Artinkimės prie Dievo

„Būkite Dievo sekėjai“

Efeziečiams 4:32—5:2

MALONUMAS. Gailestingumas. Atlaidumas. Meilė. Šiandien, deja, vis mažiau žmonių rodo šias kilnias savybes. O tau ar lengva jas rodyti? Gal ne sykį patyrei, kad tavo pastangos vis nueina niekais. Savikritiška širdis galbūt tikina, kad dėl tam tikrų kliūčių, pavyzdžiui, įsišaknijusių blogų įpročių ar skaudžių išgyvenimų, niekaip neišsiugdysi patrauklių bruožų. Tačiau Biblijoje randame nuraminimą: mūsų Kūrėjas žino, kad puoselėti teigiamas savybes pajėgus kiekvienas.

Dievo Žodis tikruosius krikščionis ragina: „Taigi būkite Dievo sekėjai, kaip mylimi vaikai“ (Efeziečiams 5:1, Brb). Šie žodžiai byloja apie nepaprastą Dievo pasitikėjimą savo garbintojais. Kaip tai suprasti? Jehova Dievas sukūrė žmogų pagal savo panašumą (Pradžios 1:26, 27). Taip apdovanojo savybėmis, būdingomis jam pačiam. * Todėl skaitydami Biblijos paraginimą ‘būti Dievo sekėjais’ krikščionys tarsi girdi patį Jehovą sakant: „Aš jumis pasitikiu. Nors esate netobuli, galite būti kažkiek panašūs į mane.“

Kokios yra kai kurios sektinos Dievo savybės? Atsakymą randame gretimose eilutėse. Įsidėmėtina, kad paraginimą sekti Dievu Paulius pradeda žodžiu „taigi“, rodančiu sąsają su ankstesne eilute, kurioje paminėtas malonumas, gailestingumas, atlaidumas (Efeziečiams 4:32; 5:1, Brb). Paraginęs būti Dievo sekėjais, Paulius toliau pataria krikščionims rodyti nesavanaudišką meilę (Efeziečiams 5:2). Iš tiesų, norėdami būti malonūs, gailestingi, mielai atleidžiantys ir kupini meilės, turime sekti didžiausiu mūsų pavyzdžiu — Jehova Dievu.

Kodėl turėtume trokšti elgtis panašiai kaip Dievas? Apaštalas Paulius nurodo vieną labai svarbų motyvą: „Būkite Dievo sekėjai, kaip mylimi vaikai.“ Kokia jaudinanti mintis! Jehovai jo garbintojai yra tarsi vaikai, labai jo mylimi. Kaip mažas berniukas nori būti panašus į tėtį, taip tikrieji krikščionys stengiasi panėšėti į savo dangiškąjį Tėvą.

Jehova neverčia žmonių juo sekti. Jis netgi suteikė mums valios laisvę. Taigi tu pats nuspręsi, būti Dievo sekėju ar ne (Pakartoto Įstatymo 30:19, 20). Niekada nepamiršk, jog esi pajėgus atspindėti Dievo savybes. Suprantama, norėdamas sekti Dievu, pirmiausia turi jį pažinti. Biblija gali padėti sužinoti visas nuostabias Dievo savybes, kurios milijonus žmonių paskatino tapti jo sekėjais.

[Išnaša]

^ pstr. 5 Kolosiečiams 3:9, 10 liudija, jog būdami sukurti pagal Dievo paveikslą žmonės turi Dievui būdingų bruožų. Tie, kas siekia Kūrėjo palankumo, raginami apsivilkti ‘nauju žmogumi’, kuris ‘atnaujinamas pagal Jo paveikslą’.