinojai iš šio biblinio pasakojimo apie pavydą? — — Pavydas gali pridaryti daug žalos, netgi įžiebti neapykantą broliui. Perskaitykime Apaštalų darbų 5:17, 18 ir 7:54-59 ir pasvarstykime, kaip kai kurie žmonės iš pavydo elgėsi su Jėzaus mokiniais. — — Perskaitęs šią ištrauką, ar supratai, kodėl turime vengti pavyduliauti? — —

Juozapas gyveno 110 metų. Jis susilaukė vaikų, vaikaičių ir net provaikaičių. Tikriausiai Juozapas juos mokė mylėti vieniems kitus ir nesileisti užvaldomiems pavydo (Pradžios 50:22, 23, 26).

^ pstr. 3 Jeigu skaitote su vaiku, ties brūkšniais sustokite ir paskatinkite vaiką išsakyti savo mintis.