Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Kas laukia ateityje

Kas laukia ateityje

 Kas laukia ateityje

KALBĖDAMAS apie žmonijos ir žemės ateitį apaštalas Petras rašė: „Pagal jo [Dievo] pažadą mes laukiame naujo dangaus ir naujos žemės, kuriuose gyvena teisumas“ (2 Petro 3:13). Pažadas, kad bus „naujas dangus ir nauja žemė“, pirmąsyk buvo duotas per pranašą Izaiją (Izaijo 65:17; 66:22). Cituodamas šią pranašystę Petras parodė, kad  jo laikmečiu ji dar nebuvo visiškai išsipildžiusi.

Vėliau, apie 96 m. e. m., per apaštalą Joną duotame Apreiškime ta „nauja žemė“ siejama su permainomis, kurias įgyvendins Dievo Karalystė (Apreiškimo 21:1-4). Jėzaus ir apaštalo Pauliaus žodžiai apie tai, kokia bus pasaulio padėtis prieš ateinant Karalystei, pildosi šiandien. Taigi galime tikėtis, kad netrukus Karalystė atvers duris į naująjį pasaulį. Koks tas pasaulis bus? Žvelkime į Izaijo knygą.

Kaip bus palaiminta žmonija naujajame pasaulyje

Visuotinė taika ir vieningas garbinimas. „Jie perkals savo kardus į noragus ir ietis į pjautuvus. Tautos nebekariaus tarpusavyje ir nebesimokys kariauti“ (Izaijo 2:2-4, Brb).

Taika tarp žmonių ir gyvūnų. „Tada vilkas viešės pas avinėlį, leopardas guls greta ožiuko. Veršis ir liūtukas maitinsis kartu: juos prižiūrės mažas vaikas. Karvė ir lokė ganysis šalia, kartu gulės jų jaunikliai. Liūtas ės šiaudus kaip jautis. [. . .] Visame mano šventajame kalne nebus vietos jokiai skriaudai nė jokiai niekšybei, nes žemė bus kupina Viešpaties pažinimo, kaip jūra kupina vandenų“ (Izaijo 11:6-9).

Gausybė maisto visiems. „Galybių Viešpats surengs šiame kalne visoms tautoms puotą su skaniausiais valgiais, puotą su parinktais vynais, pokylį su sultingais, gardžiais patiekalais ir grynais, rinktiniais vynais“ (Izaijo 25:6).

Niekas nebemirs. „Jis [Dievas] visiems laikams sunaikins mirtį. Viešpats Dievas nušluostys ašaras nuo visų veidų. Savo tautos gėdą jis pašalins visur žemėje. Tikrai tai įvyks, nes taip kalbėjo Viešpats!“ (Izaijo 25:8).

Mirusieji bus prikelti. „Tavo mirusieji gyvens, jų kūnai prisikels, [. . .] šešėlių šalis atiduos mirusiuosius. Pabuskite ir šaukite iš džiaugsmo, visi, kurie gulite dulkėse!“ (Izaijo 26:19).

Mesijas — teisingas Teisėjas. „Jis teis ne pagal išorę, spręs ne pagal nuogirdas. Pagal teisumą jis teis vargšus, nešališkai spręs krašto vargdienių bylas“ (Izaijo 11:3, 4).

Aklieji ir kurtieji pagydyti. „Tada akliesiems bus atmerktos akys, kurtiesiems atvertos ausys“ (Izaijo 35:5).

 Dykynės taps derlingos. „Pradžiugs dykuma ir tyrlaukiai, krykštaus pražysdama dykvietė. Kaip lelija ji žydėte sužydės ir džiūgaute džiūgaus laiminga“ (Izaijo 35:1, 2).

Nauja žemė. „Štai jau kuriu naują dangų [naują dangiškąją valdžią] ir naują žemę [teisingą naują žmonių visuomenę]. O to, kas buvo, niekas neatmins, tai nė į galvą niekam nebeateis. Džiaukitės ir linksminkitės amžinai tuo, ką aš kuriu! [. . .] Jie [Dievo pažadėto naujojo pasaulio gyventojai] statysis namus ir patys juose gyvens, veis vynuogynus ir patys valgys jų vaisių. Statysis ne tam, kad kiti gyventų jų namuose, sodins ne tam, kad kiti valgytų vaisius. Kaip ilgaamžis būna medis, taip ilgaamžė bus mano tauta. Mano išrinktieji ilgai naudosis savo rankų darbo vaisiais. Nebeis jų triūsas veltui, nebegimdys jie vaikų staigiai mirčiai, nes jie drauge su savo palikuonimis yra Viešpaties palaimintųjų giminė. Atsiliepsiu pirmiau, negu jie šauksis, išklausysiu, dar jiems tebekalbant.“ „Kaip naujieji dangūs ir naujoji žemė, kuriuos aš kuriu, gyvuos mano akivaizdoje, — tai Viešpaties žodis, — taip gyvuos tavo giminė ir tavo vardas“ (Izaijo 65:17-25; 66:22).

Didinga ateitis

Apie ateities permainas pranašaujama ne vien Izaijo knygoje. Šventajame Rašte yra daugybė pranašysčių, kuriose nusakoma, ką nuostabaus Dievas įgyvendins per Kristaus valdomą Karalystę. * Ar norėtumėte gyventi tokiomis rojaus sąlygomis? Tai įmanoma! Sužinokite, ko Biblija iš tikrųjų moko apie kilnius Dievo tikslus ir ką turite daryti, kad būtumėte palaiminti. Jehovos liudytojai mielai jums padėtų.

[Išnaša]

^ pstr. 15 Plačiau apie Dievo Karalystę ir apie tai, ką ji įgyvendins, rašoma Jehovos liudytojų išleistoje knygoje Ko iš tikrųjų moko Biblija, p. 76—85.

[Paveikslas 8 puslapyje]

Žmonės gyvens taikoje vieni su kitais ir su gyvūnais

[Paveikslas 9 puslapyje]

Mirusieji bus prikelti

[Paveikslas 10 puslapyje]

Visa žemė taps rojumi