Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Pranašystės apie Mesiją

Pranašystės apie Mesiją

 Pranašystės apie Mesiją

ŽINODAMA, ką Izaijas ir kiti pranašai rašė apie Mesiją, žydų tauta nuo seno jo laukė. Jėzaus dienomis žydai buvo ‘apimti lūkesčio’, kad Mesijas greit pasirodys (Luko 3:15, Brb). Įdomu, jog Biblijos pranašystėse paminėta daug svarbių smulkmenų apie Mesijo gyvenimą. Joks žmogus negalėtų išpranašauti tokių detalių ar surežisuoti viską taip, kad jos išsipildytų Jėzui.

Pranašystės apie Mesijo gimimą. Izaijas pranašavo, kad Mesijas, arba Kristus, gims iš skaisčios merginos. Apibūdinęs stebuklingas Jėzaus gimimo aplinkybes, apaštalas Matas pridūrė: „Visa tai įvyko, kad išsipildytų Viešpaties žodžiai, pasakyti per pranašą: ‘Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų’“ (Mato 1:22, 23; Izaijo 7:14). Izaijas dar pranašavo, jog Kristus bus Dovydo palikuonis, — konkrečiai nurodė Jesę, Dovydo tėvą. Jėzus  tikrai kilo iš Dovydo linijos (Mato 1:6, 16; Luko 3:23, 31, 32). Todėl prieš Jėzaus gimimą jo motinai Marijai angelas Gabrielius pasakė: „Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą“ (Luko 1:32, 33; Izaijo 11:1-5, 10; Romiečiams 15:12).

Pranašystės apie Mesijo gyvenimą. Kartą Nazareto sinagogoje jau suaugęs Jėzus garsiai skaitė Izaijo pranašystę. Joje buvo ir tokie žodžiai: „Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams.“ Paskui Jėzus paaiškino, kad ta pranašystė yra apie jį, sakydamas: „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“ (Luko 4:17-21; Izaijo 61:1, 2). Izaijas, be to, iš anksto nusakė, kaip švelniai, romiai ir nuolankiai Jėzus elgsis su tais, kuriems reikia gydymo. Matas rašo: „Daugelis sekė paskui jį, ir jis visus gydė, bet įspėdavo, kad jo negarsintų. Taip turėjo išsipildyti pranašo Izaijo žodžiai: ‘[. . .] Jis nesiginčys, nešauks, [. . .] nenulauš palūžusios nendrės’“ (Mato 8:16, 17; 12:10-21; Izaijo 42:1-4; 53:4, 5).

Pranašystės apie Mesijo kentėjimus. Izaijas pranašavo, kad dauguma žmonių Izraelyje Mesijo nepripažins, todėl jis jiems taps „suklupimo akmeniu“ (1 Petro 2:6-8; Izaijo 8:14, 15). Ir tikrai, nors Jėzus darė daug stebuklų, Biblijoje rašoma: „Jie juo netikėjo. Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai: ‘Viešpatie, kas patikėjo mūsų skelbimu [. . .]?’“ (Jono 12:37, 38; Izaijo 53:1). Žydams tikėjimo trūko iš dalies dėl paplitusio klaidingo įsitikinimo, kad Mesijas tuoj pat išvaduos tautą iš romėnų jungo ir įkurs nepriklausomą Dovydo karalystę čia, žemėje. Kadangi Jėzus kentėjo ir mirė, dauguma žydų nepripažino jo Mesiju. Bet juk Izaijas buvo pranašavęs, kad prieš tapdamas Karaliumi Mesijas patirs kančių.

Izaijo knygoje apie Mesiją pranašaujama: „Atsukau nugarą mane plakantiems, [. . .] nuo užgauliojimo ir spjūvių neslėpiau veido.“ Matas aprašė, kas vyko, kai Jėzus buvo teisiamas: „Jie ėmė spjaudyti Jėzui į veidą ir daužyti kumščiais. Kiti mušė jį per veidą“ (Izaijo 50:6; Mato 26:67). „Nors buvo žiauriai kankinamas, jis pakluso ir burnos nepravėrė“, — rašė Izaijas. Iš tikrųjų, Piloto klausinėjamas apie žydų kaltinimus, Jėzus „neatsakė jam nė žodžio ir tuo labai nustebino valdytoją“ (Izaijo 53:7; Mato 27:12-14, Brb; Apaštalų darbų 8:28, 32-35).

Pranašystės apie Mesijo mirtį. Izaijo pranašystėse taip pat kalbama apie Jėzaus mirtį ir kas atsitiks vėliau. Izaijas rašė: „Jam paruošė kapą su nedorėliais, su turtingais po jo mirties“ (Izaijo 53:9, Brb). Kaip galėjo išsipildyti ši, regis, tokia prieštaringa pranašystė? Kai Jėzus mirė ant kančių stulpo, šalia jo iš abiejų pusių kabojo du plėšikai (Mato 27:38). Tačiau paskui turtingas žmogus, Juozapas iš Arimatėjos, paguldė Jėzaus kūną naujame kape, kurį buvo išsikaldinęs (Mato 27:57-60). Svarbiausia, su Jėzaus mirtimi išsipildė vienas pagrindinių Izaijo pranašystės elementų. Apie Mesiją jis pranašavo: „Mano teisusis tarnas nuteisins daugelį, nes jis neš jų nusikaltimus“ (Brb).  Iš tiesų Jėzaus mirtimi sumokėta išpirka, kad nuo visų Dievui ištikimų žmonių būtų nuimta nuodėmės našta (Izaijo 53:8, 11; Romiečiams 4:25).

Patikimos pranašystės

Apaštalai ir pats Jėzus, norėdami šventaisiais raštais įrodyti Mesijo tapatybę, Izaijo pranašystes cituodavo dažniau negu kitas. Tačiau Izaijo knyga — ne vienintelė, kurioje nusakoma ateitis. Daugelyje kitų Hebrajiškųjų raštų knygų taip pat pranašaujama apie Jėzų, jo Karalystę ir kokias nuostabias permainas ji ateityje padarys (Apaštalų darbų 28:23; Apreiškimo 19:10). * Kiek patikimos tos pranašystės? Jėzus savo klausytojams žydams pasakė: „Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų [tai yra Hebrajiškųjų raštų]. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys“ (Mato 5:17, 18).

Be to, Jėzus užsiminė apie išsipildymą kitų Biblijos pranašysčių, susijusių su juo ir vėlesniais įvykiais (Danieliaus 9:27; Mato 15:7-9; 24:15). Pats Jėzus bei jo mokiniai irgi pranašavo, kas vyks ateityje, ir daugelį jų nusakytų dalykų matome pildantis mūsų dienomis. Apie tuos išpranašautus dalykus plačiau tolesniame straipsnyje.

[Išnaša]

^ pstr. 9 Daugiau informacijos apie pranašystes, kurios išsipildė Jėzui, rasite Jehovos liudytojų išleistos knygos Ko iš tikrųjų moko Biblija? 200 puslapyje.

[Paveikslas 4 puslapyje]

„Mergelė [. . .] pagimdys sūnų“

[Paveikslas 5 puslapyje]

„Nuo užgauliojimo ir spjūvių neslėpiau veido“