AR ESI kada matęs, kaip kas nors daro bloga? — — * Samuelis matė. Jis gyveno, kur tokių dalykų neturėtų būti, — padangtėje, Dievo garbinimo vietoje Šilojyje. Pažiūrėkime, kaip daugiau nei prieš 3000 metų padangtė tapo Samuelio namais.

Dar prieš Samueliui gimstant jo mama Ona labai norėjo susilaukti kūdikio. Atėjusi pagarbinti į padangtę, Ona išsakė savo prašymą Dievui. Meldėsi taip karštai, jog net lūpos krutėjo. Dėl to vyriausiasis kunigas Elis pamanė, kad ji girta. Bet supratęs, jog iš tikrųjų taip yra dėl didžiulio jos sielvarto, palaimino ją tardamas: „Tesuteikia tau Izraelio Dievas, ko iš jo prašei“ (1 Samuelio 1:17).

Kai gimė Samuelis, Ona buvo tokia laiminga, kad pasakė savo vyrui, Elkanai: ‘Kai tik berniukas bus nujunkytas, aš jį nuvesiu į padangtę, kad jis ten tarnautų Dievui.’ Ir iš tikrųjų taip padarė. Tuo metu Samueliui galėjo būti 4-eri ar 5-eri metai.

Elis buvo jau senas, o jo sūnūs Hofnis ir Finehas negarbino Jehovos taip, kaip derėjo. Netgi ištvirkavo su moterimis, kurios ateidavo į padangtę! Kaip, tavo manymu, turėjo pasielgti jų tėvas? — — Taip, jis privalėjo sudrausminti juos ir neleisti daryti tokių baisių dalykų.

Jaunasis Samuelis augo ten ir greičiausiai žinojo, kaip elgiasi Elio sūnūs. Ar jis pasekė blogu jų pavyzdžiu? — — Ne, nepaliovė daręs tai, kas teisinga, ko buvo išmokę tėvai. Nieko keista, kad Jehova užsirūstino ant Elio ir net pasiuntė pranašą, kad praneštų jam, kaip ketina  bausti jo šeimą, ypač jo nedorus sūnus (1 Samuelio 2:22-36).

Samuelis tęsė tarnystę padangtėje kartu su Eliu. Ir štai vieną naktį miegodamas Samuelis išgirsta balsą. Nubėga pas Elį, bet šis sako jo nekvietęs. Taip atsitinka dar sykį. O kai pasikartoja trečią kartą, Elis liepia Samueliui sakyti: „Kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas klauso.“ Po to, kai Samuelis tai pasako, Jehova jam kai ką praneša. Ar žinai, ką? — —

Dabar ir Samueliui Dievas praneša bausiąs Elio šeimą. Kitą rytą berniukas bijo papasakoti Eliui, ką girdėjo iš Jehovos. Bet jis pats jo maldauja: „Prašau neslėpti nuo manęs.“ Taigi pagaliau Samuelis atskleidžia Eliui viską, ką Jehova sakė, — tai, ką Dievo pranašas buvo jam anksčiau perdavęs. Elis atsako štai kaip: „Tedaro [Viešpats], kas gera jo akyse!“ Galiausiai Hofnis su Finehu žūsta, Elis taip pat miršta (1 Samuelio 3:1-18).

O „Samuelis augo, ir Viešpats buvo su juo“ (Brb). Tuo metu jis turbūt jau buvo paauglys. Ar manai, kad jam buvo lengva ir toliau daryti, kas teisinga, kai kiti elgiasi priešingai? — — Nelengva, tačiau jis vis tiek ištikimai tarnavo Jehovai visą likusį gyvenimą (1 Samuelio 3:19-21).

O kaip tu? Ar būsi toks, kaip jis, kai užaugsi? Ar nepaliausi daryti, kas teisinga? Ar ir toliau tvirtai laikysies to, kas rašoma Biblijoje, ko tave mokė tėvai? Jei taip, tada džiuginsi ir Jehovą, ir savo tėvus.

^ pstr. 3 Jeigu skaitote su vaiku, ties brūkšniais sustokite ir paskatinkite vaiką išsakyti savo mintis.